Lexikon
Shenute

Shenute a negyedik és ötödik század kimagasló egyénisége és az egyiptomi kereszténység, ill. szerzetesség egyik legjelentõsebb személyisége. Nagyon fontos kolostor-szervezõ tevékenysége és irodalmi munkássága: igen sokat írt, Pakhóm és az õ írásaival teremtõdött meg az eredeti (és nem fordított) kopt irodalom nyelve. Születési dátuma nem biztos, de ha 118 évig élt, 348-ban született és 466-ban halt meg. Pdzsól apát halála után vette át a híres Fehér Kolostor vezetését, amelynek története valójában Shenutéval kezdõdik. Úgy fejlesztette a kolostort, hogy az arab életrajz adatai alapján 2200 férfi és 1800 nõ élt ott. A kolostor a mai Sohag nevû város közelében volt, mára csupán temploma maradt meg.
Aki a kolostorba felvételt akart nyerni, le kellett mondania tulajdonáról a kolostor javára, és egy egyéves próbaidõ után vették fel a szerzetesek közösségébe. A kolostor ezzel együtt nagy gazdagságra tehetett szert, amely természetesen nagy hatalmat is biztosított a kolostori elöljáróknak.
Shenute életét a közösség szervezésének szentelte. Nagyon szigorú engedelmességet követelt a szerzetesektõl, és azt be is tartatta. Sokszor olvasunk arról az életrajzában, hogy milyen módon bánt engedetlen, vagy lusta szerzetesekkel. Mély hívõ emberként ismertté vált a környezõ lakosság körében, így a kolostort sokan keresték fel, hogy áldást kérjenek az apáttól. Legendás életrajzában, melyet Bésa nevû tanítványa írt, az is olvasható, hogy oroszlánok kértek és kaptak áldást Shenutétól - ez a motívum pedig csak a legjámborabb keresztényekkel kapcsolatban fordul elõ.
Jelentõségét az egyiptomi kereszténységben az is mutatja, hogy a 431-es Ephesosi III. Egyetemes Zsinaton Szent Cirill (Kyrillos) alexandriai pátriárka mellett õ is részt vett.
Életrajzát már magyarul is olvashatjuk a Luft Ulrich által szerkesztett Istenek, szentek, démonok Egyiptomban címû szöveggyûjteményben.


Irodalom:

Bechtold E., 'Kopt építészet', Ókor 2005, IV 1-2., 24 - 28.
Egedi B.., 'A kopt kereszténység a kezdetektõl az egyházszakadásig', Ókor 2005, IV 1-2., 29 - 35.
Egedi B. - Hasznos A. - Luft U., 'Apa Senuti életrajza' (fordítás koptból), in: Istenek, szentek, démonok Egyiptomban. Hellénisztikus és császárkori vallástörténeti szövegek, Budapest 2003, 279 - 325.
Luft U., 'Bevezetõ a Senuti apa életrajzához', in: Istenek, szentek, démonok Egyiptomban. Hellénisztikus és császárkori vallástörténeti szövegek, Budapest 2003, 275 - 278.


Luft Ulrich és Hasznos Andrea

    Kapcsolódó tárgyak:


Összesen:1 db

1.A sohagi "Fehér Kolostor" díszes kulcsa