Lexikon

Apuliai vörösalakos vázafestészet


Apuliai vörösalakos volutás kratér Euripidés Meleagros című tragédiájának jelenetével.
Fénykép forrása: A. D. Trendall - T.B.L. Webster, Illustrations of Greek Drama. London 1971, III.3, 40
Dél-Itáliában a Kr.e. 5. század utolsó harmadában kezdték el a helyi műhelyek a vörösalakos kerámia készítését, amelyet mindaddig Athénból importáltak. Mivel a helyben készült korai vázák még erősen kötődnek az attikai hagyományhoz, valószínűsíthető, hogy a helyi műhelyek kialakításában Athénból bevándorolt mesterek játszottak szerepet.
Elsőként Lucaniában jött létre vörösalakos műhely, amelyet körülbelül egy évtizeddel később, Kr.e. 420 körül, egy Apuliában létesülő, tarentumi műhely követett. A korai apuliai darabok stílusa még közel áll az attikaihoz: kedvelik a mozgalmas jeleneteket, témáikat többnyire a görög mitológiából merítik. A többalakos vázaképekhez a nagyméretű vázaformákat részesítik előnyben (pl.: voluta-kratér). Az attikai vázafestészetből átvett formák mellett saját, helyi fejlődésű edényeket is festenek (pl.: nestoris vagy trozzella). Már a korai daraboknál is érzékelhető az a két stílusirányzat, amely határozott szétválása a Kr.e. 4. század első felében jellemzi az apuliai vázafestészetet. Az ún. egyszerű stílusra jellemző, hogy legfeljebb két-három alakos jeleneteket ábrázolnak kisméretű vázákon és a járulékos színekkel visszafogottabban bánnak. Ezzel szemben a díszített stílus képviselői a nagyméretű vázákat kedvelik, többalakos, mitológiai vagy a síri világhoz kapcsolódó jelenetekkel, amelyeken bőségesen használnak járulékos színeket. A század közepe táján a két stílus összeolvad és a kevesebb alakos, egyszerűbb vázákra is a polychrómia lesz jellemző. Ezzel a folyamattal körülbelül egyidőben a tarentumi műhely mellett az elsősorban italikus népek által lakott hátországban is megjelennek a vázakészítő műhelyek (Ruvo, Canosa).
Az apuliai vörösalakos vázafestészet késői fázisában, a század harmadik negyedétől, a puszta dekoratívitás kerül előtérbe. A tömegtermelésre történő átállással a vázaképek művészi igényessége csökken. Az ábrázolások többsége megszokott, konvencionális jelenetekből áll, pl.: Erós-nőalak páros, profilban ábrázolt női fejek, köpenyes alakok.


Vandlik Katalin
2004
   
Összesen:13 db

következő 10>>
1.Vörösalakos amphora
2.Vörösalakos vegyítőedény (harang-kratér)
3.Vörösalakos vegyítőedény (harang-kratér)
4.Vörösalakos vegyítőedény (oszlop-kratér)
5.Vörösalakos vízhordó edény (hydria)
6.Vörösalakos kantharos
7.Vörösalakos kantharos
8.Vörösalakos lékythos
9.Vörösalakos boroskancsó (oinochoé)
10.Vörösalakos boroskancsó (oinochoé)