Lexikon

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum közleményei - Tartalomjegyzék - 3. (1992-2004)

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum közleményei
Az 50 (1978). számtól jelölve: ISSN 0133-5545
Előzmény: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei = Jahrbücher des Museums der Bildenden Künste in Budapest

Összeállította Illés Eszter

76. 1992.
Felelős kiadó: Varga Edith. (Szerkesztette : Szilágyi János György. Technikai szerkesztő : Illyés Mária, Gonda Zsuzsa)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Open Art Kft.; Globus Nyomda
127 p. 43 képpel

701. Liptay Éva: Deux fragments de cercueil de la XXIeme dynastie = Két koporsótöredék a 21. dinasztia idejéből. 76. 1992. 3-13. 81-88. p. 6 képpel
Traduit par István Nagy
702. Nagy Árpád Miklós: Euopli, eutychi = Jó fegyvert, jó szerencsét! 76. 1992. 15-29. 89-96. p. 14 képpel
Traduit par Éva R. Szilágyi
703. Carloni, Paolo - Grasso, Monica: Due ritratti di Anton Francesco Doni dipinti da Tintoretto = Két Tintoretto-képmás Anton Francesco Doniról. 76. 1992. 31-39. 97-102. p. 4 képpel
Fordította Tátrai Vilmos
704. Nyerges Éva: La Madeleine pénitente du Greco a Budapest = El Greco budapesti Bűnbánó Magdolna képéről. 76. 1992. 41-55. 103-110. p. 9 képpel, Traduit par István Láng
705. Bodnár Szilvia: Un dessin d’Arcimboldo = Egy Arcimboldo-rajz. 76. 1992. 57-65. 111-114. p. 5 képpel, Traduit par András Fáber
706. Illyés Mária: Giorgio Morandi au Musée des Beaux-Arts = Giorgio Morandi a Szépművészeti Múzeumban. 76. 1992. 67-71. 115-117. p. 2 képpel, Traduit par l'auteur
707. Tóth Ferenc: De Picasso au Greco dans un miroir post-moderne. Trois expositions au Musée des Beaux-Arts = Picassótól Grecóig, posztmodern tükörben. Hármas kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. 76. 1992. 73-80. 119-124. p. 3 képpel, Traduit par András Fáber

77. 1992.
Felelős kiadó: Varga Edith. (Szerkesztette : Szilágyi János György. Technikai szerkesztő : Illyés Mária, Gonda Zsuzsa)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Open Art Kft.; Globus Nyomda
112, 3 p. 44 képpel

708. Gaboda Péter: Fragment d'une statuette du pretre-sm Héqaib "(Foot)note" sur le culte du dieu-crocodile a la fin du Moyen Empire = Heqaib sm-pap szobrának töredéke. (Láb)jegyzet a krokodil-isten Középbirodalom végi tiszteletéhez. 77. 1992. 3-17. 69-81. p 4 képpel, Traduit par I(stván) N(agy)
709. Sprincz Emma: "Christianissima regina et Augusta Pulcheria". 77. 1992. 19-32. 83-90. p. 14 képpel
Traduit par Éva Szilágyi
710. Moro, Franco: Due pannelli di Gerolamo di Benvenuto = Gerolamo di Benvenuto két predellaképe. 77. 1992. 33-39. 91-93. p. 7 képpel
Fordította Tátrai Vilmos
711. Kovács Zoltán: Trinitas in Hominis Specie. Quelques remarques a propos de l'iconographie des représentations antropomorphes de la Trinité = Trintias in Hominis Specie. Megjegyzések az antropomorf Szentháromság-ábrázolások ikonográfiájához. 77. 1992. 41-58. 95-105. p. 14 képpel
Traduit par Éva Szilágyi
712. T(átrai) V(ilmos): Le Musée des Beaux-Arts en 1991 = A Szépművészeti Múzeum 1991-ben. 77. 1992. 59-68. 107-112. p. 5 képpel, Traduit par Kitty Dombrovszky Kozma

78. 1993.
Felelős kiadó: Varga Edith. (Szerkesztette : Szilágyi János György. Technikai szerkesztő : Illyés Mária, Gonda Zsuzsa)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Open Art Kft.; Globus Nyomda
146 p. 45 képpel

713. Mojzer Miklós: In memoriam Andor Pigler (1899-1992) = Pigler Andor emlékezete (1899-1992). 78. 1993. 3-7. 95-98. p. 1 képpel, Traduit par Éva Szilágyi
714. Hámori Katalin: Biographie. Publications d'Andor Pigler = Pigler Andor életrajza. 78. 1993. 7-13. 98-99. p.
Traduit par Kitty Dombrovszky Kozma
715. Wessetzky Vilmos: Une stele dédiée a Méresger = A Szépművészeti Múzeum Mereszger sztéléje. 78. 1993. 15-19. 101-104. p. 1 képpel, Traduit par István Nagy
716. Szilágyi János György: Quelques remarques a propos de l'histoire de l'atelier "Senza graffito" de Tarquinia = Adalékok a tarquiniai "Senza graffito"-műhely történetéhez. 78. 1993. 21-37. 105-114. p. 12 képpel, Traduit par Éva Szilágyi
717. Verő Mária: Les monuments de la sculpture d'albatre anglaise = Az angol alabástrom-szobrászat emlékei. 78. 1993. 39-51. 115-121. p. 7 képpel, Traduit par Emese Csaba
718. Zentai Loránd: Remarques a propos d'un dessin de Domenico Ghirlandaio = Megjegyzések a múzeum Domenico Ghirlandaio rajzához. 78. 1993. 53-65. 123-129. p. 8 képpel
Traduit par Emese Csaba
719. Toniolo, Federica: I dipinti di Francesco Francia e della sua bottega conservanti al Museo di Belle Arti = Francesco Francia és műhelyének festményei a budapesti Szépművészeti Múzeumban. 78. 1993. 67-89. 131-141. p. 14 képpel, Fordította Tátrai Vilmos
720. Tóth Ferenc: Medium:Paper. Exposition de l'art du papier a quatre endroits = Medium:Paper - Papírművészeti kiállítás négy helyszínen. 78. 1993. 91-93. 143-144. p. 2 képpel, Traduit par Emese Csaba

79. 1993.
Felelős kiadó: Varga Edith. (Szerkesztette : Szilágyi János György. Technikai szerkesztő : Illyés Mária, Gonda Zsuzsa)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Open Art; Globus Nyomda Rt.
150 p. 58 képpel

721. Mariae Aggházy quae memoriam medii et recentioris aevi artium monumentis traditam eximia pietate et humanitate coluit lustris sedecim feliciter exactis hunc fasciculum dedicatum voluere collegae amici discipuli cultores. 79. 1993. 5. p. (megemlékezés)
722. Wessetzky Vilmos: Une stele d'Horus d'Edfou et de la déesse Hédédet = Az edfui Horus és Hededet istennő sztéléje. 79. 1993. 7-10. 99-100. p. 2 képpel, Traduit par István Nagy
723. Nielsen, Marjatta: An Etruscan country woman from Terriccio = Etruszk parasztasszony urnája Terriccióból. 79. 1993. 11-21. 101-108. p. 5 képpel, Fordította: Szilágyi János György
724. Czére Andrea: Valentin Lefebre dans la sphere d'attraction des arts vénitien et romain = Valentin Lefebre a velencei és a római művészet vonzáskörében. 79. 1993. 23-47. 109-120. p. 24 képpel, Traduit par Judit Chehadé
725. Quelques pieces de la collection du XIXe siecle conservées au Département d'Art Moderne = A Modern Képtár XIX. századi gyűjteményéből. 49-87. 121-141. p.
726. Cifka Brigitta: "L'empereur Francois couronné roi de Hongrie" par J. P. Krafft = J. P. Krafft: Ferenc császár magyar királlyá koronázása. 79. 1993. 49-61. 121-126. p. 9 képpel
Traduit par Judit Chehadé
727. Papp Katalin: Karl von Piloty: Néron sur les ruines de Rome = Karl von Piloty: Nero Róma romjain. 79. 1993. 62-68. 127-130. p. 4 képpel, Traduit par Judit Chehadé
728. Matits Ferenc: Deux tableaux hollandais de la collection du XIXe siecle = A 19. századi gyűjtemény két holland képe. 79. 1993. 69-74. 131-134. p. 4 képpel, Traduit par Judit Chehadé
729. Passuth Krisztina: Rodtchenko et Stepanova: dessins contsructivistes au Musée des Beaux-Arts = Rodcsenko és Sztyepanova konstruktivista rajzai a Szépművészeti Múzeumban. 79. 1993. 75-87. 135-141. p. 7 képpel, Traduit par Orsolya Federits
730. T(átrai) V(ilmos): Le Musée des Beaux-Arts en 1992 = A Szépművészeti Múzeum 1992-ben. 79. 1993. 89-97. 143-148. p. 3 képpel, Traduit par Emese Csaba

80-81. 1994.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. (Szerkesztette : Szilágyi János György. Technikai szerkesztő : Illyés Mária, Gonda Zsuzsa)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Open Art Kft.; Zenemű Nyomda, 220,2 p. 96 képpel

731. Gerszi Teréz: In memoriam Veronika Kaposy (1923-1993). Les publications de Veronika Kaposy = Kaposy Veronika emlékezete (1923-1993). 80-81. 1994. 3-7. 141-142. p. 1 képpel
Traduit par Emese Csaba
732. Takács Gábor: La stele funéraire de Nebetoudjat = Nebetudzsat halotti sztéléje. 80-81. 1994. 9-24. 143-156. p. 4 képpel, Traduit par Péter Barta
733. Gabler Dénes: Terres sigillées du Haut et du Moyen Empire = Kora-és középső császárkori terra sigillaták. 80-81. 1994. 25-57. 157-174. p. 20 képpel, Traduit par Dávid Szabó
734. Móré Miklós: Compte rendu de la restauration du retable de la Vierge en trone, a l'Enfant avec cinq saints et deux anges par Andrea del Verrocchio = Beszámoló Andrea del Verrocchio: "Trónoló Mária gyermekével, öt szenttel és két angyallal" című oltárképének restaurálásáról. 80-81. 1994. 59-76. 175-181 p. 21 képpel, Traduit par Judit Chehadé
735. Eisler János: Dans l'atelier de Verrocchio = Verrocchio műhelyében. 80-81. 1994. 77-90. 183-191. p. 12 képpel
Traduit par Judit Chehadé
736. Bodnár Szilvia: Un tableau inconnu de Hans Bock le Vieux = Id. Hans Bock ismeretlen festménye. 80-81. 1994. 91-100. 193-197. p. 6 képpel, Traduit par Judit Chehadé
737. Bora, Giulio: Contributo ai disegni lombardi del Museo di Belle Arti. Aggiunte al North Italian drawings di Iván Fenyő = Megjegyzések a Szépművészeti Múzeum lombard rajzairól. Adalékok Fenyő Iván Észak-olasz rajzok című művéhez. 80-81. 1994. 101-119. 199-207. p. 18 képpel, Fordította Erdősné Simon Éva
738. Geskó Judit: Nouvelles acquisitions du Cabinet des Dessins et Estampes 1988-1993 = Új szerzemények a Grafikai Gyűjteményben 1988-1993. 80-81. 1994. 121-128. 209-211. p. 8 képpel, Traduit par Emese Csaba
739. Ember Ildikó: Legs fait par Beatrijs Brenninkmeyer-de Rooij au Musée des Beaux-Arts de Budapest = Beatrijs Brenninkmeyer-de Rooij adománya a Szépművészeti Múzeumnak. 80-81. 1994. 129-130. 213. p. 1 képpel, Traduit par Judit Chehadé
740. T(átrai) V(ilmos): Le Musée des Beaux-Arts en 1993 = A Szépművészeti Múzeum 1993-ban. 79. 1993. 131-139. 215-220. p. 5 képpel, Traduit par Judit Chehadé

82. 1995.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. (Szerkesztette : Szilágyi János György. Technikai szerkesztő : Illyés Mária, Gonda Zsuzsa)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Open Art Kft.; AduPrint Kft.
169,1 p. 64 képpel

741. Eszláry Éva, Szmodisné: In memoriam Mária G. Aggházy (1913-1994). Les publications de Mária G. Aggházy = In memoiam G. Aggházy Mária (1913-1994). 82. 1995. 3-8. 109-111. p. 1 képpel, Traduit par Judit Chehadé
742. T(átrai) V(ilmos): In memoriam Edit Pogány-Balás (1918-1994) = In memoriam Pogány-Balás Edit (1918-1994). 82. 1995. 9-10. 113-114. p., Traduit par Judit Chehadé
743. Nagy István: Statue naophore du prince héritier Chéchonq, Grand Pretre de Ptah = Sesonk trónörökös, Ptah főpapjának naophorosz szobra. 82. 1995. 11-19. 115-119. p. 6 képpel
Traduit par l'auteur
744. Gaboda Péter: Conclusions historiques (et muséologiques) du trajet d'une statue égyptienne. (Contributions aux activités de collectionneur de l'émigration hongroise a l'Orient et de la diplomatie scientifique au XIXe siecle.) = Egy egyiptomi szobor útvonalának (gyűjtemény) történeti tanulságai. (Adalékok a 19. századi keleti magyar emigráció és a korabeli tudománydiplomácia műtárgygyűjtési lehetőségeihez.) 82. 1995. 21-30. 121-130. p., Traduit par István Nagy
745. Csornay-Caprez Boldizsár: Sur la question des ateliers de terres cuites de tradition archaïque de Chypre = A ciprusi archaikus terrakotta-műhelyek kérdéséhez. 82. 1995. 31-42. 131-136. p. 9 képpel, Traduit par Dávid Szabó
746. Fehér Ildikó: La rencontre de Joachim et de Sainte Anne devant la Porte d'Or: un fragment de fresque récemment nettoyé de la premiere moitié du XVe siecle = Joachim és Szent Anna találkozása az Aranykapunál: egy 15. századi freskótöredékről. 82. 1995. 43-50. 137-141. p. 4 képpel, Traduit par Judit Chehadé
747. Eisler János: Dans l'atelier de Verrocchio = Verrocchio műhelyében. 82. 1995. 51-67. 143-150. p. 12 képpel
Traduit par Judit Chehadé
748. Marchi, Andrea de: Un punto fermo per Angelo Zoppo padovano "ignobile pittore" = Biztos pont egy "hitvány festő", a padovai Angelo Zoppo munkásságában. 82. 1995. 69-91. 151-162. p. 18 képpel, Fordította Tátrai Vilmos
749. Fischer Pace, Ursula v. : Carlo Cesi als Zeichner = Carlo Cesi mint rajzoló. 82. 1995. 93-108. 163-168. p. 14 képpel
Fordította: Verő Mária

83. 1995.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. (Szerkesztette : Szilágyi János György. Technikai szerkesztő : Illyés Mária, Gonda Zsuzsa)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Open Art Kft, 162,4 p. 76 képpel

750. Varga Edith: Statues funéraires en bois dans la Collection Égyptienne de Budapest = Fa halotti szobrok a budapesti Egyiptomi Gyűjteményben. 83. 1995. 3-20. 109-116. p. 10 képpel
Traduit par Péter Barta
751. Johnston, Alan: Graffiti and dipinti on Greek and Italic vases of the Department of Classical Antiquities = Bekarcolt és festett írásjelek az Antik Gyűjtemény görög és itáliai vázáin. 83. 1995. 21-35. 117-121. p. 28 képpel
Fordította Szilágyi J(ános) Gy(örgy)
752. Kovács Zoltán: Un motif de genre a la lumiere de la tradition: Le Joueur de vielle aveugle et les enfants = A vak tekerőlantos. Egy zsánermotívum a hagyomány tükrében. 83. 1995. 37-53. 123-132. p. 12 képpel, Traduit par Judit Chehadé
753. Németh István: Fille assoupie. Contribution a l'interprétation d'un tableau attribué a Jacob Duck = Szendergő lány. Adalékok egy újonnan meghatározott Jacob Duck festmény értelmezéséhez. 83. 1995. 55-68. 133-139. p. 9 képpel
Traduit par Judit Chehadé
754. Czére Andrea: Contribution a l'art de dessin de Sisto Badalocchio = Adalékok Sisto Badalocchio rajzművészetéhez. 83. 1995. 69-81. 141-145. p. 8 képpel, Traduit par Judit Chehadé
755. Kaposy Veronika: Dessins de Gustave Doré au Musée des Beaux-Arts = Gustave Doré rajzai a Szépművészeti Múzeumban. 83. 1995. 83-93. 147-152. p. 5 képpel, Traduit par Judit Chehadé
756. T(átrai) V(ilmos): Le Musée des Beaux-Arts en 1994 = A Szépművészeti Múzeum 1994-ben. 83. 1995. 95-107. 153-162. p. 4 képpel, Traduit par Judit Chehadé

