Lexikon

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum közleményei - Tartalomjegyzék - 2. (1972 - 1991)

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum közleményei
Az 50 (1978). számtól jelölve: ISSN 0133-5545
Előzmény: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei = Jahrbücher des Museums der Bildenden Künste in Budapest

Összeállította Illés Eszter38. 1972.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Gerevich Lászlóné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Franklin Nyomda 139,1 p. 58 képpel

380. Dobrovits Aladár: Le Chacal dans la Barque = Sakál a bárkában. 38. 1972. 3-12. 91-98. p. 1 képpel
381. W(essetzky) V(ilmos): Note additionnelle a l'article posthume d'Aladár Dobrovits = Megjegyzés Dobrovits Aladár posthumus tanulmányához. 38. 1972. 13. 99. p.
382. Szabó Miklós: Oiseau sur "cage" = Madár a "kalitkán". 38. 1972. 15-21. 101-105. p. 8 képpel
383. Takács Marianna, Harasztiné: Oeuvres de maitres espagnols du XVe siecle en Hongrie = XV. századi spanyol mesterek művei Magyarországon. 38. 1972. 23-56. 107-125. p. 17 képpel
384. Pogány-Balás Edit: Remarques sur quelques gravures de Mantegna et sur le carton de bataille de Michel-Ange = Észrevételek néhány Mantegna-metszetről és Michelangelo csatakartonjáról. 38. 1972. 57-67. 127-130. p. 17 képpel
385. Larsson, Lars Olof: Ein neuentdeckte Zeichnung von Adrian de Vries = Adrian de Vries egy újonnan meghatározott rajza. 38. 1972. 69-73. 131-132. p. 4 képpel
386. Szigethi Ágnes: Un tableau de Pietro Bernardi au Musée des Beaux-Arts = Pietro Bernardi képe a Szépművészeti Múzeumban. 38. 1972. 75-83. 133-137. p. 6 képpel
387. Le Musée des Beaux-Arts en 1970 = A Szépművészeti Múzeum 1970-ben. 38. 1972. 85-90. 138-139. p. 5 képpel

39. 1972.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Gerevich Lászlóné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Franklin Nyomda 145,3 p. 81 képpel

388. Szabó Miklós: Une terre cuite géometrique Crétoise = Geometrikus terrakotta Krétáról. 39. 1972. 3-6. 101-103. p. 3 képpel
389. Szilágyi János György: Deux canthares apuliens = Két apuliai Kantharos. 39. 1972. 7-23. 105-114. p. 9 képpel
390. Pogány-Balás Edit: L'influence des gravures de Mantegna sur la composition de Raphael et de Raimondi le "Massacre des Innocents" = Mantegna-metszetek hatása Raffaello és Raimondi "Gyermekgyilkosságok" kompozicióira. 39. 1972. 25-40. 115-121. p. 20 képpel
391. Eszláry Éva, Szmodisné: Sculptures néerlandaises, hollandaises et flamandes en Hongrie. IV. Quelques reliefs anversois et les exemples du type inconographique du "Christ attendant la mort au calvaire" au Musée des Beaux-Arts = Németalföldi, holland és flamand szobrok Magyarországon. IV. Néhány antwerpeni dombormű és a "Halálra váró Krisztus a Golgotán" ikonográfiai típus példái a Szépművészeti Múzeumban. 39. 1972. 41-54. 123-128. p. 13 képpel
392. Ember Ildikó: Le tableau de Tobias Verhaecht au Musée des Beaux-Arts = Tobias Verhaecht festménye a Szépművészeti Múzeumban. 39. 1972. 55-62. 129-132. p. 7 képpel
393. Rosenberg, Pierre: Dessins de la Sueur a Budapest = Le Sueur rajzok Budapesten. 39. 1972. 63-75. 133-136. p. 10 képpel
394. Garas Klára: Les oeuvres de Giambettino Cignaroli et de Pietro Rotari en Hongrie = Gianbettino Cignaroli és Pietro Rotari művei Magyarországon. 39. 1972. 77-100. 137-145. p. 19 képpel

40. 1973.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Kaposy Veronika), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Franklin Nyomda, 147,1 p. 77 képpel

395. Fóti László: Amulettes en forme de porc dans la Collection Égyptienne = Disznó-amulettek az Egyiptomi Gyűjteményben. 40. 1973. 3-8. 97-101. p. 6 képpel
396. Szilágyi János György: Un miroir de bronze étrusque = Egy etruszk bronztükör. 40. 1973. 9-24. 103-112. p. 8 képpel
397. Zentai Loránd: Un livre de patrons d'animaux florentin au Musée des Beaux-Arts = Egy firenzei állat-mintakönyv a Szépművészeti Múzeumban. 40. 1973. 25-39. 113-119. p. 21 képpel
398. Eszláry Éva, Szmodisné: Trois petits bronzes de l'atelier de Pierre Legros I. = Három kisbronz Pierre Legros I. műhelyéből. 40. 1973. 41-48. 121-123. p. 9 képpel
399. Eisler János: Reliefs en marbre figurant des Habsbourg dans la Collection des Sculpteurs Anciennes = Habsburgokat ábrázoló márványreliefek a Régi Szoborgyűjteményben. 40. 1973. 49-57. 125-128. p. 13 képpel
400. Kaposy Veronika: Dessins français du XVIIIe siècle au Musée des Beaux-Arts = XVIII. századi francia rajzok a Szépművészeti Múzeumban. 40. 1973. 59-67. 129-131. p. 7 képpel
401. Passuth Krisztina: Kurt Schwitters, Théo van Doesburg et le "Bauhaus". Deux nouvelles acquisitions du Musée des Beaux-Arts = Kurt Schwitters, Théo van Doesburg és a Bauhaus. A Szépművészeti Múzeum két új szerzeménye. 40. 1973. 69-83. 133-140. p. 8 képpel
Revue des livres = Könyvszemle
402. (Urbach Zsuzsa): K(aposy) V(eronika): Gerszi Teréz, Netherlandish drawings in the Budapest Museum. Sixteenth-Century drawings. I-II. Amsterdam, 1971. 40. 1973. 85-86. 141-142. p.
403. (Urbach Zsuzsa): Garas Klára: Les grands maitres de la peinture au Musée des Beaux-Arts de Budapest = Régi Képtár. Remekművek a Szépművészeti Múzeumban. Budapest, 1970. 40. 1973. 86. 142. p.
404. (Urbach Zsuzsa): Gerszi Teréz: Bruegel et la peinture néerlandaise de son siecle = Bruegel és századának németalföldi festészete. Budapest, 1970. 40. 1973. 86-87. 142-143. p.
405. (Urbach Zsuzsa): Urbach Zsuzsa: Maitres des anciens Pays-Bas = Korai németalföldi táblaképek. Budapest, 1971. 40. 1973. 86-87. 142-143. p.
406. (Urbach Zsuzsa): Végh János: Maitres allemands du XVIe siecle = XVI. századi német táblaképek. Budapest, 1972. 40. 1973. 86-87. 142-143. p.
407. (Urbach Zsuzsa): Kákosy László - Varga Edith: Egy évezred a Nílus völgyében. Memphis az Óbirodalom korában (Un millénaire dans la vallée du Nil. Memphis au temps de l'Ancien Empire). Budapest, 1970. 40. 1973. 87. 143. p.
408. (Urbach Zsuzsa): Szabó Miklós: A kelták nyomában Magyarországon (Traces des Celtes en Hongrie). Budapest, 1971. 40. 1973. 87-88. 143. p.
409. (Urbach Zsuzsa): Takács Marianna, H.: Magyarországi udvarházak és kastélyok. XVI-XVII. század (Manoirs et chateaux de Hongrie. XVIe siecle et XVIIe siecles). Budapest, 1970. 40. 1973. 88. 143. p.
410. (Urbach Zsuzsa): Mojzer Miklós: Torony, kupola, kolonnád (Tour, couple, colonnade). (Művészettörténeti Füzetek I.) Budapest, 1971. 40. 1973. 88. 144. p.
411. (Urbach Zsuzsa): Mojzer Miklós: The Warschaw Collection. Los Angeles - Budapest, 1971. 40. 1973. 88-89. 144. p.
412. (Urbach Zsuzsa): Sándy Erika: Van Dyck. Budapest, 1970. 40. 1973. 89. 144. p.
413. (Urbach Zsuzsa): Mravik László: Giorgione. Budapest, 1971. 40. 1973. 89. 144. p.
414. (Urbach Zsuzsa): Szigethi Ágnes: Georges de la Tour. Budapest, 1971. 40. 1973. 89. 144. p.
415. (Urbach Zsuzsa): Ember Ildikó: Tiepolo. Budapest, 1971. 40. 1973. 89. 144. p.
416. (Urbach Zsuzsa): Pataky Dénes: Farkas István. Budapest, 1970. 40. 1973. 89. 144. p.
417. (Urbach Zsuzsa): Pataky Dénes: Szőnyi István. Budapest, 1971. 40. 1973. 89. 145. p.
418. (Urbach Zsuzsa): Gábor Eszter: A CIAM magyar csoportja (Le groupe hongrois du CIAM 1928-1938). Budapest, 1972. 40. 1973. 89-90. 145. p.
419. Le Musée des Beaux-Arts en 1971 = A Szépművészeti Múzeum 1971-ben. 40. 1973. 91-96. 146-147. p. 5 képpel

