Kalypsó

A Kalypsó nympháról, az emberek és az alvilág démonai között egyaránt otthonos istennőről elnevezett adatbázis olyan külföldi eredetű, tehát hazánk területén kívül előkerült (extra Hungariam) antik régészeti tárgyakat tartalmaz, amelyeket a Vám- és Pénzügyőrség munkatársai foglaltak le az utóbbi években a Magyar Köztársaság határállomásain.
Az adatbázisban jelenleg mintegy 2500 műtárgy található; olyanok, amelyek az igazságszolgáltatási eljárás során hosszabb-rövidebb időre, letétként vagy csupán átmenetileg bekerültek a Szépművészeti Múzeumba. Vannak köztük értékes mûtárgyak, egyszerű tucatdarabok, sőt frissen készített hamisítványok is. Mégis összekapcsolja őket, hogy nem a múzeumok életében szokásos módok valamelyikén kerültek közgyűjteménybe, hanem az illegális műkereskedelemből, a VPOP munkájának eredményeként bukkantak fel a múzeumi-tudományos szféra számára.
Az adatbázis létrehozását az a meggyőződés vezérelte, hogy e műtárgyak összegyűjtése, gondozása és megőrzése elemi kötelességünk. Ezért akartuk, hogy e darabok a sorsuk alakításában érintett valamennyi szféra számára hozzáférhetővé váljanak, hogy az adatbázis éppúgy segíthesse a VPOP és a rendőrség, mint a múzeumok és a tudományos kutatók munkáját. Reményeink szerint a Kalypsó segíthet abban, hogy valamennyi extra Hungariam-mûtárgy a közgyűjteményi lét perifériájáról múzeumi körülmények közé jusson, bekerüljön a tudomány vérkeringésébe, és - szerencsés esetben - visszajuthasson származási helyére.

2006. május 9.

Az Extra Hungariam-műtárgyak sorsának alakulása közvetlenül tart számot nemzetközi érdeklődésre, ennek szolgálatában indítja útjára a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye az adatbázis angol nyelvű változatát: Calypso. In statu nascendi.

2009. július 20.

Belépés