Lexikon

A kopt művészet korszakai

Egyiptom fáraónikus korszakának (Kr.e. 3. évezred - Kr.e. 332) Nagy Sándor hódítása vetett véget. Ekkor következett a hellénisztikus kor (Kr.e. 332 - Kr.e. 30), majd a római hódítással beköszöntött a római kor (Kr.e. 30). Egyiptom művészetét a Kr.u. 3. század közepétől kopt művészetnek nevezzük. Ennek kialakulásában és jellegzetességeiben fontos szerepet játszik az Egyiptomban a Nagy Sándor hódítását követő időszak, amelyben egyiptomiak, görögök, majd a római hódítás után az actiumi csatától rómaiak is együtt éltek az országban. Ennek természetesen komoly politikai, társadalmi és nyelvi következményei voltak és ez az összetettség rendkívül érdekes formákat, témákat és kifejezőeszközöket hozott létre az egyiptomi művészetben. Ez az időszak jelenti az egyiptomi művészet görög-római korszakát: Nagy Sándor halálától a Kr. u. 3. századig. Ebből bonatkozik ki a kopt művészet; hosszú történetét a következőképpen tagoljuk: a 3. század közepétől az 5. század közepéig tartó korszaka a későantik, az 5. század közepétől a 7. század közepéig tart a korabizánci kor, majd a 641-es arab hódítást követően az "arab hódítás utáni" korszaka következik.

Hasznos Andrea
2005