41. 1973.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Kaposy Veronika), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Franklin Nyomda, 150,2 p. 94 képpel

420. Szabó Miklós: Contribution a la question de la coroplathie béotienne du VIIe siecle av. n. e. = Az i.e. VII. századi boiótiai agyagszobrászat kérdéséhez. 41. 1973. 3-19. 125-132. p. 16 képpel
421. Takács Marianna, Haraszti: Quelques problemes des Bodegones de Velasquez = A Velázquez bodegónak néhány problémája. 41. 1973. 21-48. 133-148. p. 18 képpel
422. Mojzer Miklós: Deux tableaux d'Antonio Carneo = Antonio Carneo két képe. 41. 1973. 49-52. 149-150. p. 2 képpel
Nouvelles acquisitions (1967-1972)
423. Czobor Ágnes - Ember Ildikó - Garas Klára - Takács Marianna, Harasztiné - Mravik László - Nyerges Éva - Passuth Krisztina - Pataky Dénes - Szigethi Ágnes - Tátrai Vilmos - Urbach Zsuzsa: Peintures. 41. 1973. 53-95. p. 30 képpel
424. Passuth Krisztina - Pataky Dénes - Eszláry Éva, Szmodisné: Sculptures. 41. 1973. 95-111. p. 15 képpel
425. Czobor Ágnes - Gerszi Teréz - Kaposy Veronika: Dessins. 41. 1973. 111-124. p. 13 képpel

42. 1974.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Kaposy Veronika), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Franklin Nyomda, 159,1 p. 78 képpel

426. Wessetzky Vilmos: Données relatives a l'interprétation des représentations égyptiennes de poissons = Adatok az egyiptomi halábrázolások értelmezéséhez. 42. 1974. 3-12. 107-110. p. 7 képpel
427. Schindler, Wolfgang: Römischer Porträtkopf im Museum der Bildenden Künste. Eine Neuerwerbung. I. = Újonnan szerzett római portréfej a Szépművészeti Múzeumban. I. 42. 1974. 13-26. 111-116. p. 9 képpel
428. Aggházy Mária, G.: Nouvelles données relatives aux themes de quatre sculptures = Újabb adatok négy szobormű témaválasztásához. 42. 1974. 27-40. 117-123. p. 9 képpel
429. Pogány-Balás Edit: Remarques sur les tetes de guerriers de Léonard de Vinci et le portrait colossal en bronze de Constantin = Észrevételek Leonardo harcos fejei és Constantinus kolosszális bronzportréjával kapcsolatban. 42. 1974. 41-54. 125-133. p. 11 képpel
430. Tátrai Vilmos: Hercule a la croisée des chemins. Le tableau de cassone de Matteo Balducci au Musée des Beaux-Arts = Hercules a válaszúton. Matteo Balducci cassoneképe a Szépművészeti Múzeumban. 42. 1974. 55-62. 135-138. p. 5 képpel
431. Gerszi Teréz: Quelques problemes que pose l'art du paysage de Frederik van Valckenborch = Frederik van Valckenborch tájképművészetének néhány problémája. 42. 1974. 63-89. 139-150. p. 26 képpel
432. Ember Ildikó: Les tableaux de Jan van Ossenbeck a Budapest = Jan van Ossenbeck képei Budapesten. 42. 1974. 91-101. 151-156. p. 8 képpel
433. Le Musée des Beaux-Arts en 1972 = A Szépművészeti Múzeum 1972-ben. 42. 1974. 103-106. 157-158. p. 3 képpel

43. 1974.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Kaposy Veronika), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Franklin Nyomda, 183,1 p. 87 képpel

434. Szabó Miklós: Contributions a la question des protomes en terre cuite de la Grece centrale = A közép-görögországi terrakotta protomék kérdéséhez. 43. 1974. 3-22. 125-136. p. 19 képpel
435. Szentléleky Tihamér: Lampes nouvelles dans la Collection des Antiquités du Musée des Beaux-Arts = Újabban szerzett mécsesek a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében. 43. 1974. 23-34. 137-148. p. 9 képpel
436. Tátrai Vilmos: Une oeuvre inconnue de Taddeo Gaddi au Musée des Beaux-Arts = Taddeo Gaddi ismeretlen műve a Szépművészeti Múzeumban. 43. 1974. 43-51. 149-151. p. 6 képpel
437. Mojzer Miklós: La datation de la "Déposition de Croix" du Maitre MS = MS Mester "Levétel a keresztről" képének datálása. 43. 1974. 53-74. 153-162. p. 18 képpel
438. Eszláry Éva, Szmodisné: Statues de Sainte Catherine et de Sainte Barbe sortie de l'entourage de Ludwig Jupan von Marburg = Ludwig Jupan von Marburg köréből származó Szent Katalin és Szent Borbála szobor. 43. 1974. 75-87. 163-166. p. 10 képpel
439. Kaposy Veronika: Un dessin de Le Sueur pour "L'Allegorie de la Monarchie francaise" = Le Sueur rajza "A francia monarchia allegóriájá"-hoz. 43. 1974. 89-95. 167-170. p. 3 képpel
440. Preiss, Pavel: J. G. Heinsch et les groupes des saints Jésuites sur le pont Charles de Prague = J. G. Heinsch és a prágai Károly hídon elhelyezett jezsuita szentek csoportja. 43. 1974. 97-107. 171-177. p. 3 képpel
441. Pataky Dénes: Sur quelques dessins impressionnistes du Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum néhány impresszionista rajzáról. 43. 1974. 109-124. 179-181. p. 19 képpel

44. 1975.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Kaposy Veronika), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Franklin Nyomda, 202,2 p. 112 képpel

