Lexikon

Samos

Samos kb. 2 km távolságra fekszik Kis-Ázsia nyugati partjaitól, a sziget egész területe 476 nkm. Kelet-nyugati irányú hegylánc húzódik végig rajta, legmagasabb pontja a Kerketeus: 1440 m. Legjelentősebb városa az azonos nevű Samos.

Az ión vándorlás során költöztek a szigetre a görögök. Samos részt vett a gyarmatosításokban is, jelentős kereskedelmet bonyolított Egyiptommal és Észak-Afrikával, de fénykorát egyértelműen Polykratés (uralkodott Kr.e. 538-522) tyrannisa alatt élte: a zsarnok felfuttatta a hajóépítést, támogatta a bor- és gyümölcstermesztést, a gyapjúkészítést, valamint a kőfaragást és ércöntést. Szövetségre lépett a legnagyobb kereskedelmi partnerével: Amasis fáraóval, Egyiptom uralkodójával (a Polykratés-Amasis szövetséghez kapcsolódik a híres "Polykratés gyűrűje" történet is, amit Hérodotos írt le, ld. Hérodotos, A görög-perzsa háború, III. 40-44., 1989, ford. Muraközy Gyula). Mikor a perzsák elfoglalták Egyiptomot, felbontotta a szövetséget és igyekezett a perzsákkal kiegyezni, de hiába, mert Oroités satrapa tőrbecsalta és keresztre feszítette. Jelentősek voltak - és részben ma is tanulmányozhatók - az építkezései is.
Az Eupalinos tervezte alagút
A szigeten végighúzódó hegy szikláin keresztül vágatott 1 km hosszú és 2 méteres belmagasságú vízvezetéket, ráadásul egy építészeti bravúrral: a munka kezdetén egyszerre kezdték fúrni az alagutat mind a két végéről, és tíz évvel később, a munkák befejezésekor a két fúrócsapat középen találkozott, pontosan úgy, ahogyan azt az építész, Eupalinos eltervezte. Fontos emlékek még a várost körülvevő falak, illetve a többször átépített Héraion szentély is.
A Héraion romjai, Kr.e. 6. sz.


A perzsa háborúk során a sziget a délosi szövetség tagja lett, de a háború lecsendesedésével igyekezett függetlenedni, ezért Periklés elfoglalta és athéni telepeseket küldött oda. A makedón utódállamok közül a Ptolemaiosok szerezték meg, aztán Kr.e. 129-től a római birodalom részévé vált Asia provincián belül.
Ezen a szigeten született és élt Pythagoras (amíg száműzetésbe nem vonult, mert összeveszett Polykratésszal) de samosi volt az építész Rhoikos, a filozófus Epikuros, a csillagász Aristarchos is.
   
Összesen:1 db

1.Bronzüst fogója: griff-fej