84. 1996.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. Szerkesztőség: Gonda Zsuzsa, Illyés Mária, Verő Mária
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraf / Typo - Lenos Bt.; Regiszter Nyomda, 102,1 p. 41 képpel

757. Wessetzky Vilmos: Une stele dédiée a Nekhbet-Rénenoutet = Nehbet-Renenutet sztéléje. 84. 1996. 7-11. 69-71. p. 2 képpel
Traduit par István Nagy
758. Rogge, Sabine: Griechische Jäger im Museum der Bildenden Künste. Der attische Jagdsarkophag Budapest-Split = Görög vadászok a Szépművészeti Múzeumban. A Budapest-Split szarkofág. 84. 1996. 13-32. 73-82. p. 12 képpel, Fordította Nagy Árpád Miklós
759. Tátrai Vilmos: Brefs commentaires sur six tableaux italiens = Rövid kommentárok hat olasz festményhez. 84. 1996. 33-44. 83-88. p 10 képpel, Traduit par Judit Chehadé
760. Szigethi Ágnes: Oeuvres inédites de Girolamo Pesci a Budapest = Girolamo Pesci ismeretlen képei Budapesten. 84. 1996. 45-50. 89-92. p. 2 képpel, Traduit par Dorottya Szávai
761. Zentai Loránd: Un dessin inédit de Francesco Vanni = Francesco Vanni ismeretlen rajza. 84. 1996. 51-60. 93-97. p. 9 képpel, Traduit par Judit Chehadé
762. Cifka Brigitta: Gemälde von Friedrich von Amerling im Museum der Bildenden Künste = Friedrich von Amerling festmények a Szépművészeti Múzeumban. 84. 1996. 61-68. 99-102. p. 6 képpel, Übersetzt von Anikó Harmath

85. 1996.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. Szerkesztőség: Gonda Zsuzsa, Illyés Mária, Verő Mária
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraf / Typo - Lenos Bt.; Regiszter Nyomda, 174,2 p. 47 képpel

763. Liptay Éva: Réflexions sur le role symbolique des lézards en Égypte a propos de deux objets de bronze = Gondolatok az egyiptomi gyík-szimbolikáról két kisbronz kapcsán. 85. 1996. 7-15. 107-114. p. 2 képpel, Traduit par István Nagy
764. Bánffy Eszter: Nouvelles trouvailles de la civilisation Vinca dans la Collection des Antiquités = A Vinèa-kultúra újabb leletei az Antik Gyűjteményben. 85. 1996. 17-26. 115-122. p. 4 képpel
Traduit par Éva Szilágyi
765. Fáy András: Le dilemme d'une mise au jour. La restauration de l'Autoportrait de l'artiste avec sa femme et son fils par Johann Kupezky = Egy feltárás dilemmái. Johann Kupezky: A művész önarcképe feleségével és fiával című képének restaurálása. 85. 1996. 27-46. 123-134. p. 12 képpel
Traduit par Judit Chehadé
766. Eszláry Éva, Szmodisné: Contribution a quelques problemes régionaux de la sculpture allemande et autrichinenne des XVe et XVIe siecles = A 15-16. századi német és osztrák szobrászat régióinak kérdéséhez. 85. 1996. 47-60. 135-141. p. 9 képpel
Traduit par Dorottya Szávai
767. Passuth Krisztina: M. H. Maxy, figure clé de la peinture roumaine du XXe siecle et l'avant-garde internationale = A 20. századi román festészet kulcsfigurája: M. H. Maxy - és a nemzetközi avantgarde. 85. 1996. 61-92. 143-164. p. 15 képpel
Traduit par Judit Chehadé
768. T(átrai) V(ilmos): Le Musée des Beaux-Arts en 1995 = A Szépművészeti Múzeum 1995-ben. 85. 1996. 93-108. 165-174. p. 5 képpel, Traduit par Éva Szilágyi

86. 1997.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. Szerkesztőség: Gonda Zsuzsa, Illyés Mária, Verő Mária
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraf / Typo –Lenos Bt., Regiszter Nyomda, 169,3 p. 54 képpel

769. Nagy István: In memoriam Vilmos Wessetzky 1909-1997 = In memoriam Wessetzky Vilmos (1909-1997). 86. 1997. 7-9. 107-108. p. 1 képpel, Traduit par l'auteur
770. Gaboda Péter - Győry Hedvig - Hubai Péter: Bibliographie de Vilmos Wessetzky. 86. 1997. 9-16. p.
771. Gaboda Péter: Étiquette hiératique d'une jarre a vin du Nouvel Empire = Egy újbirodalmi boroskorsó-címke hieratikus jegyekkel. 86. 1997. 17-24. 109-116. p. 3 képpel, 2 ábrával
Traduit par István Nagy
772. Rapport sur la restauration des sculptures en marbre de la Collection de Antiquités Gréco-Romaines (1993-1996) = Beszámoló az Antik Gyűjteményben végzett szobor-restaurálási munkákról (1993-1996). 25-40. 117-128. p.
773. Nagy Árpád Miklós: Travaux effectués et principaux résultats = Az elvégzett munkálatok és főbb eredményeik. 86. 1997. 25-32. 117-121. p. 8 képpel
774. Varga József: Sur la restauration des deux pieces les plus exposées aux risques = A két legsúlyosabban veszélyeztetett műtárgy restaurálásáról. 86. 1997. 33-34. 121-122. p.
775. Demény Attila - Fórizs István - Tóth Mária: Analyse géochimique des isotopes stables de marbres antiques = Antik márványok stabilizotóp-geokémiai vizsgálata. 86. 1997. 34-40. 122-128. p. 3 táblázattal, Traduit par Éva Szilágyi, révisé par Marie-Laure Gamerre
776. Garas Klára: Deutsche Meister und Werke des 17. Jahrhunderts: Der Barock in Mitteleuropa = 17. századi német mesterek és művek: A barokk Közép-Európában. 86. 1997. 41-58. 129-138. p. 13 képpel, Übersetzt von der Verfasserin
777. Czére Andrea: Deux nouveaux paysages de Pier Francesco Cittadini = Pier Francesco Cittadini két új tájrajza. 86. 1997. 59-70. 139-144. p. 7 képpel, Traduit par Judit Chehadé
778. Gábor Eszter: Monuments du Millénaire pour le passé et pour l'avenir: Albert Schickedanz 1846-1915. Résumé des recherches faites pour la réalisation d'une exposition = Ezredévi emlékművek múltnak és jövőnek: Schickedanz Albert 1846-1915. Kutatási beszámoló a kiállítás előkészítéséről. 86. 1997. 71-82. 145-153. p. 7 képpel, Traduit par Judit Chehadé
779. Vadas Ferenc: Schickedanz au Musée des Beaux-Arts = Schickedanz a Szépművészetiben. 86. 1997. 83-94. 154-161. p. 6 képpel, Traduit par Judit Chehadé
Actualités du musée = Múzeumi hírek
780. Nagy István: La nouvelle exposition des Antiquités Égyptiennes = Az új állandó Egyiptomi kiállítás. 86. 1997.
95-104. 162-165. p. 4 képpel, Traduit par l'auteur
781. Barkóczi István: Une exposition de la peinture vénitienne. Toi, lafavorite des siecles. Les peintres et Venise = Velencei festők kiállítása. "Te évszázadok kegyence" A festők és Velence. 86. 1997. 100-104. 165-167. p. 3 képpel
Traduit par Judit Chehadé
782. Gajdó Gyula: La restauration d'un carnet de modèles lombard des XV-XVIe siecles = Egy 15-16. századi lombard mintakönyv restaurálása. 86. 1997. 105-106. 168-169. p. 2 képpel, Traduit par Judit Chehadé

87. 1997.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. Szerkesztőség: Gonda Zsuzsa, Illyés Mária, Verő Mária
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraf / Typo - Lenos Bt., Regiszter Nyomda, 201, 2 p. 55 képpel

