Adatlap

Mi ez?Pax és Plutos dombormű
Mikor készült?Kr. u. 1. század első fele
Miből készült?márvány
Méret:M.: 72 cm
Állapot:Csak a dombormű jobb oldala és a jobb felső sarkának pereme ép. A felülete is több helyen sérült, a bőségszaru gyümölcskoronájának nagy része hiányzik.
Leltári szám:4818
Irodalomjegyzék:Hekler A., Die Sammlung antiker Skulpturen, Bécs, 1929, 116, no. 108.
Korábbi gyűjtemények:Paul Arndt (München) gyűjteménye

A domborművön fejét jobbra fordító és jobb karját előrenyújtó nőalak látható, aki bal karján ülő gyermeket, bal kezében pedig bőségszarut tart. Az alsó testén keresztül csavart és a bal karján átvetett köpeny alatt derékon átkötött chitónt visel, amely a bal válláról lecsúszott. A nőalak a Béke perszonifikációjaként értelmezhető, kezében a gyermekként ábrázolt Bőséggel. A dombormű Képhisodotosnak, a 4. század egyik jelentős görög szobrászának alkotását követi, amely az Augustus által hirdetett békés aranykor kifejezésére alkalmas eszköznek bizonyult. A dombormű hátoldalán későbbi időből származó, de még ókori felirat nyomai láthatók.

   
Leltári szám: 4818
Fotószám: AA_002697