Adatlap

Mi ez?Bronz dombormű
Mikor készült?2-3. század
Miből készült?bronz
Hol találták?Herkulesfürdő, ma Bãile Hercule, Románia
Hol található?Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény
Méret:m: 9,68 cm; sz: 12,27 cm
Állapot:Ép.
Leltári szám:66.141.A
Irodalomjegyzék:Szilágyi J. Gy., Ancient Art, Budapest 2003, 200, Fig. 133.
Nagy, Á. M., Deux plaques de bronze votives. Két fogadalmi bronztábla. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 56-57 (1981), 37-44, 213-218.
Nemeti, S., Eine donauländische ikonographische Variante der Göttin Nantosuelta. Latomus 60 (2001) 160-166, 162, Taf. IV. Abb. 2.
Mihalik, J. - Hekler, A., Régiségek Herkulesfürdőn. Múzeumi és Könyvtári Értesítő 4 (1910), 154-159.
Korábbi gyűjtemények:Földművelésügyi Minisztérium
Farkas Jenő gyűjteménye

Tömör öntvény, hátoldala enyhén domború. A három középső kis köríven jól láthatóak az öntőcsapok nyomai.
Stilizált építészeti keretben istenpár áll. A chitónba-himationba öltözött istennő jobbjában csészét tart, amelyből egy ágaskodó kígyót táplál. Baljával a himationt fogja össze a csípőjén, fején kalathos, a csésze felett két sásforma levél. A köpenyes-tunikás isten bal kezében csavart nyelű kalapács, a testtől eltartott jobbjában rovátkolt tollú kulcs. Efölött egy ferde vájatokkal díszített kérykeion, alatta pedig ülő nyakörves Kerberos. Arcuk elnagyolt, az istennő szemét és fülét ovális lyukak, orrát és száját pedig a két másik pont közé beütött vonalkák jelzik.
Hasonló táblákat vagy kultikus tárgyaknak (papi melldísz, fogadalmi ajándék, háziszentélyekben elhelyezett kultuszkép), vagy ezüstlemezek "verőtöveinek" értelmeztek. A bronzlap kidolgozása alapján ez utóbbi értelmezés ezzel a darabbal kapcsolatban kizárható. Habár a lapon szereplő isteneket megpróbálták több istenpárossal is azonosítani, az istenpár egyetlen ismert klasszikus típussal sem teljesen azonos, még kevésbé valamelyik klasszikus istenpár ábrázolásával. Mindez arra a feltevésre vezet, hogy a lapon látható ábrázolás nem a kikristályosodott ikonográfiai hagyománnyal rendelkező görög, római vagy keleti kultúrák típusainak egyszerű átvétele, hanem azok átfogalmazása. Az ábrázolás a klasszikus ikonográfia elemeinek felhasználásával, ezek új egységbe rendezésével beszél egy másik, a klasszikussal érintkező kultúra isteneiről.

   
1 2


Kapcsolódó tanulmányok: