Lexikon

Mainasok

A görög mitológia szerint Dionysos kísérőnői, akiket bakkhánsnőknek vagy bassarisoknak is neveznek. A mainades őrjöngőket jelent, a bakkháns elnevezés Dionysos másik nevével, Bakkhosszal áll kapcsolatban, a bassaris pedig a bassareó ("dőzsöl") igével. Ezeken kívül még a thyias nevet is viselik (a thyias jelentése "mámorban lévő"). Az ábrázolások szerint hosszú, pettyes szarvasbőrből készült köntöst és repkénykoszorút viselnek, jellemző testtartásuk a mereven hátravetett fej, kezükből pedig nem hiányozhat a thyrsos, amely egy nádpálcára emlékeztető, repkénnyel körültekert hosszú bot, mely az aszandkóró (narthex) cserje szárából készült. A hegyébe díszítésként fenyőtobozt tűztek. A mainasok önkívületi állapotban, mámoros őrjöngésben kiáltozva dicsőítik az istent, hajukat és ruhájukat megtépik, és félmeztelenre vetkőzve megfojtott kígyókkal övezik magukat. Mozgásuk inkább rohanás, mint tánc, hangjuk inkább kiáltás, mint ének, melyet fuvolák, sípok és dobok kísérnek. A hegyekben, az erdők mélyén vadállatok vérét isszák, hogy így fogadják magukba az istent. Thyrsosukkal képesek a földből és a kövekből tejet és mézet fakasztani.
A mainasokról szóló mítosz elsődleges forrásaként Euripidés Bakkhánsnők című tragédiáját tartjuk számon, de már Homéros is mainasnak nevezi Andromakhét, mikor az meghallja Hektór halálának hírét. Euripidés azt az elbeszélést dolgozza fel, amely Dionysos nagynénjeiről szól. A hősnők hárman vannak, éppen úgy, mint Dionysos dajkái, és azon bakkhikus női karok ősképének tarthatjuk őket, melyek a legnagyobb titokban tartott rítusokon Dionysosnak és Semelének négyszer három oltárt szoktak emelni. Agaué, Autonoé és Inó nem hittek Dionysos istenségében, ő ezért őrjöngéssel bűntette őket. Agaué saját fiát, Pentheust, aki a nőket kileste a Kithairón hegyen, őrületében oroszlánnak nézte, és kegyetlenül lemészárolta.


Murányi Barbara
2005
   
Összesen:4 db

1.Terrakotta domborműves lap: herma előtt táncoló mainas
2.Az athéni Andokidés-festő vörösalakos kylixe (ivócsésze)
3.Feketealakos amphora (Rycroft-festő)
4.Agyagdombormű: Bacchikus áldozati menet