442. Wessetzky Vilmos: Questions et réflexions sur une statuette d'Osiris = Gondolatok és kérdések egy Osiris bronzszobrocskával kapcsolatban. 44. 1975. 3-11. 143-145. p. 7 képpel
443. Szilágyi János György: A propos des vases a figures rouges en couleurs superposées de l'Italie méridionale = A délitáliai ál-vörösalakos vázák kérdéséhez. 44. 1975. 13-28. 147-154. p. 10 képpel
444. Pogány-Balás Edit: Quelques remarques sur l'histoire des motifs a propos de gravures de Raimondi et d'Episcopius: "Léda de Cesi" et les Léda de Léonard = Motívumtörténeti észrevételek Raimondi és Episcopius metszetekkel kapcsolatban: "Cesi-Léda" és Leonardo Lédiái. 44. 1975. 29-39. 155-159. p. 15 képpel
445. Eisler János: L'utilisation en Hongrie de deux gravures sur bois de Lucas Cranach l'ainé = Két id. Lucas Cranach fametszet magyarországi felhasználásáról. 44. 1975. 41-52. 161-165. p. 9 képpel
446. Mravik László: Tableaux romagnols dans les collections hongroises = Romagnai festmények magyar gyűjteményekben. 44. 1975. 53-70. 167-171. p. 14 képpel
447. Gerszi Teréz: Les attaches de Paulus van Vianen avec l'art allemand = Paulus van Vianen kapcsolatai a német művészettel. 44. 1975. 71-90. 173-181. p. 19 képpel
448. Bedő Rudolf: Sur un tableau de Francesco del Cairo = Francesco del Cairo egy képéről. 44. 1975. 91-94. 183. p. 3 képpel
449. Móré Miklós: Sur la tension des tableaux peints sur toile = Vászonra festett képek feszítéséről. 44. 1975. 95-105. 185-187. p. 10 képpel
450. Takács Marianna, Harasztiné: Scenes de genre de Goya a la vente de la collection Kaunitz en 1820 = Goya életképei az 1820-as Kaunitz-árverésen. 44. 1975. 107-121. 189-194. p. 11 képpel
451. Kaposy Veronika: Une feuille de croquis de Pierre Bonnard = Pierre Bonnard vázlatlapja. 44. 1975. 123-133. 195-198. p. 10 képpel
452. Mravik László: György Gombosi 1904-1944 = Gombosi György 1904-1944. 44. 1975. 135-136. 199-200. p.
453. Le Musée des Beaux-Arts en 1973 = A Szépművészeti Múzeum 1973-ban. 44. 1975. 137-142. 201-202. p. 4 képpel

45. 1975.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Kaposy Veronika), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Franklin Nyomda, 181,3 p. 75 képpel

454. Szilágyi János György: In memoriam. Denis Radocsay (1918-1974) = In memoriam. Radocsay Dénes (1918-1974). 45. 1975. 3-6. 123-124. p. 1 képpel
455. Szabó Miklós: Attelages de chevaux archaiques en terre cuite en Attique et en Béotie = Archaikus terrakotta lovagfogatok Attikából és Boiótiából. 45. 1975. 7-20. 125-131. p. 13 képpel
456. Garas Klára: Über Meister und Vorgänger Maulbertschs. Van Roy, van Schuppen und Rottmayr = Maulbertsch mesterei és előfutárai. Van Roy, van Schuppen és Rottmayr. 45. 1975. 21-41. 133-141. p. 14 képpel
457. Knab, Eckhart: Über Maulbertsch und Gran = Maulbertsch és Gran. 45. 1975. 43-61. 143-149. p. 13 képpel
458. Preiss, Palko: Franz Karl Palko als Zeichner. Fälschlich zugeschriebene Zeichnungen = Franz Karl Palko rajzai. Tévesen Palkonak tulajdonított rajzok. 45. 1975. 63-108. 151-172. p. 29 képpel
459. Eisler János: Zwei österreichische Bildwerke aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts = Két 18. század eleji osztrák szobor Reusch köréből. 45. 1975. 109-116. 173-175. p. 5 képpel
Revue des livres = Könyvszemle
460. Urbach Zsuzsa: Pigler Andor: Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts. I-III. Budapest, 1974. 45. 1975. 117. 177. p.
461. Urbach Zsuzsa: Garas Klára: Franz Anton Maulbertsch. Leben und Werk. Mit Oeuvrekatalog geordnet nach Standorten. Salzburg, 1974. 45. 1975. 117-118. 177-178. p.
462. Urbach Zsuzsa: Aggházy Mária, G.: Leonardo lovasszobra (La statue équestre de Léonard). Budapest, 1972. 45. 1975. 118-119. 178-179. p.
463. Urbach Zsuzsa: Világtörténet képeken. I. Az őskortól 1640-ig (L'histoire mondiale en images. I. De la préhistoire a 1640). Préhistoire et antiquité = ős- és ókor: István Hahn, Miklós Szabó; Moyen age = Középkor: Zsuzsanna Kulcsár. Budapest, 1972. 45. 1975. 119. 179. p.
464. Urbach Zsuzsa: Garas Klára: Le Musée des Beaux-Arts de Budapest = A Szépművészeti Múzeum képei. Budapest, 1973. 45. 1975. 119-120. 179. p.
465. Urbach Zsuzsa: Marjai Imre - Pataky Dénes: A hajó története (L'histoire du bateau). Budapest, 1973. 45. 1975. 120. 179-180. p.
466. Urbach Zsuzsa: Pataky Dénes - Marjai Imre: Le navire et les Beaux-Arts = A hajó a művészetben. Budapest, 1973. 45. 1975. 120. 180. p.
467. Urbach Zsuzsa: Pataky Dénes: A francia impresszionizmus (L'impressionisme francais). Budapest, 1973. 45. 1975. 121. 180. p.
468. Urbach Zsuzsa: Pataky Dénes: Bernáth Aurél. Budapest, 1972. 45. 1975. 121. 180-181. p.
469. Urbach Zsuzsa: Pataky Dénes: Pissarro. Budapest, 1972. 45. 1975. 121-122. 181. p.
470. Urbach Zsuzsa: Eszláry Éva, Szmodisné: Ghiberti. Budapest, 1972. 45. 1975. 121-122. 181. p.
471. Urbach Zsuzsa: Passuth Krisztina: De Chirico. Budapest, 1973. 45. 1975. 121-122. 181. p.
472. Urbach Zsuzsa: Czére Andrea: Reynolds. Budapest, 1974. 45. 1975. 121-122. 181. p.
473. Urbach Zsuzsa: Tátrai Vilmos: Mantegna. Budapest, 1974. 45. 1975. 121-122. 181. p.

46-47. 1976.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Kaposy Veronika), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Népművelési Propaganda Iroda Nyomdája
204,3 p. 108 képpel

474. Szilágyi János György - Szabó Miklós: Art attique au Musée Déri de Debrecen et dans d'autres collections hongroises = Antik művészet a debreceni Déri Múzeumból és más magyar gyűjteményekből. 46-47. 1976. 3-85. 143-180. p. 72 képpel
475. Czére Andrea: Un dessin de Daniel Crespi au Musée des Beaux-Arts = Daniele Crespi rajza a Szépművészeti Múzeumban. 46-47. 1976. 87-96. 181-186. p. 4 képpel
476. Benesch, Otto: Maulbertsch als Radierer = Maulbertsch mint rézkarcoló. 46-47. 1976. 97-103. 187-190. p. 2 képpel
477. Passuth Krisztina: Oeuvres de János Mattis-Teutsch au Musée des Beaux-Arts = Mattis-Teutsch János művei a Szépművészeti Múzeumban. 46-47. 1976. 105-134. 191-202. p. 23 képpel
478. Le Musée des Beaux-Arts en 1974 = A Szépművészeti Múzeum 1974-ben. 46-47. 1976. 135-141. 203-204. p. 7 képpel

48-49. 1977.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Kaposy Veronika), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Népművelési Propaganda Iroda Nyomdája
253,2 p. 139 képpel

