A Gyűjtemény ma

A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye különleges helyet foglal el Magyarország kulturális életében. Ez az egyetlen átfogó antik művészeti gyűjtemény hazánkban, az egyetlen hely, ahol közvetlenül lehet találkozni a klasszikus ókor tárgyi örökségével. E tény jelöli ki tevékenységének három fő területét.

1. közvetlen muzeológiai feladatai közül kiemelkedik a mintegy 5.500, kizárólag Magyarország területén kívül előkerült műtárgy gondozása, tanulmányozása és bemutatása. A gyűjtemény felöleli a klasszikus ókor egész időszakát (Kr.e. 3. évezred - Kr.u. 6.sz.), és gazdag képet ad annak fő művészeteiről (görög, etruszk, római, graeco-egyiptomi). Mintegy tucatnyi, világszerte számontartott darabot is őriz. 2001. novemberében létrejött az Eunomia kiemelten közhasznú alapítvány, amelynek kizárólagos célja a Gyűjtemény gyarapítása.

Mintegy 35.000 tételes fénykép- és diatára zömmel a Gyűjteményben őrzött műtárgyak felvételeit tartalmazza

A Gyűjtemény kezeli és gyarapítja a Szépművészeti Múzeum kb. 25.000 tételes régészeti könyvtárrészét is, Magyarország egyetlen, nemzetközi szintű klasszika archaeológiai szakkönyvtárát, a tudományos kutatómunka legfontosabb segédeszközét.

A Gyűjteményhez kapcsolódik az 1998-ben felavatott új fémrestaurátor-műhely, ami a svájci kormány, a Hellas és Róma Társaság (Genf), valamint további magyar és külföldi adományozók segítségével valósult meg.

2. A Gyűjtemény évtizedek óta a magyarországi klasszika archaeológia egyik legfontosabb tudományos műhelye. Az egyéni kutatások közül kiemelkedik a Kossuth-díjjal elismert Szilágyi János György (1918-2016) munkássága. Szintén kiemelkedő a Gyűjtemény egyes anyagcsoportjait feldolgozó monográfia-sorozat (Monumenta Antiquitatis extra fines Hungariae reperta), amellyel "a magyar kutatás az e téren rá háruló egyik leglényegesebb és legnagyobb figyelmet érdemlő kötelességének tesz eleget". A sorozatot a római "L'Erma" di Bretschneider, a világ egyik vezető régészeti könyvkiadója jelenteti meg, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) másfél évtizede tartó támogatásával. A Gyűjtemény évtizedek óta részt vesz az egyetemi oktatásban is (ókori nyelvek, művészettörténet, klasszika archaeológia). Anyagára szakdolgozatok, doktori témák sora épül. A kutatómunka jelentős része nemzetközi együttműködés keretében zajlik.

3. A Gyűjtemény ismeretterjesztő tevékenységének fő színtere a legutóbb 1997-ben megnyílt állandó kiállítás. Közel ezer művet mutat be a klasszikus ókor évezredeiből, köztük világhírű darabokat is, pl. a mindenütt csak 'budapesti táncosnő' néven ismert görög lányszobrot, a Grimani-kancsót vagy az actiumi csatát ábrázoló márvány reliefciklus lapjait, köztük a tavaly megszerzett híres domborművet. A kiállított együttes "kézzel fogható" segítséget nyújt annak felfedezésére, hogy mi minden kapcsolja össze és mi minden választja el egymástól korunkat és a klasszikus ókort, az európai népek egyik alapvető közös hagyományát.