Eunomia - Alapítvány a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének gyarapítására

Alapíttatott 2001. november 13-n.
Alapítók: Szilágyi János György ókorkutató, az Antik Gyűjtemény nyugalmazott vezetője, Török László régész, a Norvég Tudományos Akadémia tagja.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznaságú melléklete

Tájékoztató a személyi jövedelemadóból felajánlott 1% felhasználásáról:
Köszönjük mindazok támogatását, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel. A felajánlott 55.007 Ft-ból 2015-ben két könyvvel gazdagodott a Szépművészeti Múzeum régészeti szakkönyvtára:
Greta Hawes: Rationalizing Myth in Antiquity. Oxford University Press, 2014
Theodora Suk Fong Jim: Sharing with the Gods. Aparchai and Dekatai in Ancient Greece. Oxford University Press, 2014

Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Bankszámlaszám: UniCredit Bank 109180001-00000015-93990011
Adószám: 18174463-1-42
Cégjegyzés, hatósági nyilv. vételi sz.: 7. Pk. 60.749/2001/2.
KSH-szám: 18174463-9252-569-01
KSH sorszám: 71456
T: 469 71 89
F: 469 71 78
E: eunomia@szepmuveszeti.hu

Az Alapítvány kuratoriumának tagjai:
Endreffy Kata egyiptológus (Antik Gyűjtemény), Galavics Géza akadémikus, Karsai György egyetemi tanár (az Alapítvány elnöke), Nagy Árpád Miklós régész (az Antik Gyűjtemény vezetője), Ritoók Zsigmond akadémikus.

Az Antik Gyűjtemény gyarapítása mindig is nagyvonalú adományozók és kivételesen szerencsés állami döntések révén történt. A régi és mai támogatók között éppúgy találni terménykereskedőt és főherceget mint tudóst és milliárdost vagy éppen óriáscéget és falusi autószerelő-műhelyt.
Éppen a harmadik actiumi dombormű megvétele, az első világháború óta eltelt időszak legnagyobb szabású közgyűjteményi vásárlása bizonyította be, hogy most jó esély kínálkozik arra, hogy új korszak kezdődjék a Gyűjtemény életében. A siker jelzi, hogy a kulturális kormányzat újra felismerte az általunk képviselt ügy fontosságát, és hogy újra kialakulóban van egy társadalmi réteg, amely fogékony a műgyűjtés legnemesebb - a köz javát szolgáló hagyományai iránt. A Gyűjtemény évszázadnyi történetében most először merül tehát föl annak lehetősége, hogy tervszerűen és ne csupán a véletlen adta lehetőségek révén gyarapodhassék.
Ennek reményében jött létre 2001. novemberében az 'Eunomia - Alapítvány a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének gyarapítására'. Vagyona csak és kizárólag a gyűjtemény gazdagítására használható.
Olyan mecénásokat szeretnénk a Gyűjtemény köré vonzani, akik hosszabb távon segítik annak gyarapodását. Biztosak vagyunk abban, hogy a remélt együttműködés nem csupán a Gyűjtemény, hanem támogatói számára is ígéretes lehetőségeket rejt.

Az Alapítvány 2004-ben egy spártai bronz hydria megvásárlásához segítette a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményét.