Lexikon

Apollón


Apollón
Létó és Zeus fia, Artemis ikertestvére. Az isteni rend és törvény képviselője. Létót, amikor várandósan bolyongott, egyetlen vidék sem merte befogadni, hogy megszülhesse gyermekeit, mivel féltek Hérától. Hosszas vándorlás után végül Délos szigete adott neki menedéket, melynek emlékére Apollón templomot épített itt. Rögtön születése után rájuk támadó ellenségekkel kellett szembenéznie. Megölte Tityost, az óriást, és Pythónt, a sárkányt, aki Delphoiban tanyázott és a terület ősi ura volt. Apollónnak vezekelnie kellett ezért a gyilkosságért, így Thessáliában nyolc évre Admétos király szolgálatába állt. Ezután azonban megtisztító és bajelhárító istenné válhatott. Minden emberölés vétke ugyanis tisztátalanságot, csapást jelentett, amely a közösség létét is fenyegethette. Orestést is Apollón szabadította meg az anyagyilkosság bűnétől.
Letelepedett Delphoiban, ahol templomot épített. Itt tartózkodott, valahányszor visszatért a hyperboreosok, azaz Boreas, az északi szél földjén túl lakók országából. A szentélyben a Pythia nevű papnő közvetítette az isten jóslatait, többek között az emberölés miatt szükségessé vált megtisztulásokról. A jóshely fontos tartozéka volt a tripus, a szent háromlábú üst. Héraklés egy alkalommal el akarta rabolni, így küzdelem tört ki közte és az isten között. Végül Zeus tett közöttük igazságot. Apollón ellenségeivel ezüst íja segítségével vette fel a harcot. Kedve telt a lantjátékban, ő volt a Múzsák vezetője. Kedvenc fája a babérfa volt, egy Daphné nevű nimfához kapcsolódó eset miatt. A lány inkább babérfává változott, semmint hogy az isten kedvese legyen. Apollón ezután a fa gallyait koszorúként viselte. Értett a gyógyítás művészethez is, ez a képessége csak akkor mondott csődöt, ha ő maga ölt. Phlegyas király lányától, Korónistól született fia, Asklépios is birtokában volt ennek a képességnek, holtakat életre keltő isteni orvos és gyógyító isten volt.


Irodalom:

Kerényi K., Görög mitológia, Budapest 1977.
M. Eliade, Vallási hiedelmek és eszmék története 1, Budapest 1994, 233-239.

Birkás Éva
2004
   
Összesen:3 db

1.Feketealakos amphora (Triptolemos)
2.Feketealakos amphora (Rycroft-festő)
3.Feketealakos tárolódedény (amphora) - modern hamisítvány