Lexikon

Vadkecske-stílus


Oinochoé a Metropolitan Museum of Art gyűjteményéből, Kr.e. 600-575
A vadkecske-stílus vagy más néven rhodosi-, milétosi- avagy kameirosi stílus nem sokkal az Kr.e. 7. sz. közepe előtt kezdődött és mintegy három generáción át a keleti görög vázafestészet meghatározó műfaja volt. A rhodosi stílus elnevezése onnan ered, hogy először ezen a szigeten találták meg nagyobb mennyiségben. Milétos, habár a stílus egyik jelentős, de nem kizárólagos központja volt, kerámia-produkciójában a vadkecske stílusú kerámia nem játszott kizárólagos szerepet.
A stílus könnyen felismerhető: az edények agyaga eléggé durva, világosbarna, vörösesbarna színűre égett. A felületét világos, krémszínű, hígított agyagléből készült bevonat (ún. "slip") fedi. Ez a késői darabokon egyre durvábbá válik, sőt el is maradhat. A festés maga fekete vagy sötétbarna, néha vöröses színűre ég ki. A bíbor szín a középső, a fehér a késői korszakban jelenik meg.

Oinochoé a Getty Museum gyűjteményéből, Kr.e. 625
A vadkecske-stílus alapvetően állatfigurákat alkalmaz, emberi alak csak ritkán jelenik meg. Jellegzetes az ábrázolt állatok megválasztása és az alkalmazott növényi- és absztrakt minta repertoár. A minták és az elrendezés előképei valószínűleg keleti eredetűek, bár hogy ezek hordozója mi volt, az teljes bizonyossággal nem dönthető el.
Korai, vagy kísérleti fázisában a továbbélő szubgeometrikus formákat alkalmazza, ábrázolásain megjelennek az állatok, vadkecske, vaddisznó, oroszlán, nyúl, kutya, ritkán vadászjelenet, jellemző a finom és dekoratív hatások keresése.
Középső szakaszában lesz a lóherelevél alakú kiöntőjű szélesszájú oinochoé a stílus kedvelt vázaformája (ld. a Szépművészeti Múzeum darabját). Ekkor kerül be a motívumkincsbe a szarvas alakja, és egyre több és sűrűbben elhelyezett térkitöltő motívumot alkalmaznak. Az ábrázolás egyre szabályosabbá, standardizáltabbá válik.
A késői korszakban ez a folyamat folytatódik, a kitöltőmotívumok hanyagabbak, formájukat vesztettek lesznek. Ekkor egy jelentős változás is bekövetkezik a produkcióban, ezt a csoportot már nem Milétosban, hanem tőle északabbra Klazomenai zónájában készítik. Az állatalakok megformálása is egyre elnagyoltabb lesz, frissességüket, eredetiségüket elvesztik. A készítési területre beáramló korinthosi kerámia hatására megkezdődik a korinthosi stílus utánzása. A stílus végét szimbolikusan Kr.e. 550 körülre tehetjük.

Irodalom:

R.M. Cook, Greek painted Pottery, London 1960.
R.M. Cook - P. Dupont, East Greek Pottery, London - New York 1998.
J. Boardman, Early Greek Vase Painting, London 1998.
   
Összesen:1 db

1.Festett boroskancsó (oinochoé)