Lexikon

Bronzkor

Minden ókori kultúrában alapvetően kétféle kronológiai rendszer használatos: egyrészt az abszolút kronológia, amely az évszámokban kifejezett időrendet jelenti, másrészt pedig a relatív kronológia, amely az anyagi kultúra meghatározott tárgytípusainak fejlődéstörténetét veszi alapul. A terület bronzkori kronológiáját az eltérő fejlődést és jellemzőket mutató területek szerint osztályozzák a relatív kronológia alapján, amelyekhez azután abszolút kronológiai dátumokat, azaz évszámokat rendelnek hozzá. A kultúrák egyedi fejlődése eltérő lehet, ezért az egyes periódusok nincsenek mindig összhangban egymással. A bronzkor mindegyik kultúrrégióban három fázisra oszlik: kora-, középső és késő-bronzkorra, amelyet mindegyik területen egyedi elnevezéssel illetnek. Ez a három fázis pedig kultúránként eltérő módon a tárgytípusok fejlődéstörténete szerint oszlik további alfázisokra, amelyeket római számmal jelölnek. Az ezeken belül elkülöníthető rövidebb periódusokat pedig betűvel jelölik. Kréta területére például a minósi megjelölést használják, azaz beszélhetünk kora-, középső- és késő-minósi korról, ezen belül pedig például késő-minósi III A, B és C fázisokról. A Kykládok szigeteire a kykládikus megjelölés a használatos, míg a szárazföld bronzkori kultúrája helládikus néven ismert. A szárazföld késő-helládikus időszakára a mykénéi palotáról elnevezett mykénéi kor megjelölés is elfogadott. Az ezeken a területeken kívüli régiókra (pl. Észak-Görögországra) az általános bronzkor megjelölést használják. Abszolút kronológia tekintetében a kora-bronzkor Kr.e. 2900 és 2100 közé tehető. A középső-bronzkort Kr.e. 2100 és 1600 közé, a késő-bronzkort pedig Kr.e. 1600 és 1100 közé keltezik.


Lebegyev Judit
2004
   
Összesen:29 db

következő 10>>
1.Márvány nőalak (ún. szigeti vagy kykládikus idol)
2.Márvány nőalak (ún. szigeti vagy kykládikus idol)
3.Márvány nőalak (ún. szigeti vagy kykládikus idol)
4.Márvány nőalak (ún. hegedűidol)
5.Bika alakú edény (askos)
6.Kancsó
7.Egyfülű kancsó
8.Félgömb alakú tál
9.Négyfülű tárolóedény
10.Csőrös kiöntőjű gömbtestű kancsó