479. - G. – (G. Aggházy Mária): In memoriam. Denis Pataky (1921-1975) = In memoriam. Pataky Dénes 1921-1975. 48-49. 1977. 3-4. 177-178. p. 1 képpel
(Fordította: Sz. Molnár Ágnes)
480. Barkóczi László - Castiglione László - Szabó Miklós - Szentléleky Tihamér - Szilágyi János György: Art antique au Musée Déri de Debrecen et dans d'autres collection hongroises = Antik művészet a debreceni Déri Múzeum és más magyar gyűjteményekből. 48-49. 5-46. 179-200. p. 36 képpel
(Fordította: Sz. Molnár Ágnes)
481. Nagy István: Fragments de sistres au Musée des Beaux-Arts = Szisztrum-töredékek a Szépművészeti Múzeumban. 48-49. 1977. 49-70. 201-208. p. 17 képpel
(Fordította: Nagy István)
482. Eszláry Éva, Szmodisné: Corpus en bronze des débuts du quattrocento florentin = Bronz corpus a firenzei kora-quattrocentóból. 48-49. 1977. 71-85. 209-212. p. 11 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)
483. Tátrai Vilmos: Oeuvres iconnue de Giovanbattista Naldini au Musée des Beaux-Arts = Giovanbattista Naldini ismeretlen festménye a Szépművészeti Múzeumban. 48-49. 1977. 87-104. 213-217. p. 15 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)
484. Gerszi Teréz: Le probleme de l'infuence réciproque des paysagistes Rodolphins = A rudolfinus tájfestők kölcsönhatásának problémája. 48-49. 1977. 105-128. 219-228. p. 22 képpel
(Fordította: Sz. Molnár Ágnes)
485. Takács Marianna: Pedru Nunez de Villavicencio, disciple de Murillo. Catalogue des œuvres = Pedru Nunez de Villavicencio Murillo követője. Oeuvre katalógus. 48-49. 1977. 129-155. 229-239. p. 21 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)
486. Czére Andrea: Esquisse de Niccolo Bambini dans la collection de Budapest = Niccolò Bambini rajzvázlata a budapesti gyűjteményben. 48-49. 1977. 157-164. 241-245. p. 5 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)
487. Kaposy Veronika: Dessins d'André Le Brun au Musée des Beaux-Arts = André Le Brun rajzai a Szépművészeti Múzeumban. 48-49. 1977. 165-176. 247-251. p. 11 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)

50. 1978.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Kaposy Veronika), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Népművelési Propaganda Iroda Nyomdája
207,1 p. 100 képpel

488. Castiglione László - Szentléleky Tihamér - Szilágyi János György: Art antique au Musée Déri de Debrecen et dans d'autres collections hongroises = Antik művészet a debreceni Déri Múzeumból és más magyar gyűjteményekből. 50. 1978. 3-34. 135-151. p. 38 képpel
(Fordította: Sz. Molnár Ágnes)
489. Eszláry Éva, Szmodisné - Máté István: Restauration d'une statue de la Vierge provenant d'un maitre vénitien du XIVe siecle = Velencei mestertől származó 14. századi Madonna szobor restaurálása. 50. 1978. 35-46. 153-157. p. 12 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)
490. Mravik László: Trois peintures de Paolo da Caylina = Paolo de Caylina három festménye. 50. 1978. 47-61. 159-166. p. 7 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)
491. Ember Ildikó: Un paysage de Jacques Foucquier au Musée des Beaux-Arts = Jacques Foucquier tájképe a Szépművészeti Múzeumban. 50. 1978. 63-72. 167-171. p. 8 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)
492. Sterbetz István: Documents dans les arts plastiques pour l'étude de la migration des bernaches a cou roux = Képzőművészeti dokumentumok a vörösnyakú lúd migrációjának kutatásában. 50. 1978. 73-78. 173-175. p. 5 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)
493. Garas Klára: Kupezky Studien unbekannte Bildnisse aus Kupezkys wiener Periode = Kupezky tanulmányok. Ismeretlen arcképek Kupezky bécsi korszakából. 50. 1978. 79-101. 177-187. p. 14 képpel
(Fordította: Garas Klára)
494. Nyerges Éva: Un retrato mexicano de Monja en el Museo de Bellas Artes de Budapest = Mexikói apácaportré a budapesti Szépművészeti Múzeumban. 50. 1978. 103-111. 189-193. p. 4 képpel
(Fordította: Nyerges Éva)
495. Kaposy Veronika: Oeuvres de Jean-François Millet au Musée des Beaux-Arts de Budapest = Jean-Francois Millet néhány műve a budapesti Szépművészeti Múzeumban. 50. 1978. 113-119. 195-198. p. 4 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)
496. Móré Miklós: In memoriam. Sándor Devich (1894-1976) = In memoriam. Devich Sándor (1894-1976). 50. 1978. 121-122. 199-200. p. 1 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)
497. Czobor Ágnes: In memoriam. Klára Wertheimer = In memoriam. Wertheimer Klára. 50 1978. 123. 201. p.
(Fordította: Vargyas Katalin)
498. Le musée des Beaux-Arts en 1975-1976 = A Szépművészeti Múzeum 1975-1976. években. 50-1978. 125-133. 203-205. p. 7 képpel
(Fordította: Vargyas Katalin)

51. 1978.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Illyés Mária, Zentai Lorándné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Népművelési Propaganda Iroda Nyomdája, 255,1 p. 115 képpel

499. Török László: Art antique au Musée Déri de Debrecen et dans d'autres collections hongroises = Antik művészet a debreceni Déri Múzeumból és más magyar gyűjteményekből. 51. 1978. 3-39. 169-183. p. 39 képpel
500. Varga Edith: Un cercueil anthropoide de la Basse Époque = Egy késői kori múmiakoporsó. 51. 1978. 41-54. 185-191. p. 10 képpel
501. Aggházy Mária, G.: "Locus amoenus" et "vinculum delictorum" dans l'art de la renaissance = "Locus amoenus" és "vinculum delictorum" a reneszánsz művészetben. 51. 1978. 55-62. 193-198. p. 3 képpel
502. Pogány-Balás Edit: Remarques sur les sources antiques d'un dessin de Léonard de Vinci = Észrevételek egy Leonardo rajz antik forrásáról. 51. 1978. 63-70. 199-202. p. 6 képpel
503. Takács Marianna, Harasztiné: Encore une fois sur les Lucrece du Sodoma = Még egyszer Sodoma Lucretia képeiről. 51. 1978. 71-86. 203-209. p. 11 képpel
504. Tátrai Vilmos: Tableau inconnu de Pier Francesco Foschi d'apres Andrea del Sarto = Pier Francesco Foschi ismeretlen festménye Andrea del Sarto után. 51. 1978. 87-93. 211-212. p. 5 képpel
505. Zentai Loránd: Deux esquisses aux peintures murales de la grande salle du Palazzo Vecchio a Florence = Két vázlatrajz a firenzei Palazzo Vecchio nagytermének falfestményeihez. 51. 1978. 95-106. 213-218. p. 9 képpel
506. Gerszi Teréz: Les antécédents du tableaux de Jan Brueghel. Paysage rocheux avec Saint Antoine, et son influence = Jan Brueghel Sziklás táj Szt. Antallal című képének előzményei és hatása. 51. 1978. 107-122. 219-225. p. 15 képpel
507. Urbach Zsuzsa: Un tableau inconnu de Hendrick de Clerck au Musée des Beaux-Arts = Hendrick de Clerck egy ismeretlen képe a Szépművészeti Múzeumban. 51. 1978. 123-147. 227-239. p. 12 képpel, szignatúrával
508. Szigethi Ágnes: Un tableau inédit de Wouter Crabeth = Wouter Crabeth ismeretlen képéről. 51. 1978. 149-159. 241-246. p. 5 képpel
Revue des livres = Könyvszemle
509. Aggházy Mária, G.: Balogh Jolán: Katalog der auslädischen Bildwerke des Museums der Bildenden Künste in Budapest. IV-XVIII. Jahrhundert. I-II. Budapest, 1975. 51. 1978. 161-162. 247-248. p.
510. Eszláry Éva, Szmodisné: G. Aggházy Mária: Sculptures des maîtres italiens et espagnols = Olasz és spanyol mesterek szobrai. Budapest, 1977. 51. 1978. 163. 248-249. p.
511. Z(entai) L(oránd): Gerszi Teréz: Deux siècles d’art graphiques néerlandais (Les plus beaux dessins du Musée des Beaux-Arts I.) = A németalföldi rajzművészet két évszázada (A Szépművészeti Múzeum legszebb rajzai I.) Budapest, 1976. 51. 1978. 163-164. 249-250. p.
512. K(aposy) Veronika: Szigethi Ágnes: Peintures françaises des XVII- XVIIIe siecles = Francia festmények a XVII-XVIII. századból. Budapest, 1975. 51. 1978. 164. 250. p.
513. G(ábor) E(szter): Passuth Krisztina: Artistes hongrois dans l'avant-garde européenne. Du cubisme au contructivisme, 1919-1925 = Magyar művészek az európai avantgarde-ban. A kubizmustól a konstruktivizmusig 1919-1925. Budapest, 1974. 51. 1978. 165. 250-251. p.
514. G(eskó) J(udit): Eisler János: Pál Lőcsei = Lőcsei Pál. Budapest, 1975. 51. 1978. 166. 251-252. p.
515. G(erszi) T(eréz): Urbach Zsuzsa: Geertgen tot Sint Jans. Budapest, 1976. 51. 1978. 166-167. 252. p.
516. G(eskó) J(udit): Tátrai Vilmos: Filippo Lippi. Budapest, 1977. 51. 1978. 167. 252-253. p.

