Lexikon

Septuaginta

A Septuaginta, vagyis "Hetvenes fordítás" (szokásos jelölése: LXX): Mózes öt könyvének (Tóra) legkorábbi görög fordítása, amelyet a Kr. e. 2. sz. elején készítettek Alexandriában.
A legenda szerint, amelyről az ún. Aristeas-levél számol be, II. Ptolemaios Philadelphos egyiptomi király (uralk. Kr. e. 282-246) azért, hogy az alexandriai Könyvtárat gyarapítsa, megkérte a jeruzsálemi zsidókat, hogy vigyék el neki szent könyvüket és küldjenek bölcseket, akik a héber eredetiből görögre fordítják. Eleázár főpap mind a tizenkét törzsből hat-hat vént jelölt ki a feladatra (más források szerint 70 vént - innen a "Hetvenes fordítás" elnevezés), akik elvitték törvénykönyvüket a királynak, amely finom pergamentekercsekre aranyozott betűkkel volt írva. Mielőtt a bölcsek nekifogtak volna a fordításnak, a király hatalmas lakomát rendezett tiszteletükre, amelynek során a vének a zsidó vallásról és annak parancsolatairól beszéltek, Ptolemaios Philadelphos pedig elragadtatva hallgatta őket. Három nap múlva elvitték őket a Pharos-szigetre, ahol zavartalanul dolgozhattak. 72 nap alatt készültek el a fordítással, mely nagy hatást gyakorolt a királyra.
A hagyományok szerint isteni ihlet szállta meg őket, amely segítette őket munkájuk során, és bár minden bölcset külön szobában helyeztek el és egymástól teljesen függetlenül kellett dolgozniuk, mégis teljesen egyforma fordításokat készítettek.
A későbbi századokban további fejezeteket kapcsoltak a szöveghez, illetve kibővítették az eredeti fordítást, de ezeket sem a zsidók, sem a reformáció nem tartotta hitelesnek, bár a Septuaginta eredeti szövege sem felel meg szó szerint a héber eredetinek.
A görög fordítás célja a legendával ellentétben valószínűleg nem az alexandriai Könyvtár gyarapítása volt, hanem az, hogy a Tóra héber szövegét érthetővé tegyék a héberül már nem értő, a Szentföldtől távol élő zsidók (a diaszpóra) számára.
Az első keresztények is a görög Septuaginta fordítást használták egészen a Kr.u. 4.sz.-ig, amikor Szent Jeromos a héber eredeti alapján elkészítette a Biblia latin fordítását, a Vulgatát.


Balassa Eszter
2004