Lexikon

Sötét századok

A sötét századok elnevezés angol nyelvterületen ("Dark Ages") született meg a 19.sz. végén és az ókorkutatásban a mykénéi paloták Kr.e. 1200 körüli pusztulásától Homéros koráig, tehát a Kr.e. 8. századig terjedő időszakot jelöli. A sötét kor elnevezés elsősorban az írásbeliség, az írott források hiányára utal. A korszak mélyebb megismerését régészeti kutatások biztosítják, amelyek révén egyre több fény vetődik a "sötét" évszázadokra. Ezek alapján a sötét századok fogalmához tapadó elképzelés a korszak jelentéktelenségéről, a teljes elszegényedésről, a társadalmi tagozódás hiányáról és a külkapcsolatok teljes megszakadásáról már egyáltalán nem látszik tarthatónak.
Mint történeti korszak-megjelölés a sötét századok mégis helytálló, elsősorban az írás elfelejtése (a lineáris B írás eltűnik 1200 körül, a görög ábécé Kr.e. 800 körül keletkezik), az írásbeli kultúra hiánya miatt. A mykénéi kor hallatlan gazdagságával szemben ebben a korban nincs nyomuk a nagy építkezéseknek, szünetelnek a képzőművészet nagy műfajai, közülük csak a vázafestészet és a fegyverművesség éri el és lépi túl a paloták műhelyeinek színvonalát. A politikai téren teljesen eltűnik a központosított mykénéi államszervezet, nincs nyoma az egyes régiókon túlnyúló politikai központoknak. Kisebb közösségekre tagozódó szervezet ismerhető fel, amelynek alapját az oikos, a rokonsági és személyes kapcsolatok képezik.
A társadalmi és gazdasági területen lezajló változások jele, hogy a megfelelő mykénéi kori elnevezések javarészt nem jelennek meg az alfabétikus írással rögzített görög szókincsben. A távolsági kereskedelmi kapcsolatok megszakadására (az ónkereskedelem megakadására) utal a bronz helyett a vas használatának elterjedése.
A korszak fontos települései a mykénéi világ "perifériáján" vannak, főleg Attikában (Athén) és Euboián (Lefkandi).
A változásokat az ókori hagyomány görög népcsoportok vándorlásához kötötte, pl. az ún. dór vándorláshoz. A régészetileg fontos újdonságai a kornak: pl. a vasfegyverek és -tárgyak, a hosszú ruhakapcsoló-tűk, a hamvasztásos temetkezés megjelenése azonban konkrét népcsoporthoz nem köthetők.
Van a dolognak azonban egy másik oldala is: bár a mykénéi paloták pusztulása után a görög kultúra majdnem minden területen olyan szintre került, ami sem a mykénéi kultúrához, sem a 750 utáni időszakhoz nem mérhető, mégis számos teremtő és jövőbe mutató teljesítménye ismerhető fel a sötét századok görögségének.
Elég kettőt említeni, a vázafestészet és az epikus költészet területét. A Kr.e. 11. sz.-ban megjelennek olyan technológai újítások (például a körző használata) a nagyméretű edények díszítésében, amelyeknek köszönhetően a korszak attikai és euboiai vázafestészete önálló művészettörténeti stílussá fejlődhetett (geometrikus művészet).
Ebben a korszakban formálódtak ki a görög dialektusok is, és a sötét századokban élő szóbeli epikus költészet teremti meg az alapját a homérosi eposzoknak.
A sötét századok történeti jelentősége, hogy a mykénéi világ erejét vesztése után a tökéletes újrakezdés lehetőségét adta a görög kultúrának.


Irodalom:

S. Deger-Jalkotzy, DNP 3 (1997) 838-843. s.v. Dunkle Jahrhunderte (1)
Ritoók Zs.-Sarkadi J.-Szilágyi J.Gy., A görög kultúra aranykora, Budapest 1984, 45-55.
A. Johnston, Az archaikus Görögország, Budapest 1984, 48-64.
J. Chadwick, A lineáris B megfejtése, Budapest 1980.

Bélyácz Katalin
2004
   
Összesen:8 db

1.Ivócsésze (talpas skyphos)
2.Domborított állatfrízzel díszített, arany diadéma
3.Geometrikus festéssel díszített vízhordó edény (hydria)
4.Ivócsésze
5.Geometrikus kori sisak
6.Geometrikus díszítésű amphora
7.Geometrikus festésű borvegyítő edény (kratér)
8.Geometrikus díszítésű vízhordó edény (hydria)