783. Nagy István: Une stele du gardien du trésor Hormes = Hormesz kincstárőr sztéléje. 87. 1997. 7-14. 123-127. p. 3 képpel, 2 ábrával, Traduit par l'auteur
784. Szilágyi János György: Secrets cachés au fonds des réserves = A múzeumi raktárak titkaiból. 87. 1997. 15-30. 129-138. p. 7 képpel, szignatúrákkal, Traduit par László Sujtó
785. Eörsi Anna: Fuit enim Maria liber. Remarques sur l'iconographie de l'Enfant écrivant et du Diable versant l'encre = Fuit enim Maria liber. Megjegyzések az író gyermek és a tintát kiöntő ördög ikonográfiájához. 87. 1997. 31-62. 139-158. p. 15 képpel, Traduit par László Sujtó
786. Kovács Imre: Contribution a l'iconographie d'un buste féminin par Matteo Civitale = Matteo Civitale női mellszobrának ikonográfiájához. 87. 1997. 63-68. 159-161. p. 4 képpel
Traduit par Judit Chehadé
787. Szabó János, B.: Une toile oubliée d'Edouard von Engerth. Réflexion sur l'iconographie de la bataille de Zenta = Eduard von Engerth egy elfeledett képe a Szépművészeti Múzeumban. Gondolatok a zentai csata ikonográfiájához. 87. 1997. 69-78. 163-169. p. 4 képpel, Traduit par Judit Chehadé
788. Papp Katalin: Edouard von Engerth: Le Couronnement de Francois-Joseph Ier a Buda en 1867 = Eduard von Engerth: I Ferenc József királlyá koronázása Budán, 1867-ben. 87. 1997. 79-88. 171-176. p. 7 képpel, Traduit par Judit Chehadé
Actualités du musée = Múzeumi hírek
Expositions = Kiállítások
789. Szilágyi János György: La nouvelle exposition permanente de la Collection des Antiquités = Az Antik Osztály gyűjteményének új állandó kiállítása. 87. 1997. 89-97. 177-182. p. 5 képpel, Traduit par Éva Szilágyi-Rozgonyi
790. Nyerges Éva: Exposition de peinture espagnole = Spanyol festészeti kiállítások. 87. 1997. 98-102. 183-185. p. 3 képpel
Traduit par Judit Chehadé
791. Ujvári Péter: Une nouvelle acquisition. Adolphe-Félix Cals: Marchand de Tissus = Új szerzemény: Adolphe-Félix Cals: Kelmevásár. 87. 1997. 103-104. 186. p. 1 képpel
Traduit par Judit Chehadé
792. Zakariás János: La nouvelle bibliotheque du Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum új könyvtára. 87. 1997. 105-108. 187-190. p. 3 képpel, Traduit par l'auteur
793. B(odnár) Sz(ilvia): Le Musée des Beaux-Arts en 1996 = A Szépművészeti Múzeum 1996-ban. 87. 1997. 109-122. 191-201. p. 3 képpel, Traduit par Judit Chehadé

88-89. 1998.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. Szerkesztőség: Gonda Zsuzsa, Illyés Mária, Verő Mária
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraf / Typo –Lenos Bt.; Open Art, 255,1 p. 75 képpel

794. Gaboda Péter: Un magistral bronze d'Imhotep daté de l'époque de l'institutionnalisation de son culte? = Egy mestermívű Imhotep bronzszobor az Imhotep-kultusz intézményesülésének korából? 88-89. 1998. 7-24. 157-172. p. 1 képpel. 1 ábrával
Traduit par István Nagy
795. Bencze Ágnes: Terres cuites de Medma = Medmai terrakották. 88-89. 1998. 25-36. 173-180. p. 6 képpel, Traduit par Fruzsina Végvári
796. Pócs Dániel: Giovanni Battista Naldini: Les Trois Graces avec Amour. Un maniériste florentin sur la trace de Botticelli, Raphael, Borghini = Giovanni Battista Naldini: Három Grácia Ámorral. Egy firenzei manierista, Botticelli Raffaello és Borghini nyomában. 88-89. 1998. 37-66. 181-198. p. 20 képpel, Traduit par Judit Chehadé
797. Nyerges Éva: Un portrait inédit de Jean Ranc: L'infant Philippe = Egy ismeretlen Jean Ranc portré: Fülöp infáns képmása. 90-91. 1998. 67-78. 199-204. p. 7 képpel
Traduit par László Sujtó
798. Poszler Györgyi: Die Figuren eines Kärntner Flügelaltars in Budapester Sammungen = Egy karintiai szárnyasoltár szobrai budapesti gyűjteményekben. 90-91. 1998. 79-98. 205-218. p. 9 képpel, Übersetzt von Anikó Harmath
799. Zentai Loránd: Quelques remarques sur un (deux) dessin(s) de Fra Bartolommeo = Fra Bartolommeo (két) rajzáról. 90-91. 1998. 99-114. 219-228. p. 9 képpel, Traduit par Judit Chehadé
800. Cifka Brigitta: Johann Peter Krafft: Rudolf von Habsburg und der Priester = Johann Peter Krafft: Habsburg Rudolf és a szerzetes. 88-89. 1998. 115-118. 229-231. p. 2 képpel
Übersetzt von Anikó Harmath
801. Szentkirályi Miklós: Die Konservierung und Restaurierung des Krafft-Gemäldes = A Krafft festmény konzerválása és restaurálása. 88-89. 1998. 119-126. 232-234. p. 6 képpel
Übersetzt von Anikó Harmath
Actualités du musée = Múzeumi hírek
802. Ember Ildikó: A propos du réaménagement de l'exposition permanente de la Galerie des Maitres Anciens = A Régi Képtár állandó kiállításának átrendezéséről. 88-89. 1998. 127-134. 235-240. p. 2 képpel, Traduit par László Sujtó
803. Nyerges Éva: Nouvelles acquisitions: deux panneaux de Pedro Garcia de Benabarre = Új szerzemény: Pedro Garcia Benabarre két táblaképe. 88-89. 1998. 135-138. 241-243. p. 2 képpel, Traduit par Judit Chehadé
Restaurations = Restaurálások
804. Nagy Árpád Miklós: Nouvelles possibilités pour la protection des objets d'art: un atelier de restauration métallique vient d'etre créé au Musée des Beaux-Arts = A tárgyrestaurálás új lehetőségei: a Szépművészeti Múzeum új fémrestaurátor-műhelye. 88-89. 1998. 139-142. 244-245. p. 2 képpel
Traduit par Judit Chehadé
805. Pankaszi István: Restauration d'une miniature peinte sur parchemin du XVIIIe siecle = Egy 18. századi, pergamenre festett miniatűr restaurálása. 88-89. 1998. 143-146. 246-247. p. 4 képpel, Traduit par Judit Chehadé
806. T(akács) Imre: Le Musée des Beaux-Arts en 1997 = A Szépművészeti Múzeum 1997-ben. 88-89. 1998. 147-156. 249-255. p. 5 képpel, Traduit par Judit Chehadé

90-91. 1999.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. Szerkesztőség: Tátrai Vilmos, Verő Mária, Zentai Loránd
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraf / Typo - Lenos Bt.; Folpress Nyomda, 235, 1 p. 120 képpel

