A Gyűjtemény történetéből

Míg szerencsésebb országokban hatalmas uralkodói gyűjtemények vetették meg a múzeumok alapjait, hazánkban általában kevesek szívügye volt, hogy itthon is láthatók legyenek a klasszikus ókor, Európa egyik alapító hagyományának alkotásai. Mátyás király gyűjteménye éppúgy szétszóródott, mint a 17-19. század nagy főúri magángyűjteményei, köztük is a legnagyobb, a Fejérváry - Pulszky-gyűjtemény. A művek közül jónéhány Európa legnagyobb múzeumait gazdagítja - a Szépművészeti Múzeumba csupán egy-kettő jutott, köztük a Grimani-kancsó. Az általuk összegyűjtött legfontosabb műtárgyakról akvarell-sorozat készült (Liber Antiquitatis, Eperjes 1842). A gyűjteménnyel kapcsolatos forrásokról lásd: Antiquitas Hungarica.

A Szépművészeti Múzeum létrehozásakor az ókori művészetet csupán az antik szobrászat emlékeinek gipsz másolatai képviselték. Az Antik Gyűjtemény 1908-ban alapíttatott meg, egy kivételesen szerencsés állami döntés révén; Hekler Antal régész, művészettörténész kezdeményezésére a kulturális kormányzat megvásárolta a müncheni Paul Arndt nagyértékű, 135 tételes szobrászati gyűjteményét; ezt 1914-ben terrakották megszerzésével egészítették ki.

A második világháborúig terjedő időszak legfontosabb eredményeként egy-egy kiemelkedő jelentőségű műalkotás került a szobrászati gyűjteménybe.

Az 1980-as évek végéig sikerült összegyűjteni a magyar múzeumokban és gyűjteményekben szétszórtan őrzött antik műtárgyakat. Erre az 1934-es múzeumi törvény alapján került sor, ami a Szépművészeti Múzeumot jelölte ki a Magyarország területén kívül előkerült művek őrzési helyéül). A Gyűjtemény antik vázákkal, görög, itáliai bronzszobrocskákkal és edényekkel, egyiptomi textilekkel gazdagodott és átfogó művészeti gyűjteménnyé vált.

A Gyűjtemény történetéről bővebben ld. Nagy Árpád Miklós, Classica Hungarica (I) A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének története a kezdetektől 1929-ig, in: Holmi 2007. április
és Classica Hungarica (II) A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének története a kezdetektől 1929-ig, in: Holmi 2007. május

Az Antik Gyűjtemény bibliográfiája (összállította Illés Eszter)