The CBd
Bouzek et al. 2008


J. Bouzek, R. Dostálová, R. Hošek and I. Ondřejová, 'Dvě magické gemy,' Archeologické rozhledy LX (2008), 146–148.


Last modified: 2017-05-27 15:15:36
Link: classics.mfab.hu/talismans/bibliography/1813