52. 1979.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Illyés Mária, Zentai Lorándné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda, 170,1 p. 77 képpel

517. Kákosy László: Amulette avec représentations de décans au Musée des Beaux-Arts = Dekán amulett a Szépművészeti Múzeumban. 52. 1979. 3-10. 109-113. p. 11 képpel
518. Pekáry Irén: Zum Actiumrelief in Budapest = A budapesti Actium-Relief. 52. 1979. 11-20. 115-120. p. 5 képpel
519. Haevernick, Thea Elisabeth: Ein Lucius Verusköpfchen aus Glas = Lucius Verus üvegfejecskéje. 52. 1979. 21-24. 121-122. p. 4 képpel
520. Pogány-Balás Edit: Remarques sur la source antique du David d'Andrea del Castagno a propos de la gravure d'Antonio Lafreri d'apres les Dioscures de Monte Cavallo = Észrevételek Antoino Lafreri monte cavallói Dioskurosok metszetével kapcsolatban Andrea del Castagno Dávidjának antik forrásáról. 52. 1979. 25-34. 123-128. p. 10 képpel
521. Szigethi Ágnes: Quelques contributions a l'art d'Artemisia Gentileschi = Néhány adalék Artemisia Gentileschi művészetéhez. 52. 1979. 35-44. 129-134. p. 5 képpel
522. Czére Andrea: Quelques dessins nouvellement identifiés de Jacopo Confortini = Jacopo Confortini néhány újonnan meghatározott rajza. 52. 1979. 45-55. 135-138. p. 8 képpel
523. Benkő Éva: Une aquarelle de Paul Sandby dans la collection du Musée des Beaux-Arts de Budapest = Paul Sandy vízfestménye a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében. 52. 1979. 57-62. 139-142. p. 3 képpel
524. Takács Marianna, Harasztiné: La tete d'Ulysse par Tischbein et l'idée allemande de l'antiquité au tournant des XVIIIe-XIXe siecles = Tischbein Odysseus-feje és a német antikvitás eszmény a 18-19. század fordulóján. 52. 1979. 63-75. 143-149. p. 8 képpel
525. Kaposy Veronika: Maitres francais suivant la voie du néo-classicisme = Francia mesterek a neoklasszicizmus útján. 52. 1979. 77-103. 151-165. p. 20 képpel
526. Le Musée des Beaux-Arts en 1977 = A Szépművészeti Múzeum 1977-ben. 52. 1979. 105-108. 167-168. p. 3 képpel

53. 1979.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Illyés Mária, Zentai Lorándné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda, 346,1 p. 152 képpel

527. André Pigler a quatre-vingts ans. En hommage a André Pigler ancien Directeur Général du Musée des Beaux-Arts a l'occasion de son 80e anniversaire ses collègues et amis = A Szépművészeti Múzeum kutatói köszöntik a 80 éves Pigler Andort a múzeum ny. főigazgatóját. 2-3. p. 1 képpel
528. Varga Edith: Une tete de bois peint d'Égypt = Egy egyiptomi festett fa fej. 53. 1979. 5-16. 225-230. p. 9 képpel
529. Wessetzky Vilmos: Cones funéraires du Musée des Beaux-Arts = Sírkúpok a Szépművészeti Múzeumban. 53. 1979. 17-20. 231-233. p. 6 képpel
530. Szilágyi János György: Platyr. 53. 1979. 21-37. 235-244. p. 12 képpel
531. Eszláry Éva, Szmodisné: Vierge d'un maitre champenois du milieu du XIVe siecle = Champagne-i mester Madonnája a 14. század közepéről. 53. 1979. 39-48. 245-249. p. 6 képpel
532. Aggházy Mária: Pages a miniatures du Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum néhány miniatúrás kódexlapjáról. 53. 1979. 49-57. 251-255. p. 6 képpel
533. Mravik László: Stefano Scotto - maitre de Gaudenzio Ferrari? = Gaudenzio Ferrari mestere: Stefano Scotto? 53. 1979. 59-68. 257-260. p. 8 képpel
534. Zentai Loránd: Contribution a la période ombrienne de Raphael = Adalék Raffaello umbriai korszakához. 53. 1979. 69-79. 261-267. p. 9 képpel
535. Tátrai Vilmos: Une oeuvre inconnue de Bernardino Fungai = Bernardino Fungai ismeretlen képe a Régi Képtárban. 53. 1979. 81-88. 269-271. p. 5 képpel
536. Móré Miklós: Résumé de la restauration du tableau "Violante" de Giovanni Cariani = Visszatekintés Giovanni Cariani: "Violante" című képének restaurálására. 53. 1979. 89-96. 273-275. p. 6 képpel
537. Pogány-Balás Edit: Les changements de signification d'un prototype = Egy előkép jelentésváltozásai. 53 1979. 97-103. 277-280. p. 7 képpel
538. Balogh Jolán: Questions de la peinture murale de la Renaissance tardive en Transylvanie = A későrenaissance falfestészet kérdései Erdélyben. 53. 1979. 105-114. 281-285. p. 8 képpel
539. Takács Marianna, Harasztiné: Contribution a l'histoire de la collection Greco au Musée = Adalékok Greco képeinek történetéhez. 53. 1979. 115-124. 287-293. p. 7 képpel
540. Gerszi Teréz: L'influence de Pieter Bruegel sur l'art du paysage de David Vinckboons et de Gillis d'Hondecoeter = Pieter Bruegel hatása David Vinckboons és Gillis d'Hondecoeter művészetében. 53. 1979. 125-136. 295-301. p. 7 képpel
541. Ember Ildikó: Trois natures mortes aux poissons d'Utrecht = Három utrechti halcsendélet. 53. 1979. 137-148. 303-307. p. 9 képpel
542. Czére Andrea: Contribution a l'art du dessin de Johann Carl Loth = Johann Carl Loth rajzművészetéhez. 53. 1979. 149-155. 309-311. p. 4 képpel
543. Szigethi Ágnes: Remarques sur notre collection de la peinture florentine du XVIIe siecle = Megjegyzések firenzei Seicento gyűjteményünk néhány kérdéséhez 53. 1979. 157-169. 313-320. p. 6 képpel
544. Garas Klára: Tableaux baroques inconnus a Budapest = Ismeretlen barokk festmények Budapesten. 53. 1979. 171-188. 321-327. p. 12 képpel
545. Kaposy Veronika: Une oeuvre de Francois Verdier = Francois Verdier festménye. 53. 1979. 189-197. 329-332. p. 7 képpel
546. Nyerges Éva: Une oeuvre récemment attribuée a Corrado Giaquinto = Corrado Giaquinto újabban meghatározott műve. 53. 1979. 199-208. 335-338. p. 7 képpel
547. Vozil Irén: Restauration du "Dormeur" de F. X. Messerschmidt = F. X. Messerschmidt: "Az alvó" szobrának restaurálása. 53. 1979. 209-213. 339-340. p. 4 képpel
548. Cifka Brigitta: Gemälde Gauermann in Ungarn = Friedrich Gauermann festmények Magyarországon. 53. 1979. 215-224. 341-344. p. 8 képpel

