Lexikon

Shenute

Shenute a negyedik és ötödik század kimagasló egyénisége és az egyiptomi kereszténység, ill. szerzetesség egyik legjelentősebb személyisége. Nagyon fontos kolostor-szervező tevékenysége és irodalmi munkássága: igen sokat írt, Pakhóm és az ő írásaival teremtődött meg az eredeti (és nem fordított) kopt irodalom nyelve. Születési dátuma nem biztos, de ha 118 évig élt, 348-ban született és 466-ban halt meg. Pdzsól apát halála után vette át a híres Fehér Kolostor vezetését, amelynek története valójában Shenutéval kezdődik. Úgy fejlesztette a kolostort, hogy az arab életrajz adatai alapján 2200 férfi és 1800 nő élt ott. A kolostor a mai Sohag nevű város közelében volt, mára csupán temploma maradt meg.
Aki a kolostorba felvételt akart nyerni, le kellett mondania tulajdonáról a kolostor javára, és egy egyéves próbaidő után vették fel a szerzetesek közösségébe. A kolostor ezzel együtt nagy gazdagságra tehetett szert, amely természetesen nagy hatalmat is biztosított a kolostori elöljáróknak.
Shenute életét a közösség szervezésének szentelte. Nagyon szigorú engedelmességet követelt a szerzetesektől, és azt be is tartatta. Sokszor olvasunk arról az életrajzában, hogy milyen módon bánt engedetlen, vagy lusta szerzetesekkel. Mély hívő emberként ismertté vált a környező lakosság körében, így a kolostort sokan keresték fel, hogy áldást kérjenek az apáttól. Legendás életrajzában, melyet Bésa nevű tanítványa írt, az is olvasható, hogy oroszlánok kértek és kaptak áldást Shenutétól - ez a motívum pedig csak a legjámborabb keresztényekkel kapcsolatban fordul elő.
Jelentőségét az egyiptomi kereszténységben az is mutatja, hogy a 431-es Ephesosi III. Egyetemes Zsinaton Szent Cirill (Kyrillos) alexandriai pátriárka mellett ő is részt vett.
Életrajzát már magyarul is olvashatjuk a Luft Ulrich által szerkesztett Istenek, szentek, démonok Egyiptomban című szöveggyűjteményben.


Irodalom:

Bechtold E., 'Kopt építészet', Ókor 2005, IV 1-2., 24 - 28.
Egedi B.., 'A kopt kereszténység a kezdetektől az egyházszakadásig', Ókor 2005, IV 1-2., 29 - 35.
Egedi B. - Hasznos A. - Luft U., 'Apa Senuti életrajza' (fordítás koptból), in: Istenek, szentek, démonok Egyiptomban. Hellénisztikus és császárkori vallástörténeti szövegek, Budapest 2003, 279 - 325.
Luft U., 'Bevezető a Senuti apa életrajzához', in: Istenek, szentek, démonok Egyiptomban. Hellénisztikus és császárkori vallástörténeti szövegek, Budapest 2003, 275 - 278.


Luft Ulrich és Hasznos Andrea
2005