Lexikon

Athéné


Athéna születése, a Phrynos-festő egyik vázaképe, Kr.e. 560-550
Zeus leánya, aki apja fejéből pattant elő teljes fegyverzetben. Bátorság és bölcs tanács tekintetében apjához hasonló. Szűz istennő, aki a háborúkban leli kedvét; az első sorban harcolt a gigászok elleni küzdelemben. Mellvértjét a Gorgó-fő díszíti, amely gyakran megjelenik pajzsán is.
A mítoszok régtől fogva összefüggésbe hozzák Athénnal. Attika birtoklásáért ugyanis versengés alakult ki közte és Poseidón között. Poseidón szigonyával sós forrást fakasztott egy sziklából az Akropolison, de végül Athéné győzedelmeskedett azzal, hogy lándzsaszúrásának nyomában egy olajfát sarjasztott, amelynek termése még ma is fontos természeti kincs Athénban. Az a történet is a városhoz köti az istennőt, amely szerint a földből sarjadt Erichthoniost, Athén mitikus királyát ő nevelte fel. Athéné a város védőistennője, az ő tiszteletére rendezték meg évente a panathénaia-ünnepet, illetve minden negyedik évben a nagy-panathénaiát.
A harc mellett a művészetek és a kézművesség istennője is. Leginkább a kovácsok, fémöntők művészetét szerette és pártfogolta, de ő tanította meg az embereknek azt is, hogyan kell szekeret készíteni. A lányokat a női munkákra tanította (fonás, szövés, gyapjú megmunkálása). Kedvét lelte a zenében is, ő találta fel a fuvolát. Később ugyan elhajította, mert a fuvolajáték eltorzította az arcát. Az eldobott hangszert aztán Marsyas szilén vette fel.
Hősök oltalmazója is volt, pártfogoltjai közé tartozott mindenek előtt Héraklés és Théseus, továbbá Perseus, Odysseus, Diomédés és Tydeus.

A képzőművészeti ábrázolásokon általában teljes fegyverzetben, lándzsával és pajzzsal jelenik meg. Az athéni Akropolison neki emelt templomban, a Parthenónban állt egykor 12 m magas, aranyból és elefántcsontból készült kultuszszobra, Pheidias remekműve. Sajnos az eredeti szobor nem maradt ránk, csak másolatait ismerjük. Az egyik leghívebb másolat az Athén melletti Varvakeionban talált tizenkétszeresen kicsinyített márványszobor.

Az istennő a Parthenón épületének szobordíszein is megjelenik: a nyugati homlokzat oromcsoportja Poseidónnal való versengését ábrázolja Attika földjéért, a keleti oldalon Athéné születése volt látható. Mindkét kompozícióból csak töredékek maradtak fenn.

Kapcsolódó honlapok:
a British Museum honlapján

Irodalom:

Kerényi Károly, Görög mitológia, Bp. 1977.
J. Neils (ed), Goddess and Polis, Hanover - New Hampshire 1992, 13.
A. de Franciscis, Enciclopedia dell'arte antica 1 (1958) 758-765. s.v. Atena
Ritoók Zs.-Sarkadi J.-Szilágyi J.Gy., A görög kultúra aranykora, Bp. 1984, 473-503.


Birkás Éva
2004
   
Összesen:3 db

1.Feketealakos tárolóedény (amphora); egyik oldalán versenyfutók, a másikon Athéné születése
2.Ülő istennő szobrocskája
3.Feketealakos tárolódedény (amphora) - modern hamisítvány