54. 1980.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Illyés Mária, Zentai Lorándné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda, 143,1 p. 47 képpel

549. Par les études recueilies dans ce volume les collegues et amis rendent hommage a Jolán Balogh ancien conservateur du Départemenet des Sculptures Anciennes = A Szépművészeti Múzeum Szoborosztályának nyugalmazott vezetőjét Dr. Balogh Jolánt egykori munkatársai és barátai e tanulmánykötettel köszöntik. 54. 1980. 2-3. p. 1 képpel
550. Wessetzky Vilmos: Amulettes de coeur au Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum szívamulettjei. 54. 1980. 5-11. 89-93. p. 7 képpel
551. Szilágyi János György: Un style etrusque en bronze = Etruszk bronz íróvessző. 54 1980. 13-27. 95-103. p. 10 képpel
552. Szabó Miklós: Une tête de femme d'Athenes = Egy athéni női fej. 54. 1980. 29-37. 105-109. p. 5 képpel
553. Eisler János: Une question de datation: la date d'exécution de la statue "La Vierge et l'Enfant" de Gyapár (D'Apalovce) = Egy datálási kérdés: a gyapári (D'apalovce) "Mária gyermekkel" szobor készítésének ideje. 54. 1980. 39-46. 111-115. p. 3 képpel
554. Pogány-Balás Edit: Sur le modele antique d'un dessin de Fortune du Codex Escurialensis = A Codex Escurialensis egy Fortuna rajzának antik előképéről. 54 1980. 47-53. 117-120. p. 5 képpel
555. Eszláry Éva, Szmodisné: Tete de Christ Renaissance francaise = Francia reneszánsz Krisztus-fej. 54. 1980. 55-65. 121-125. p. 6 képpel
556. Aggházy Mária: Plaquette en bronze avec la représentation d'une scene bachique = Bacchikus jelenetet ábrázoló bronzplakett. 54. 1980. 67-72. 127-130. p. 3 képpel
557. Baranyai Béláné: Drei Verträge Paul Trogers und Johann Joseph Reslers für die Jesuitenkirche in Győr = Paul Troger és Johann Joseph Resler három szerződése a győri jezsuita templom díszítésére. 54 1980. 73-78. 131-135. p. 1 képpel
558. Geskó Judit: Les stautes récemment acquises de la collection du XXe siecle du Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum XX. századi gyűjteményének legújabb szobrai. 54. 1980. 79-87. 137-141. p. 6 képpel

55. 1980.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Illyés Mária, Zentai Lorándné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda, 159,1 p. 63 képpel

559. Z(entai) L(oránd): In memoriam. Iván Fenyő (1905-1978). Liste des ouvrages d'Ivan Fenyő = In memoriam. Fenyő Iván (1905-1978). 55. 1980. 55. 1980. 3-7. 103-104. p. 1 képpel
560. Endrődi Júlia: Statue de bronze d'Onouris et e Mekhit = Onurisz és Mehit bronzszobra. 55. 1980. 9-16. 105-110. p. 2 képpel
561. Vozil Irén: Restauration d'un cerceuil momiforme de Basse Époque = Egy késői kori múmiakoporsó restaurálása. 55. 1980. 17-22. 111-113. p. 5 képpel
562. Szilágyi János György: Peintre de Sevres 50? = Sevres 50-festő? 55 1980. 23-33. 115-119. p. 10 képpel
563. Eisler János: Vierge a l'enfant. Style et date d'exécution d'une terre cuite provenant de l'atelier de Lorenzo Ghiberti. I. = Madonna gyermekével. Lorenzo Ghiberti műhelyéből származó terrakotta stílusa és keletkezési ideje. 55. 1980. 35-45. 121-126. p. 6 képpel
564. Benkő Éva: Sur un "Portrait de femme" par Godfrey Kneller = A budapesti gyűjteményben levő, Sir Godfrey Knellernek tulajdonított "Női képmás" szerzőségi problémái. 55. 1980. 47-65. 127-137. p. 16 képpel
565. Kaposy Veronika: Dessins italiens du XVIIIe siecle = XVIII. századi olasz rajzok. 55. 1980. 67-82. 139-147. p. 8 képpel
566. Cifka Brigitta: Tableaux de Ferdinand Georg Waldmüller en Hongrie = Ferdinand Georg Waldmüller képek Magyarországon. 55. 1980. 83-94. 149-153. p. 8 képpel
567. Le Musée des Beaux-Arts en 1978 = A Szépművészeti Múzeum 1978-ban. 55. 1980. 95-101. 155-157. p. 7 képpel

56-57. 1981.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Illyés Mária, Zentai Lorándné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda, 291,1 p. 127 képpel

568. László Péter: Statue de Ptahankh au Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum Ptahankh szobra. 56-57. 1981. 3-16. 189-200. p. 5 képpel
569. Szabó Miklós: Phidias en Beotie = Pheidias Boiótiában. 56-57. 1981. 17-36. 201-211. p. 14 képpel
570. Nagy Árpád Miklós: Deux plaques de bronze votives = Két fogadalmi bronztábla. 56-57. 1981. 37-44. 213-218. p. 4 képpel
571. Aggházy Mária, G.: Nouvelles considerations sur les miniatures de Sedlec du Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum sedleci miniatúráival kapcsolatos újabb meggondolások. 56-57. 1981. 45-53. 219-224. p. 5 képpel
572. Eisler János: Vierge a l'Enfant: style et date d'execution d'une terre cuite provenant de l'atelier de Lorenzo Ghiberti(?). II. = Madonna Gyermekével: Lorenzo Ghiberti műhelyéből(?) származó terrakotta stílusa és keletkezési ideje. 56-57. 1981. 55-64. 225-230. p. 7 képpel
573. Pogány-Balás Edit: Remarques sur une peintre de Lodovico Dondo: replique de la Cene de Leonard de Vinci = Megjegyzések Lodovico Dondo Leonardo da Vinci Utolsó vacsorájáról készült másolatához. 56-57. 1981. 56-57. 1981. 65-84. 231-241. p. 21 képpel
574. Móré Miklós: Restauration de la "Mort de Lucrece" de Sodoma = Sodoma "Lucretia halála" című képének restaurálásáról. 56-57. 1981. 85-95. 243-245. p. 14 képpel
575. Eszláry Éva, Szmodisné: Relief en cristal de roche d'une maitre venitien du début du XVIe siecle = Velencei 16. század eleji mester hegyikristály domborműve. 56-57. 1981. 97-104. 247-250. p. 6 képpel
576. Kaposy Veronika: Une peinture de Reynaud Levieux = Reynaud Levieux festménye. 56-57. 1981. 105-111. 251-254. p. 3 képpel
577. Garas Klára: Christian Seybold und das Malerbildnis in Österreich im 18. Jahrhundert = Christian Seybold és a festőképmás a 18. századi Ausztriában. 56-57. 1981. 113-137. 255-267. p. 14 képpel
578. Nyerges Éva: Tres pinturas de Francesco de Mura = Francesco de Mura három festménye. 56-57. 1981. 139-152. 269-274. p. 9 képpel
579. Czére Andrea: Esquisses nouvellement decouvertes de Giuseppe Cades aux peintures murales a Ariccia = Giuseppe Cades újonnan felfedezett vázlatai az aricciai falképekhez. 56-57. 1981. 153-175. 275-283. p. 17 képpel
580. Le Musée des Beaux-Arts en 1979-1980 = A Szépművészeti Múzeum 1979-80-ban. 56-57. 1981. 177-188. 285-290. p. 8 képpel

