Adatlap

Mi ez?Bronz dombormű
Mikor készült?2-3. század
Miből készült?bronz
Hol találták?Dunaszekcső (valószínűleg hamis lelőhely)
Hol található?Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény
Méret:m: 8,4 cm; sz: 7,6 cm; v: 0,7 cm
Állapot:Ép, felületét zöldes patina borítja.
Leltári szám:77.270.A
Irodalomjegyzék:Nagy, Á. M., Deux plaques de bronze votives. Két fogadalmi bronztábla. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 56-57 (1981), 37-44, 213-218.
Korábbi gyűjtemények:Besenczi Sándor gyűjteménye

Tömör öntvény, hátoldala enyhén domború. Stilizált építészeti keretben, peplosba öltözött istennő áll. Arca durván elnagyolt, kétoldalán egy-egy hosszú hajfonat hull alá. Bal karjában sképtron, a jobbjában lévő tárgy meghatározhatatlan: lehet lobogó fáklya és lombos ág is.
Hasonló táblákat vagy kultikus tárgyaknak (papi melldísz, fogadalmi ajándék, háziszentélyekben elhelyezett kultuszkép), vagy ezüstlemezek "verőtöveinek" értelmeztek. A bronzlap kidolgozása alapján ez utóbbi értelmezés ezzel a darabbal kapcsolatban kizárható. Habár a lapon ábrázolt istennőt megpróbálták több istenalakkal is azonosítani, egyetlen ismert klasszikus típussal sem teljesen azonos, még kevésbé valamelyik klasszikus isten ábrázolásával. Mindez arra a feltevésre vezet, hogy a lapon látható ábrázolás nem a kikristályosodott ikonográfiai hagyománnyal rendelkező görög, római vagy keleti kultúrák típusainak egyszerű átvétele, hanem azok átfogalmazása. Az ábrázolás a klasszikus ikonográfia elemeinek felhasználásával, ezek új egységbe rendezésével beszél egy másik, a klasszikussal érintkező kultúra istenéről.

   


Kapcsolódó tanulmányok: