Lexikon

Orestés


Athéni vörösalakos kratér (Oresteia-kratér). A B oldal széle (Aigisthos halála), a fül zónája.
A fénykép forrása: E. Vermeule, The Boston Oresteia-krater, AJA 70 (1966) 4. t.
Görög mitikus hős. Apja Agamemnón, anyja Klytaimnéstra. Az Ilias éppen csak megemlíti, az Odysseiában viszont több helyen részletesen is szóba kerül. Míg Agamemnón Trója alatt harcol, Klytaimnéstra egy másik férfival, Aigisthosszal él együtt, aki azután megöli a háborúból hazatérő Agamemnónt. Az ifjú Orestés hősiesen bosszút áll az apjáért, végez a gyilkos Aigisthosszal. Orestésről a legrészletesebben a tragédiákban van szó (Aischylos, Agamemnón, Áldozatvivők, Eumenisek - az egyetlen fennmaradt trilógia; Sophoklés, Élektra; Euripidés: Élektra, Orestés, Íphigeneia a tauroszok között). Az epikus ábrázoláshoz képest lényegesek az eltérések. Agamemnón halálában immár Klytaimnéstráé a főszerep (erről szól az Agamemnón), és bár Orestés vele együtt Aigisthost is megöli (Áldozatvivők, Sophoklés, ill. Euripidés Élektrája), a középpontban nem a bosszú, hanem az anyagyilkosság áll. Az epika egyértelműen pozitív hőséből a tragédiákban anyagyilkos lesz, akinek a szörnyű tett elkövetéséhez nővére, Élektra szeretetteljes szolidaritása és a hűséges barát, Pyladés segítő támogatása mellett Apollón ellentmondást nem tűrő jósszavára van szüksége, és akit a gyilkosság után azonnal üldözőbe vesznek a bosszúállás istennői, az Erinysök. Az Eumenisekben az Erinysöktől hajszolt Orestést Delphoiban Apollón jóindulattal fogadja és felszólítja, hogy menjen Athénba, ahol az istenek - Pallas Athéné döntő szavazatával - fel is mentik a bűnösség alól. Euripidés az Orestésben tovább szövi az életéért harcoló anyagyilkos hős sorsát, aki a darab legvégén a deus ex machina-ként fellépő Apollóntól kapja meg a felmentést. Egy másik Euripidés-darabban (Íphigeneia a tauroszok földjén) Orestés szintén Apollón jóslatát követi, hogy megszabadulhasson az őt egyfolytában üldöző Erinysöktől, és a távoli tauroszok földjéről, ahol váratlanul nővérével, Íphigeneiával is találkozik, hazahozza Artemis szobrát és új Artemis-kultuszt alapít Attikában.
Az időrendben az Odysseia és a tragédiák közé eső kardalköltészetben is megjelenik az Orestés-történet: Stésichoros (7. sz.) igen töredékesen fennmaradt Oresteia c. kardala, amennyire kikövetkeztethető, több részletben is rokonságot mutat a tragédiák ábrázolásával. Klytaimnéstrának, úgy tűnik, fontos szerep jut a gyilkosságban, Orestést pedig valamilyen formában itt is támogatja Apollón. Pindarosnak az Aischylos-trilógiánál néhány évvel korábban keletkezett 11. pythói ódájában a "kegyetlen asszony", Klytaimnéstra öli meg a Trójából hazatérő Agamemnónt, Orestés bosszújának pedig ő is, Aigisthos is áldozatul esik.

Horváth Judit
2008