Lexikon

Hathor

Hathor Egyiptom egyik legismertebb istennője. Sok alakban előfordul, sok nevet visel, sok helyen fordul elő. Általános neve Hathor, ami "A Távoli szentélyé"-nek fordítható, sokat elárul az istennő lényegéről. A "távoli" név a távoli égi istent, a sólymot rejti, amelyet Hórusnak is hívnak. Ez az égi isten a nagyon régi időkben azonos a királlyal. Az egyiptomiak Hórus-királyt már az archaikus korban tulajdonnévvel különítették el az istentől. Hathor istennő a távoli istent befogadó zárt szentély, amely az égbolt, a sólyom-isten lakhelye. Ezért Hathor erős szálakkal kötődik a királyhoz és Hórushoz. Mind az élő Hórus-király, mind az elhunyt király visszakívánkozik Hathorhoz. Hathor a napisten egyik szeme, amelyet az emberiség lázadása miatt dühös égi Hórus elküldött, hogy semmisítse meg az emberiséget. Az égi istennő eredeti alakja a tehén. A megöregedett napisten, miután az emberiség lázadását leverte, az égi tehén hátára vonul vissza, hogy onnan uralkodjék a föld felett. Eme alakban a nyugati hegységből kilépve, Hathor fogadja az elhunyt embert a nyugati birodalomban, a halottak birodalmában, de tejével a fiatal királyfit táplálja, előkészítvén őt az életre. A tehénfej meg is jelenik az oszlopfőnél, amely minden templomában látható. Ha hiányzik a tehénfej, a tehén füle és a nagy paróka alatti szarv azért ott van, oldali fonatai vállaira hullanak.
Napszemként macskaféle alakot ölthet: ha dühös, oroszlán alakját, békés istennőként a macska alakját veheti fel. Általában sok különböző elem vegyül alakjában, amelyek nem kötődnek egyetlen istennőhöz. Faként is megjelenik, akkor szintén a királyt táplálja tejével. Az istennő megnyugtatására táncolnak, zenélnek, énekelnek előtte. A zenéléshez tartozik egy jellegzetes csörgő hangszer, amelyet királyfik használtak feldühödött atyjuk megnyugtatására.
Arany az egyik neve, amely inkább az éjszakára utal, mint a napra. Az arannyal Hathor Osiris ellenségéhez, fivéréhez, Séth-hez kapcsolódik, aki Osiris istent meggyilkolta. Hathor istennőben is kettős természet lakik: a szelíd macska és a vad oroszlán.
A Ptolemaios-korban a felső-egyiptomi Dendarában szentelték Hathornak az egyik legnagyobb templomot, de sok más helyen is tisztelték. Akkori isteni párjának, Hórusnak pedig Edfuban volt temploma. Nagy ünnep volt az, amikor Hórus a Níluson egy flottával Edfuból Dendarába indult, hogy ott isteni párját, Hathor istennőt meglátogassa, hogy néhány napot töltsön társaságában. Hathor istennő kevésbé hellénizálódott, mint Ísis, Osiris párja. ő Hórusszal együtt az egyiptomi pogány vallás kereteiben maradt és ezzel el is tűnt. Fontos nyoma maradt azonban az egyiptomi mindennapokban: az egyiptomiak, a keresztény egyiptomiak is az áradás évszak harmadik hónapját a Hathornak szentelt nagy ünnep után nevezték el.Luft Ulrich
2005
   
Összesen:1 db

1.Sistrum