Lexikon

Artemis


Artemis - az állatok úrnője
Létó és Zeus lánya, Apollón ikertestvére. A meg nem szelidített természet úrnője. Szűz vadásznő, aki társnőivel járja a berkeket. Nimfák és állatok veszik körül, és mint szenvedélyes vadász uralkodik az állatvilágon.

Jelen van a természetben mindenhol, leginkább a hegyekben, erdőkben, mezőkön és termékeny völgyekben. Gyakran jelenik meg állatalakban: medveként vagy őzként. Minden élet védelmezője, aki termékenységet adományoz az embereknek, állatoknak, mezőknek. Fegyvere az íj. Alakjának ez az ősi formája az ábrázolásokon íjjal, a két kezében egy-egy állatot tartva jelenik meg. Gyakran látható szarvassal.
Halált hozó istennő, ebben társa Apollónnak. Niobé gyermekeit, aki vetélkedni mert Létóval, mind megölték. Niobé azzal dicsekedett, hogy Létónak csak két gyermeke van, míg neki tizenkettő. A két isten íjával pusztította el őket.
Artemis szörnyű büntetést mért továbbá Aktaiónra, aki maga is vadász volt. Aktaión megpillantotta őt fürdés közben egy hegyi pataknál. Az istennő ezért szarvassá változtatta, és saját kutyái tépték szét.
Emellett azonban Artemis az anyaistennők jegyeit is viseli. ő az anyák szülést segítő pártfogója (vö. Eileithyia), az újszülöttek védelmezője, a fiatalok oktatója. Haragja okozza a szülő nők halálát. Azokat a kislányokat, akik Artemis brauróni szentélye mellett nevelkedtek, medvéknek (gör. arktoi) nevezték.

Irodalom:

Kerényi K., Görög mitológia, Budapest 1977.
M. Gimbutas, The Gods and Goddesses of Old Europe, Berkley and Los Angeles 1974, 196-200.
P. E. Arias, Enciclopedia dell'arte antica 1, 1958, 689-696. s.v. Artemide
M. Eliade, Vallási hiedelmek és eszmék története 1, Budapest 1994, 240-242.


Birkás Éva
2004
   
Összesen:2 db

1.Feketealakos amphora (Rycroft-festő)
2.Feketealakos tárolódedény (amphora) - modern hamisítvány