807. Everling János: Sumerian texts in the Museum of Fine Arts = A Szépművészeti Múzeum sumer szövegei. 90-91. 1999. 7-22. 149-155. p. 11 képpel, 1 táblázattal
808. Nagy István. Une stele de la dame Tagemirmout = Tagemirmut sztéléje. 90-91. 1999. 23-27. 157-159. p. 2 képpel
809. Falco, Giulia: Tre coppa "megaresi" = Három "megarai" csésze. 90-91. 1999. 29-38. 161-166. p. 13 képpel, Fordította Bencze Ágnes
810. Schmidt, Victor M.: A Duccesque fragment of the Coronation of the Virgin = Mária megkoronázását ábrázoló festménytöredék Duccio műhelyéből. 90-91. 1999. 39-52. 167-174. p. 13. képpel
Fordította Zentai Loránd
811. Varga Lívia: The reconsideration of the portrait reliefs of King Matthias Corvinus (1458-1490), and Queen Beatrix of Aragon (1476-1508) = Mátyás király és Aragóniai Beatrix budapesti domborműveiről. 90-91. 1999.
53-72. 175-188. p. 23 képpel
812. Hámori Katalin: Bronzestatuetten des Mercurius von Tiziano Aspetti = Tiziano Aspetti Mercurius bronzszobrairól. 90-91. 1999. 73-86. 189-196. p. 12 képpel
Übersetzt von Anikó Harmath
813. Tátrai Vilmos: Un’ Assunzione della Vergine di Jacopo Ligozzi = Jacopo Ligozzi: Mária mennybemenetele. 90-91. 1999. 87-96. 197-202. p. 11 képpel
Traduzione di Mariarosaria Sciglitano
814. Ember Ildikó: Some Minor Masters on the Peripheries of Rembrandt’s Circle. Newly attributed paintings by Rombout van Troyen, Jacob van Spreeuwen, Willem de Poorter and Samuel van Hoogstraten = Kisebb mesterek Rembrandt tágabb köréből. Rombout van Troyen, Jacob van Spreeuwen, Willem de Poorter és Samuel van Hoogstraten újonnan meghatározott festményei. 90-91. 1999. 97-111. 203-210. p. 11 képpel
Translated by John Batki
815. Németh István: Musical company. Remarks on some 17th-Century Dutch genre paintings = Zenélő társaság. Megjegyzések néhány 17. századi holland életképhez. 90-91. 1999. 113-126. 211-219. p. 10 képpel
Translated by John Batki
816. Cifani, Arabella - Monetti, Franco: La Caccia la cervo di Vittorio Amedeo Cignaroli = Vittorio Amedeo Cignaroli Szarvasvadászata. 90-91. 1999. 127-130. 221-224. p. 1 képpel
Fordította Tátrai Vilmos
817. Nyerges Éva: A new acquisition: The Christ on the Cross by Master of Los Balbases = Új szerzemény: Los Balbases mester: Krisztus a kereszten táblaképe. 90-91. 1999. 131-136. 225-227. p. 3 képpel, Translated by John Batki
818. T(akács) Imre: The Budapest Museum of Fine Arts in 1998 = A Szépművészeti Múzeum 1998-ban. 90-91. 1999. 137-156. 229-234. p. 10 képpel, Translated by Marietta Siklós

92-93. 2000.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. Szerkesztőség: Tátrai Vilmos, Verő Mária, Zentai Loránd
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraf / Typo - Lenos Bt.; Folpress Nyomda, 236 p. 89 képpel

819. Liptay Éva: Fragment du cercueil d'un pretre d'Amon de Thebes de la XXIeme dynastie = Egy 21. dinasztiai Amon-pap koporsójának töredéke Thébából. 92-93. 2000. 7-22. 149-160. p. 4 képpel, Traduit par István Nagy
820. Szilágyi János György: "Les Adieux". A Column-krater of the Syracuse painter = "Les Adieux". A Siracusa-festő oszlopkratérja. 92-93. 2000. 23-46. 161-177. p. 11 képpel, Translated by Péter Agócs
821. Fehér Ildikó: Il ciclo di affreschi allegorici del Palazzo Isidori di Perugia alla luce delle ultime ricerche e restauri = A perugiai Palazzo Isidori allegorikus freskóciklusáról a legújabb kutatások és restaurálások fényében. 92-93. 2000. 47-65. 179-188. p. 16 képpel, Traduzione di Lavinia Sándor
822. Somos Éva: Il restauro degli affreschi rinascimentali provenienti da Ghedi = A Ghediből származó reneszánsz freskók restaurálása. 92-93. 2000. 67-82. 189-196. p. 12 képpel
Traduzione di Lavinia Sándor
823. Troncarelli, Fabio: Ritratti di Guillén Lombardo = Guillén Lombardo képmásai. 92-93. 2000. 83-92. 197-203. p. 9 képpel, szignatúrákkal, Fordította Tátrai Vilmos
824. Gerszi Teréz: Die Zeichnungen von Herman van Swanevelt = Herman van Swanevelt rajzai. 92-93. 2000. 93-116. 205-216. p. 20 képpel, Übersetzt von Anikó Harmath
Actualités du Musée = Múzeumi hírek
825. Tátrai Vilmos: Un nuovo acquisto: La Sacra Conversazione di Ippolito Scarsella = Egy új szerzeményű Sacra Conversazione Ippolito Scarsellától. 92-93. 2000. 117-119. 217-218. p. 2 képpel
Traduzione di Mariarosaria Sciglitano
826. Vadász Linda: Friends of the Museum celebrate Fifth anniversary = A Múzeum Baráti Köre fennállásának ötödik évfordulóját ünnepli. 92-93. 2000. 121-124. 219-221. p. 2 képpel
827. Verő Mária: Gothic sculptures = Gótikus szobrok. 92-93. 2000. 125-130. 223-225. p. 2 képpel
Translated by Thomas DeKornfeld
828. T(akács) I(mre): The Budapest Museum of Fine Arts in 1999 = A Szépművészeti Múzeum 1999-ben. 92-93. 2000. 131-147. p. 227-235. p. 11 képpel, Translated by Dóra Sallay

94. 2001.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. Szerkesztőség: Tátrai Vilmos, Verő Mária, Zentai Loránd
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraf / Typo –Lenos Bt.; Folpress Nyomda, 187, 4 p. 79 képpel

829. Everling János: Cuneiform royal inscriptions of the Museum of Fine Arts = A Szépművészeti Múzeum ékírásos királyfeliratai. 94. 2001. 7-26. 119-127. p. 10 képpel, Translated by the author
830. Győry Hedvig: To the interpretation of Pataikos standing on crocodiles = A krokodilokon álló Pataikoszok értelmezéséhez. 94. 2001. 27-40. 129-140. p. 6 képpel, Translated by Suzanna Vanek
831. Bencze Ágnes: Terres cuites votives de Tarente: propositions de méthode = Tarentumi votív terrakották: módszertani javaslatok. 94. 2001. 41-64. 141-157. p. 11 képpel
Traduit par l'auteur
832. Dági Marianna - Sipos Enikő: Report on the conservation of coptic textiles in the Department of Greek and Roman Antquities (1999-2000) = Beszámoló a kopt textilek restaurálásáról (1999-2000). 94. 2001. 65-82. 159-165. p. 27 képpel
Translated by Péter Agócs
833. Bodnár Szilvia: Studien zu Franz Buch = A Franz Buch kérdésről. 94. 2001. 83-100. 167-176. p. 13 képpel
Übersetzt von Klara Bodnár
834. Szigethi Ágnes: Francesco Catanio a Budapest = Francesco Catanio Budapesten. 94. 2001. 101-112. 177-183. p. 8 képpel
Traduzione di Lavinia Sándor
Actualités du musée = Múzeumi hírek
835. Nyerges Éva: Un nuovo acquisto: la parte centrale dell'altare di Sant' Andrea del Maestro di Retascón = Új szerzemény: a Retascóni Mester Szent András oltárának középső része. 94. 2001. 113-118. 185-187. p. 4 képpel
Traduzione di Lavinia Sándor

95. 2001.
Felelős kiadó: Tátrai Vilmos. Szerkesztő: Tátrai Vilmos, Csornay Boldizsár
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraf / Typo –Lenos Bt.; Folpress Nyomda, 243,1 p. 100 képpel, 4 diagrammal

836. Nagy István: Une stele égyptienne de la Premiere Période Intermédiaire = Egyiptomi sztélé az Első Átmeneti Korból. 95. 2001. 7-18. 155-160. p. 5 képpel, Traduit par l'auteur
837. Vozil Irén: Technical analysis, restoration and evaluation of material testing of the bronze statuette of Imhotep = Imhotep bronzszobrának technikai elemzése, restaurálása és anyagvizsgálatának értékelése. 95. 2001. 19-34. 161-167. p. 23 képpel, Translated by Sándor Kabai
838. Tóth Mária - Bertóti Imre - Mohai Miklós - Fórizs István - Vozil Irén: Material analysis of the bronze statuette of Imotep = Imhotep bronzszobrának anyagvizsgálata. 95. 2001. 35-44. 169-176. p. 1 képpel, 4 diagrammal, Translated by Anna P. Csordás
839. Goette, Hans Rupprecht: Beobachtungen an kaiserzeitlichen Skulpturen in der Antikensammlung = Az Antik Gyűjtemény három császárkori szobráról. 95. 2001. 45-58. 177-183. p. 12 képpel
Fordította: Nagy Árpád Miklós
840. Szépe, Helena Katalin: Civic and artistic identity in illuminated Venetian documents = Társadalmi és művészeti identitás miniatúrákkal díszített velencei okiratokban. 95. 2001. 59-78. 185-197. p. 13 képpel, Fordította Seres Eszter
841. Franklin, David: Giorgio Vasari's Marriage feast at Cana in Budapest = Giorgio Vasari budapesti Kánai menyegzője. 95. 2001. 79-90. 199-205. p. 4 képpel, Fordította Zentai Loránd
842. Lichner Magdolna: Additional material to establishing the subject of Jacopo Bassano's Sleeping shepherd = Adalékok Jacopo Bassano Alvó pásztor című festménye témájának meghatározásához. 95. 2001. 91-114. 207-219. p. 17 képpel
Translated by István Tótfalusi
843. Dobos Zsuzsanna: Two hitherto unknown paintings by Flaminio Torri = Flaminio Torri két ismeretlen műve. 95. 2001. 115-128. 221-228. p. 11 képpel, Translated by the author
844. Kovács Zoltán: Ein unbekanntes Werk von Füger in einer ungarischen Privatsammlung = Füger ismeretlen műve magyar magángyűjteményben. 95 2001. 129-136. 229-232. p. 4 képpel
845. T(akács) I(mre): The Museum of Fine Arts in 2000 = A Szépművészeti Múzeum 2000-ben. 137-153. 233-243. p. 10 képpel