58-59. 1982.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Illyés Mária, Zentai Lorándné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda, 215,1 p. 113 képpel

581. Varga Edith: Une statuette de calcaire d'Imhotep. Contributions aux prototypes de la petite plastique de Basse Époque Égyptienne = Imhotep mészkő szobra. Megjegyzések az egyiptomi Késői kori kisplasztika előképeihez. 58-59. 1982. 3-12. 141-146. p. 10 képpel
582. Szabó Miklós: Contribution au probleme de la petite plastique en plomb de la Béotie = A boiótiai ólom kisplasztika kérdéséhez. 58-59. 1982. 13-22. 147-152. p. 9 képpel
583. Kovács Petronella: Conservation d'un style étrusque en bronze = Etruszk bronz íróvessző konzerválása. 58-59. 1982. 23-28. 153-155. p. 10 képpel
584. Eisler János: Der Meister der Maria und des evangelisten Johannes aus der Kalvariengruppe von Grosskönigsdorf = Az ún. grosskönigsdorfi Mária és Evangelista János szobrok mestere és stíluskapcsolatai. 58-59. 1982. 29-47. 157-165. p. 14 képpel
585. Tátrai Vilmos: Tableau de Pietro della Vecchia a la Galerie des Maitres Anciens = Pietro della Vecchia festménye a Régi Képtárban. 58-59. 1982. 49-54. 167-169. p. 3 képpel
586. Takács Marianna, Harasztiné: Oeuvres de Murillo dans des collections hongroises. Annexe. Tableaux de la Galerie Esterházy et du Musée des Beaux-Arts attribués auparavant a Murillo = Murillo képek magyarországi gyűjteményekben. Függelék: Korábban Murillónak tulajdonított festmények az Esterházy Képtárban és a Szépművészeti Múzeumban. 58-59. 1982. 55-80. 171-183. p. 19 képpel
587. Czére Andrea: Trois dessins bolonais = Három bolognai rajz. 58-59. 1982. 81-91. 185-188. p. 9 képpel
588. Kaposy Veronika: Dessins de Picasso a Budapest = A budapesti Picasso rajz. 58-59. 1982. 93-106. 189-194. p. 12 képpel
589. Périer-D'Ieteren, Catheline: Aspects recents de l'étude des volets de Colijn de Coter Marie-Madeleine affligée et Saint Jean pleurant, du Musée de Budapest = Újabb megfigyelések Colijn de Coter két budapesti oltárképéről. 58-59. 1982. 107-122. 195-202. p. 19 képpel
Revue des livres = Könyvszemle
590. Szabó Miklós: Corpus Vasorum Antiquorum, Hongrie, fasc. 1. Szilágyi János György: Budapest, Musée des Beaux-Arts, fasc. 1. Bonn - Budapest, 1981. 58-59. 1982. 123-124. 203-204. p.
591. Z(entai) L(oránd): Pogány-Balás Edit, The influence of Rome's antique monumental sculptures on the great masters of the Renaissance. (Róma antik monumentális szobrainak hatása a reneszánsz nagy mestereire). Budapest, 1980. 58-59. 1982. 125-126. 204-205. p.
592. B(odnár) Sz(ilvia): Mravik László: Felső-itáliai quattrocento festmények. Budapest, 1978. 58-59. 1982. 125. 205. p.
593. B(odnár) Sz(ilvia): Tátrai Vilmos: Piero della Francesca. Budapest, 1980. 58-59. 1982. 126. 205-206. p.
594. B(arkóczi) I(stván): H. Takács Marianna: Murillo. Budapest, 1977. 58-59. 1982. 126. 206. p.
595. Barkóczi István: Garas Klára: Le dessin allemand et autrichien du XVIIIe siecle. (Les plus beaux dessins du Musée des Beaux-Arts. II.) = A XVIII. század német és osztrák rajzművészete. (A Szépművészeti Múzeum
Legszebb rajzai II.) Budapest, 1980. 58-59. 1982. 127-128. 206-208. p.
596. C(ifka) B(rigitta): Pataky Dénes – Passuth Krisztina: XX. századi művészet (Art au XXe siecle.) Budapest, 1978. 58-59 1982. 128-129. 208-209. p.
597. B(odnár) Sz(ilvia): Garas Klára: Portaits de la Renaissance italienne = Olasz reneszánsz portrék. Budapest, 1981. 58-59. 1982. 129. 209. p.
598. N(agy) Á(rpád) M(iklós), Szabó Miklós: A kelták nyomában Magyarországon. (Suivant les traces des Celtes en Hongrie). Série Hereditas. Budapest, 1976. 58-59. 1982. 129-130. 209. p.
599. B(arkóczi) I(stván): Nyerges Éva, Ribera. Budapest, 1978. 58-59. 1982. 130. 209-210. p.
600. B(odnár) Sz(ilvia): Sándy Erika, Boucher. Budapest, 1976. 58-59. 1982. 130. 210. p.
601. Le Musée des Beaux-Arts en 1981 = A Szépművészeti Múzeum 1981-ben. 58-59. 1982. 131-140. 211-214. p. 8 képpel

60-61. 1983.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Illyés Mária, Zentai Lorándné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Múzsák Közművelődési Kiadó; Múzsák Közművelődési Kiadó Nyomdája
243,1 p. 112 képpel

