Adatlap

Mi ez?Agyagdombormű: Bacchikus áldozati menet
Mikor készült?50-150 k.
Miből készült?terrakotta (égetett agyag)
Méret:m: 27 cm, sz: 23 cm
Állapot:Töredék, a dombormű bal oldala. A mainas ruháján sárga festés nyomai.
Leltári szám:T.582
Irodalomjegyzék:Oroszlán Z., Az Országos Szépművészeti múzeum antik terrakottagyűjteménye, Budapest 1930, 63, 15.sz.
Oroszlán Z., Archeológiai Értesítő 3, Budapest 1942. 299-300, 8.sz.
Korábbi gyűjtemények:Paul Arndt (München) gyűjteménye

A felül palmetta-sorral lezárt dombormű szélén előre lépdelő, kecskelábú, ityphallikus, fiatal arcú Pan, bal vállán átvetett kecskebőrrel (nebrys); előre tartott kezében fogott kettős sípot fúj. Előtte chitónba és köpenybe öltözött mainas lépdel, kontyba tűzött hajában szalag, leengedett jobbjában kézidob (tympanon), baljában a vállán nyugvó fenyőtobozos ág thyrsos, amelyre lelógó szalagot kötöttek. A hasonló ép lapok tanúsága szerint a hiányzó részt a következőképpen lehet elképzelni: a lap közepén alacsony oltár, mögötte áldozatot bemutató mainas, aki a kezében tartott fáklyával meggyújtja az áldozatot. Az ilyesfajta agyagdomborműveket Campana-reliefek épületek díszítésére használták épületdíszítő terrakották.