96. 2002.
Szerkesztőség: Csornay Boldizsár, Hubai Péter, Zakariás János, Zentai Loránd
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraf / Typo - Lenos Bt.; Folpress Nyomda, 182,2 p. 59 képpel

846. Liptay Éva: Bandeau sur la tete. Aspects religieux d'un motif iconographique de la 21e dynastie = Kendő a fejtetőn. Egy 21. dinasztia kori ikonográfiai motívum vallási hátteréről. 96. 2002. 7-30. 115-136. p. 6 képpel, Traduit par István Nagy
847. Schäfer, Thomas: Römisches Relief mit Tensa = Római márványdombormű tensával. 96. 2002. 31-49. 137-146. p. 13 képpel, Fordította Nagy Árpád Miklós
848. Sz(ilágyi) J(ános) Gy(örgy): Anmerkung = Megjegyzés. 96. 2002. 50. 147. p.
849. Schmidt, Victor M.: A Duccesque painting representating St John te Baptist bearing witness in the Museum of Fine Arts = Keresztelő Szent János tanúságtételét ábrázoló, Duccio köréből származó festmény a Szépművészeti Múzeumban. 96. 2002. 51-66. 149-156. p. 12 képpel, Fordította Jékely Zsombor
850. Kovács Zoltán: A new representation of the Salvator Mundi from the workshop of Quentin Massys = A Régi Képtár új Salvator Mundi-ábrázolása Quentin Massys műhelyéből. 96. 2002. 67-102. 157-176. p. 20 képpel, Translated by Axel Vécsey
851. Czére Andrea: "Magnificavit eum in timore inimicorum". Episodi della vita di Sant’ Ignazio nell’ interpretazione di Agostino Masucci = "Magnificavit eum in timore inimicorum". Epizódok Szt. Ignác életéből Agostino Masucci interpretálásában. 96. 2002. 103-114. 177-182. p. 8 képpel, Traduzione Lavinia Sándor

97. 2002.
Felelős kiadó: Mojzer Miklós. Szerkesztőség: Csornay Boldizsár, Dobos Zsuzsa, Varga Ágota, Zakariás János. A kiadványt gondozta : Tóth Attila
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Color Park Design
218,2 p. 80 képpel színes is

852. Nagy István: Trois monuments Égyptens de la Basse Époque = Három egyiptomi emlék a késői korból. 97. 2002. 7-19. 135-141. p. 12 képpel, Traduit par l’auteur
853. Vandlik Katalin: PHRYNIS. 97. 2002. 21-32. 143-149. p. 8 képpel, Traduit par l'auteur
854. Ritoók Szalay Ágnes: FLAVA THALIA: un quadro e una poesia di Janus Pannonius = FLAVA THALIA: Egy kép és egy Janus Pannonius vers. 97. 2002. 33-42. 151-159. p. 1 képpel
Traduzione di Zsuzsa Ordasi
855. Forrai Kornélia - Hoós Marianna - Somos Éva: The research and restoration of a painting on panel, transferred to canvas, by Domenico Puligo. The Virgin and Child with Saint Sebastian and Saint Roch = Domenico Puligo vászonra átültetett fatáblájának kutatása és restaurálása. Madonna Gyermekével, Szent Sebestyénnel és Szent Rókussal. 97. 2002. 43-64. 161-169. p. 26 képpel, Translated by Axel Vécsey
856. Nyerges Éva: Un'opera siciliana nuovamente attribuita a Filippo Paladini = Filippo Paladini újonnan meghatározott szicíliai festménye. 97. 2002. 65-75. 171-176. p. 6 képpel
Traduzione di Antonio Sciacovelli
857. Gerszi Teréz: Porträtzeichnungen des Kindes Albert Rubens in Budapest und Wien = Portrérajzok Albert Rubensről Budapesten és Bécsben. 97. 2002. 77-85. 177-181. p. 5 képpel
Übersetzung von Anikó Harmath
858. Németh István: A generous gift or a healthy compromise? Some contributions to the background of the donation of a painting by El Greco = Önzetlen adomány, vagy egészséges kompromisszum? Néhány adalék egy Greco-kép ajándékozásának hátteréhez. 97. 2002. 87-99. 183-192. p. 4 képpel, Translated by Axel Vécsey
859. The year 2002 = A 2002. esztendő. 97. 2002. 101-102. 193-194. p.
Translated by D(óra) S(allay)
New acquisitions = Új szerzemények
860. Nyerges Éva: Francisco Antolínez y Ochoa's Flight into Egypt = Francisco Antolínez y Ochoa Menekülő Szent Család festménye. 97. 2002. 103-106. 195-197. p. 2 képpel, Translated by Dóra Sallay
861. Gonda Zsuzsa: Thomas Ender's watercolours from Gödöllő = Thomas Ender gödöllői akvarelljei. 97. 2002. 107-110. 199-200. p. 3 képpel, Translated by Tamás Karáth
Temporary exhibitions = Időszaki kiállítások
862. C(ifka) B(rigitta): Biedermeier, Historicism. Selections from the Nineteenth-century Austrian and German collection. March 2002 - January 2003, Doric hall. Curator of the exhibition: Brigitta Cifka = Biedermeier, Historizmus. Válogatás a 19. századi osztrák és német gyűjteményből. 2002. március - 2003. január, Dór csarnok. Rendezte: Cifka Brigitta. 97. 2002. 111-113. 201-202. p. 1 képpel
Translated by D(óra) S(allay)
863. G(onda) Zs(uzsa): 1900: The Turn of the Century. European prints and drawings 1890-1914. October 25, 2001 February 24, 2002. Gallery of Prints and Drawings. Curator of the exhibition: Zsuzsa Gonda, Eszter Kardos = 1900: A Századforduló művészete. Európai rajzok és grafikák, 1890-1914. 2001. október 25 - 2002. február 24. Grafikai kiállítóterem. Rendezte: Gonda Zsuzsa és Kardos Eszter. 97. 2002. 113-115. 202-204. p. 1 képpel, Translated by J. P.
864. G(onda) Zs(uzsa): "I dreamed down into the dark forest". Drawings and watercolours of the German Romantic Era. An exhibition from the Graphische Sammlung of the Staatsgalerie Stuttgart March 16, 2002 – May 20, 2002. Gallery of Prints and Drawings. Curators of the exhibition: Zsuzsa Gonda, Teréz Gerszi = "Mély erdők ölén álmodtam én". Rajzok és akvarellek a német romantika korából. Válogatás a stuttgarti Staatsgalerie Grafikai Gyűjteményből. 2002. március 16 - május 20. Grafikai kiállítóterem. Rendezte: Gonda Zsuzsa, Gerszi Teréz. 97. 2002. 115-118. 204-206. p. 1 képpel
865. T(óth) F(erenc): Gerardo Rueda. April 11 - June 9, 2002. Marble Hall. Curators of the exhibition: Péter Ujvári, Sonsoles Vallina Menendez - Corneille returns. May 16 - September 1, 2002. Ionic pyramid. Curator of the exhibition: Ferenc Tóth = Gerardo Rueda. 2002. április 11 - június 9. Márvány csarnok. Rendezte: Ujvári Péter és Sonsoles Vallina Menendez - Corneille visszatér. 2002. május 16 - szeptember 1. Ión piramis. Rendezte: Tóth Ferenc. 97. 2002. 118-120. 206-208. p. 2 képpel
Translated by D(óra) S(allay)
866. R(adványi) O(rsolya): Two masterpieces by Perugino, Raffaello's master. May 22 - June 14, 2002. Curator of the exhibition: Vilmos Tátrai = Két remekmű Raffaello mesterétől, Peruginótól. 2002. május 22 - június 14. Rendezte: Tátrai Vilmos. 97. 2002. 121. 208-209. p. 1 képpel
Translated by T(amás) K(aráth)
867. Bodnár Szilvia: The history of graphic art I. The woodcut. Gallery of Prints and Drawings. July 4, 2002 - January 5, 2003. Curators of the exhibition: the colleagues of the Department of Prints and Drawings = A sokszorosított grafika története I. A fametszet. 2002. július 4 - 2003. január 5. Grafikai kiállítóterem. Rendezte: Grafikai Osztály. 97. 2003. 122-123. 209-210. p. 1 képpel, Translated by T(amás) K(aráth)
868. E(isler) J(ános): Leonardo. Chamber exhibition. July 31 - October 30, 2002. Marble Hall. Curator of the exhibition: János Eisler = Leonardo-kamarakiállítás. 2002. július 31 - október 30. Márványcsarnok. Rendezte: Eisler János. 97. 2002. 123-124. 210. p. 1 képpel
Translated by A(xel) V(écsey)
869. Johannesen, Ina: Tunes in a landscape. Fleskum: a Norwegian artists’ colony. October 10 – December 1, 2002. Curator of the exhibition: Brigitta Cifka, Ina Johannesen = Norvág tájak hangulata. A fleskumi norvég művésztelep. Rendezte: Cifka Brigitta. 2002. október 10 - december 1. Márvány csarnok. 97. 2002. 124-125. 211. p. 1 képpel
870. Gy(őry) H(edvig): Turning of the year at the age of the pharaohs. Chamber exhibition. Curators of the exhibition: Hedvig Győry, Irén Vozil = Év-forduló a fáraók korában - kamarakiállítás. Rendezte: Győry Hedvig, Vozil Irén. 2002. augusztus 31-től. 97. 2002. 125-126. 211-212. p.
Translated by T(amás) K(aráth)
871. Csornay Boldizsár: Garden of the muses. The birth of the Hungarian museums. February 7, 2002 - April 10, 2002, The Historical Museum of the City of Budapest. Curators of the exhibition: Boldizsár Csornay, Péter Gaboda, Katalin Papp. Technical assistance: Irén Vozil = A múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. 2002. február 7 - április 10. Budapesti Történeti Múzeum. Rendezte: Csornay Boldizsár, Gaboda Péter, Papp Katalin. Restaurátori munkák: Vozil Irén. 97. 2002. 126-127. 212. p. 1 képpel
Translated by A(xel) V(écsey)
872. Sz(igethi) Á(gnes): The Gallery of Archbishop Pyrker. Dobó István Castle Museum, Eger. 22 March - 20 August 2002. Curator of the exhibition: Ágnes Szigethi = Pyrker érsek képtára. 2002. március 22 - augusztus 20. Eger, Dobó István Vármúzeum. Rendezte: Szigethi Ágnes. 97. 2002. 127-128. 213. p. 1 képpel
Translated by T(amás) K(aráth)
873. Tátrai Vilmos: From Raphael to Tiepolo. Italian masterpieces from the Collection of the Budapest Museum of Fine Arts. April 25 - August 4, 2002. Montréal, Musée des Beaux-Arts. Curator of the exhibition: Hilliard T. Goldfarb = From Raphael to Tiepolo. Italian masterpieces from the Collection of the Budapest Museum of Fine Arts. 2002. április 25 - augusztus 4. Montréal, Musée des Beaux-Arts. Rendezte: Hilliard T. Goldfarb. Magyar részről szervezte: Tátrai Vilmos. 97. 2002. 129. 214. p. 1 képpel
Translated by A(xel) V(écsey).
874. L’Eredità Esterházy: Disegni del Seicento dal Museo di Belle Arti di Budapest (The Esterházy heritage, 17th - Century Italian drawings from the Museum of Fine Arts). Istituto Nazionale per la Grafica, Rome - Palazzo di Fontana di Trevi. June 18 - September 15, 2002. Curator of the exhibition: Andrea Czére = L'Eredita Esterházy: Disegni del Seicento dal Museo delle Belle Arti di Budapest. Róma, Istituto Nazionale per la Grafica, Palazzo di Fontana di Trevi. 2002. június 18 - szeptember 15. Rendezte: Czére Andrea. 97. 2002. 130-131. 214-215. p. 1 képpel
Translated by T(amás) K(aráth)
875. Public relations, education and research. Funding = Közönségszolgálat, oktatás, kutatás. A múzeum 2002. évi költségvetése. 97. 2002. 133-134. 217-218. p.

