Lexikon

Geometrikus kor

A görögországi kora vaskor időszakán belül történetileg több fázis különíthető el, melyeknek az elnevezései nagyrészt a vázaformák díszítésmódját veszik alapul. A mykénéi kort követő submykénéi időszak (Kr.e. 1100-1000) után időben a geometrikus kor következett, mely nevét a vázákon látható, az időszak nagy részében kizárólag ornamentális, geometrikus motívumokról kapta. Ez az időszak a díszítésmód változása alapján több fázisra bontható. A legkorábbi fázisa a protogeometrikus kor (Kr.e. 1050-850), ezt követi a korai-, középső- és későgeometrikus időszak (Kr.e. 900-700). A későgeometrikus korban jelent meg a vázafestészetben a mykénéi kor után újra - közel-keleti hatásra - a figurális díszítés, mely kezdetben egy-egy állatalakból, és ezek egyhangú sorából állt, és csak később tűntek fel a bonyolultabb emberalakos kompozíciók, amelyek némelyike már a görög mitológiából vette témáját. A geometrikus kor idején a keleti hatások új műfajok megszületéséhez is hozzájárultak: ekkor jelentek meg a préselt technikával készült keleti állatfrízeket ábrázoló aranydiadémák. Az ekkor még szórványosnak mondható keleti hatásokat az erős geometrikus kori hagyományok még saját kifejezésmódjuk szerint olvasztották magukba. Teljes valójukban, formájukban csak a következő, ún. orientalizáló időszakban jelentek meg a görög művészetben.


Lebegyev Judit
2004
   
Összesen:8 db

1.Ivócsésze (talpas skyphos)
2.Geometrikus díszítésű amphora
3.Domborított állatfrízzel díszített, arany diadéma
4.Geometrikus festéssel díszített vízhordó edény (hydria)
5.Geometrikus festésű borvegyítő edény (kratér)
6.Geometrikus kori sisak
7.Geometrikus díszítésű vízhordó edény (hydria)
8.Növénymintás díszítésű tárolóedény (amphora)