98. 2003.
Felelős kiadó: Mojzer Miklós. Szerkesztőség: Csornay Boldizsár, Varga Ágota, Zakariás János
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraf / Typo - Lenos Bt.; Folium Nyomda, 133, 3 p. 36 képpel, színes is

876. Nagy István: In memoriam László Kákosy (1932-2003) = Kákosy László emlékezete (1932-2003). 98. 2003. 7-9. 83-85. p. 1 képpel, Traduit par l'auteur
877. Győry Hedvig: A Pataikos with hawks on the shoulders = Pataikosz vállain sólymokkal. 98. 2003. 11-29. 87-103. p. 5 képpel
Translated by the autor
878. Sallay Dóra: A proposal for a Baptism of Christ - Lunette by Guidoccio Cozzarelli = Guidoccio Cozzarelli Jézus keresztelése lunettája - rekonstrukciós javaslat. 98. 2003. 31-48. 105-115. p. 9 képpel, Translated by the autor
879. Tátrai Júlia: "Jacob de Backer invenit" – The allegory of smell. A new acquisition of the Museum of Fine Arts, Budapest = "Jacob de Backer invenit" - A Szaglás allegóriája. A Szépművészeti Múzeum egyik új szerzeményű képéről. 98. 2003. 49-61. 117-124. p. 8 képpel
Translated by Laura Michelle Strong
880. Goldfarb, Hilliard T.: A mysterious beauty and a French attribution: the Sleeping Magdalen of Budapest = Egy titokzatos szépség és egy Claude Vignon attribució: a budapesti Alvó Magdolna. 98. 2003 63-74. p. 125-130. p. 9 képpel
Fordította Nádori Attila
881. Tátrai Vilmos: Un modello del Piazzetta nuovamente acquisito = Piazzetta egy újonnan meszerzett modellója. 98. 2003. 75-81. 131-133. p. 4 képpel, Traduzione dell'autore

99. 2003.
Felelős kiadó: Baán László. Szerkesztőség : Csornay Boldizsár, Varga Ágota, Zakariás János
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraft/Typo-Lenos Bt.; Folium Nyomda, 209,2 p. 67 képpel színes is

882. Illés Eszter: In memoriam Éva Benkő Gönczi 1921-2003. Liste des publications d'Éva Benkő Gönczi = In memoriam Dr Benkő Viktorné Dr Gönczi Éva 1921-2003. 99. 2003. 7-10. 125-126. p. 1 képpel
883. Liptay Éva: Between heaven and earth. The motif of the cow coming out of the mountain = Ég és föld határán a "Hegyből kilépő tehén" motívuma. 99. 2003. 11-30. 127-142. p. 7 képpel
Translated by the autor and Zoltán Horváth
884. Dági Marianna: "Tinkers" and "Patchers": some notes on the ancient repairs of Greek vases = "Drótozni, fótozni". Megjegyzések az ókori edények egykorú javításához. 99. 2003. 31-66. 143-163. p. 34 képpel, Translated by László Forró and revised by Matthew Suff
885. Faietti, Marzia: Uno studio di Amico Aspertini per la perduta Resurrezione in San Petronio a Bologna = Amico Aspertini tanulmányrajza a bolognai San Petronio templom elveszett Krisztus feltámadása freskójához. 99. 2003. 67-80. 165-175. p. 5 képpel, Fordította Zentai Loránd
886. Nyerges Éva: New attribution in the Spanish collection: an hitherto unidentified painting by José del Castillo = Új meghatározás a spanyol gyűjteményben: José del Castillo egy ismeretlen képe. 99. 2003. 81-85. 177-180. p. 2 képpel
Translated by Axel Vécsey
887. The year 2003. New acquisitions = A 2003. esztendő. Új szerzemények. 99. 2003. 87-88. 181-182. p.
888. Szántó András László: Johann Michael Rottmayr: Beweinung Christi = Johann Michael Rottmayr: Krisztus siratása. 99. 2003. 89-92. 183-185. p. 2 képpel
Übersetzung von Anne Gladitz, Orsolya Novák, András László Szántó
889. Cifka Brigitta: Sir Joseph Noel Paton's Madonna with the Sleeping Christ Child and the Infant Saint John the Baptist = Sir Joseph Noel Paton: Mária az alvó gyermek Jézussal és Keresztelő Szent Jánossal. 99. 2003. 93-99. 186-189. p. 3 képpel
Translated by Axel Vécsey
890. Cifka Brigitta: Judy Cassab: Striving for the Light = Judit Cassab: Törekvés a fényhez. 99. 2003. 100. 190. p. 1 képpel
Translated by Axel Vécsey
Exhibitions = Kiállítások
891. J(ékely) Zs(ombor): Verrocchio's Christ. March 13 - June 22, 2003. Ionic Piramid. Curator of the exhibition: Zsombor Jékely = Verrocchio Krisztusa. 2003. március 13 - június 22. Ión Piramis. A kiállítást rendezte: Jékely Zsombor. 99. 2003. 101-102. 191. p. 1 képpel
892. Z(entai) L(oránd): Sixteenth-Century Northern Italian drawings. March 13 - June 29, 2003. Gallery of Prints and Drawings. Curator of the exhibition and author of the catalogue: Loránd Zentai = Észak-itáliai reneszánsz rajzok. 2003. március 13 – június 29. Grafikai Kiállítóterem. A kiállítást rendezte: Zentai Loránd. 99. 2003. 102. 192. p. 1 képpel
893. D(ági) M(arianna): Greek jewellery - Jewellery worn for special occasions. 15 May - 30 June, 2003. Doric Hall. Curator of the Budapest exhibition: Marianna Dági = Hellas ékszerei - Az ősi idők alkalmi ékszerei. 2003. május 15 - június 30. A magyar változat kurátora: Dági Marianna. 99. 2003. 103. 192-193. p. 1 képpel, Translated by L(ászló) F(orró) and revised by M(atthew)
S(uff)
894. Cz(ére) A(ndrea): The Turn of the Century 1800 - European prints and drawings. July 10 - November 30, 2003. Gallery of Prints and Drawings. Curators of the exhibition: Andrea Czére, Judit Geskó and Zsuzsa Gonda = A századforduló világa 1800. Európai rajzok és grafikák. 2003. július 10 - november 30. Grafikai Kiállítóterem. A kiállítást rendezte: Czére Andrea, Geskó Judit, Gonda Zsuzsa. 99. 2003. 104-105. 193-194. p. 1 képpel
Translated by D(óra) S(allay)
895. Sz(entkirályi) M(iklós): New restorations of the Old Masters' Gallery. June - August 2003. Marble Hall. Curator of the exhibition: Miklós Szentkirályi = Új restaurálások a Régi Képtár anyagából. 2003. június - augusztus. Márvány Csarnok. A kiállítást rendezte: Szentkirályi Miklós. 99. 2003. 105-108. 194-195. p. 1 képpel
Translated by D(óra) S(allay)
896. M(ojzer) M(iklós): New installations in the reconstructed Great Halls of the Museum. From October 2003. Marble Hall, Baroque Hall. Curators of the exhibitions: Miklós Mojzer, Zsuzsa Dobos = A Múzeum újjáépített nagy csarnokainak új berendezéséről. 2003. októbertől. Márvány Csarnok, Barokk Csarnok. A kiállításokat rendezte: Mojzer Miklós, Dobos Zsuzsa. 99. 2003. 108-113. 195-199. p. 3 képpel
Translated by D(óra) S(allay)
897. In memoriam Károly Pulszky (1853-1899). November 11, 2003 - March 30, 2004. Curator of the exhibition: Katalin Papp = 150 éve született Pulszky Károly (1853-1899). 2003. november 11 - 2004. március 30. A kiállítást rendezte: Papp Katalin. 99. 2003. 113-116. 199-201. p.
Mravik László: Sebastiano del Piombo (Venice ca. 1485 – 1547 Rome): Portrait of a Man, ca 1515 = Sebastiano del Piombo (Velence, 1485 körül – Róma, 1547): Férfiképmás, 1515 körül. 99. 2003. 113-114. 199 p. 1 képpel
P(app) K(atalin): Hans Temple (Littau 1857 - 1931 Vienna): Portrait of Károly Pulszky, 1884 = Hans Temple (Littau, 1857 - Bécs, 1931): Pulszky Károly arcképe, 1884. 99. 2003. 114-116. 200-201. p. 1 képpel, Translated by E. H.
898. T(óth) F(erenc): Faces, masks, stories - A selection from the Contemporary Art Collection of the Museum of Fine Arts. November 18, 2003 - February 8, 2004. Ionic Pyramid. Curator of the exhibition: Ferenc Tóth = Arcok, maszkok, történetek – Válogatás a Szépművészeti Múzeum kortárs gyűjteményéből. 2003. november 18 – 2004. február 8. Ión Piramis. A kiállítást rendezte: Tóth Ferenc. 99. 2003. 116-117. 201-202. p. 1 képpel
Translated by D(óra) S(allay)
899. Loans = Műtárgykölcsönzés. 99. 2003. 118-120. 203-205. p.
900. Restorations = Restaurálás. 99. 2003. 121-122. 206-207. p.
901. Publications = Kiadványok. 99. 2003. 122-123. 207-208. p.
902. Association of the Friends of the Museum of Fine Arts = A Szépművészeti Múzeum Baráti Köre. 99. 2003. 123. 208. p.
Translated by T. Sz.
903. Funding of the Year 2003 = A Múzeum 2003. évi költségvetése. 99. 2003. 124. 209. p.

100. 2004.
Felelős kiadó: Baán László. Szerkesztőség: Csornay Boldizsár, Varga Ágota, Zakariás János.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; CoGraft/Typo-Lenos Bt.; Folium Nyomda
226,2 p. 87 képpel színes is

904. Nagy István: Une stele magique de la Collection Égyptienne = Mágikus sztélé az Egyiptomi Gyűjteményből. 100. 2004. 7-26. 147-158. p. 11 képpel, Traduit par l'auteur
905. Szilágyi János György: "La gigantesque horreur de l'ombre Herculéenne". Apulian red-figure vases decorated in superposed colours = "La gigantesque horreur de l'ombre Herculéenne". Járulékos festésű vörösalakos vázák Apuliában. 100. 2004. 27-40. 159-167. p. 9 képpel, Translated by Mila Gázsity
906. Pagnotta, Laura: Una chiesa per cinque affreschi = Jacopo Zabolino freskóciklusának spoletói provenienciája. 100. 2004. 41-51. 169-176. p. 5 képpel
Fordította Tátrai Vilmos
907. Eszláry Éva, Szmodisné: Über "Salvator Incoronatus" Reliefs aus dem toskanischen Kunstkreis = Toszkán művészeti körből származó "Salvator Incoronatus" domborművekről. 100. 2004. 53-62. 177-182. p. 4 képpel
Übersetzung von Gábor Csaba Dávid
908. Urbach Zsuzsa: Ein flämischer ikonographischer Bildtypus im italienischen Quattrocento. Bemerkungen zur Studie von Éva Eszláry = Egy flamand ikonográfiai típus megjelenítése az itáliai Quattrocentóban. Megjegyzések Eszláry Éva tanulmányához. 100. 2004. 63-78. 183-192. p. 5 képpel
Übersetzung von Gábor Csaba Dávid
909. Kárpáti Zoltán: The Budapest Animal model-book. Codicological analysis and reconstruction = A budapesti állat mintakönyv. Kodikológiai vizsgálat és rekonstrukció. 100. 2004. 79-117. 193-209. p. 38 képpel
Translated by Adèle Eisenstein
910. Szőcs Miriam: Horseman killing a bull and horseman pursuing a boar. Two small bronzes by Damiano Cappelli in the Budapest Museum of Fine Arts = Bikaviadal és Vaddisznóvadászat. A Szépművészeti Múzeum két Damiano Cappelli kisbronzáról. 100. 2004. 119-131. 211-218. p. 8 képpel
Translated by Zsófia Borókay
911. Papp Katalin: To the history of sculptures in memory of Count Iván Forray = Gróf Forray Ivánnak emléket állító szobrok történetéhez. 100. 2004. 133-146. 219-226. p. 7 képpel
Translated by Dániel Bodonyi