602. Nagy István: Statue-bloc de Thotmes premier fils royal de Nekhbet = Thotmesz, "Nehbet első királyfia" kockaszobra. 60-61. 1983. 3-8. 159-162. p. 5 képpel
603. Szabó Miklós: Une cruche de bronze grecque = Egy görög bronz kancsó. 60-61. 1983. 9-18. 163-168. p. 12 képpel
604. Mihailov, Georgi: Reliefs thraces inedits dans le Musée des Beaux-Arts = Thrák domborművek a Szépművészeti Múzeumban. 60-61. 1983. 19-30. 169-176. p. 7 képpel
605. Eszláry Éva, Szmodisné: La statue de Sainte Odile rattachée aux statues du Maitre-Autel de l'église Saint Jacques a Rothenburg ob der Tauber = A rothenburgi (o.d. Tauber) Szent Jakab templom főoltár szobraihoz kapcsolt Szent Odilia szobor. 60-61. 1983. 31-40. 177-181. p. 9 képpel
606. Garas Klára: Sammlungsgeschichtliche Beiträge zu Raffael. Raffael-Werke in Budapest = Raffael - gyűjteménytörténeti kutatások. Raffael művek Budapesten. 60-61. 1983. 41-81. 183-204. p. 27 képpel
607. Nyerges Éva: Contribution a l'oeuvre de Fabrizio Santafede = Adalék Fabrizio Santafede életművéhez. 60-61. 1983. 83-92. 205-208. p. 6 képpel, szignatúrával
608. Ember Ildikó: Interieurs paysans avec nature morte de Hollande-Meridionale. (Tableaux de François Ryckhals, d'Hendrick Potuyl, de Dirck Wyntrack, d'Hubert Ravesteyn et de Govaert Camphuysen au Musée des Beaux-Arts) = Dél-hollandiai paraszt-interieurök csendélettel. François Ryckhals, Hendrick Potuyl, Dirck Wyntrack, Hubert Ravesteyn, Govaert Camphuysen művei a Szépművészeti Múzeumban. 60-61. 1983. 93-115. 209-218. p. 21 képpel, szignatúrával
609. Takács Marianna, Harasztiné: Deux portraits de Goya Manuela Ceán Bermúdez et José Antonio de Caballero = Két Goya képmás. Manuela Ceán Bermúdez és José Antonio de Caballero. 60-61. 1983. 117-128. 219-225. p. 7 képpel
610. Kaposy Veronika: Dessins de Forain au Musée des Beaux-Arts = Forain rajzok a Szépművészeti Múzeumban. 60-61. 1983. 129-150. 227-235. p. 17 képpel
611. Cifka Brigitta: Lettre inédite de Maillol a József Rippl-Rónai = Ismeretlen Maillol levél Rippl-Rónai Józsefhez. 60-61. 1983. 151-157. 237-242. p. 1 képpel

62-63. 1984.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Illyés Mária, Zentai Lorándné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Múzsák Közművelődési Kiadó; Múzsák Közművelődési Kiadó Nyomdája
185,2 p. 89 képpel

612. Sz(ilágyi) J(ános) Gy(örgy): László Castiglione (14 novembre 1927 - 2 avril 1984) = Castiglione László (1927. november 14. – 1984. április 2.) 62-63. 1984. 3-5. 125-126. p. 1 képpel
613. Vanek Zsuzsanna: Deux ouchebtis de la Troisieme Période Internediaire = Két usebti a III. átmeneti korból. 62-63. 1984. 7-13. 127. (Magyar nyelven leközölve In: Studia iuvenum in honorem V. Wessetzky. Budapest, 1983. itt csak a cím és megjegyzés) 127. p. 8 képpel
614. Eckstein, Felix: Studien zu den griechischen Grabreliefs II: Das Grabrelief Budapest Inv. 6259 = A budapesti háromalakos sírdombormű. 62-63. 1984. 15-24. 129-134. p. 5 képpel
615. Kovács Petronella: La restauration d'un lécythe aryballisque de bronze grec = Egy görög bronz lékythos-aryballos restaurálása. 62-63. 1984. 25-33. 135-137. p. 14 képpel
616. Szilágyi János György: VIVAS IN DEO. 62-63. 1984. 35-42. 139-144. p. 4 képpel
617. Zentai Loránd: Portrait inconnu de Diana Scultori = Diana Scultori ismeretlen portréja. 62-63. 1984. 43-51. 145-150. p. 6 képpel
618. Czére Andrea: Deux figures d'étude de Francesco Vanni = Francesco Vanni két alaktanulmánya. 62-63. 1984. 53-62. 151-156. p. 6 képpel
619. Szigethi Ágnes: Contribution a la peinture siennois du primo Seicento = Adalékok a sienai koraseicento festészethez. 62-63. 1984. 63-74. 157-163. p. 6 képpel
620. Nyerges Éva: Natures mortes napolitaines des XVII-XVIIIe siecles a Budapest = 17-18. századi nápolyi csendéletek Budapesten. 62-63. 1984. 75-96. 165-175. p. 17 képpel
621. Eszláry Éva, Szmodisné: Serie de représentations de mois par J. G. Dorfmeister = J. G. Dorfmeister hónapábrázolás sorozatáról. 62-63. 1984. 97-107. 177-180. p. 10 képpel
622. Cifka Brigitta: Exposition "Hommage a la terre batale" et enrichissement de la Collection Contemporaine = A Tisztelet a szűlőföldnek kiállításról és a Kortárs Gyűjtemény gyarapodásáról. 62-63. 1984. 109-118. 181-184. p. 9 képpel
623. Loche, Renée - Rosenberg, Pierre: Jean-Etienne Liotard zománcfestménye a budapesti Szépművészeti Múzeumban = 62-63. 1984. 119-124. p. 3 képpel

64. 1985.
Felelős szerkesztő: Szabó Miklós. (Szerkesztőbizottság: Szabó Miklós, Szilágyi János György, Tátrai Vilmos, Zentai Loránd. Technikai szerkesztő: Zentai Lorándné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Múzsák Közművelődési Kiadó; Múzsák Közművelődési Kiadó Nyomdája, 87,1 p. 51 képpel

624. Bánffy Eszter: Trois fragments d'idole de la civilisation Vinca = A Vinca-kultúra három idoltöredéke. 64. 1985. 3-11. 61-64. p. 11 képpel
625. Castiglione László: Graeco - Aegyptiaca. III. 64. 1985. 13-24. 65-69. p. 17 képpel
626. Ember Ildikó: Quelques nouveautés dans les natures-mortes flamandes et hollandaises = Néhány újdonság a flamand és a holland csendéletek körében. 64. 1985. 25-40. 71-77. p. 11 képpel
627. Mravik László: Antonio Francesco Peruzzini un peintre "preromantique" du début du Settecento = Egy "preromantikus" festő a Settecento kezdetéről: Antonio Francesco Peruzzini. 64. 1985. 41-51. 79-83. p. 6 képpel
628. Le Musée des Beaux-Arts en 1982 = A Szépművészeti Múzeum 1982-ben. 64. 1985. 53-59. 85-87. p. 6 képpel

65. 1985.
Felelős szerkesztő: Szabó Miklós. (Szerkesztőbizottság: Szabó Miklós, Szilágyi János György, Tátrai Vilmos, Zentai Loránd. Technikai szerkesztő: Zentai Lorándné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Múzsák Közművelődési Kiadó; Múzsák Közművelődési Kiadó Nyomdája, 106 p. 52 képpel

629. Csornay Boldizsár: Un vase chypriote a decor figure = Egy alakos díszítésű ciprusi váza. 65 1985. 3-9. 73-76. p. 4 képpel
630. Wessetzky Vilmos: Table d'offrandes a inscription démotique au Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum démotkus feliratú egyiptomi áldozati köve. 65. 1985. 11-15. 77-80. p. 3 képpel
631. Eisler János: Statues au Département des Sculptures Anciennes attribuées au cercle de Hans Multscher = A Régi Szoborosztály Hans Multscher körébe utalt szobrairól. 65. 1985. 17-34. 81-88. p. 11 képpel
632. Gerszi Teréz: Un dessin récemment identifié de Denys Calvaert = Denys Calvaert egy újonnan meghatározott rajza. 65 1985. 35-42. 89-92. p. 4 képpel
633. Sullivan, Edward J.: Une peinture de Juan Antonio Escalante a Budapest = Újonnan meghatárzott Escalante festmény Budapesten. 65. 1985. 43-52. 93-98. p. 4 képpel
634. Maurer Dóra: Développement de l'intelligence visuelle. Enseignements tirés du travail d'un cercle artistique = A látás intelligenciájának fejlesztése egy művészeti szakkör tanulságai. 65. 1985. 53-72. 99-105. p. 26 képpel

66-67. 1986.
Felelős szerkesztő: Szabó Miklós. (Szerkesztőbizottság: Szabó Miklós, Tátrai Vilmos, Zentai Loránd. Technikai szerkesztő: Zentai Lorándné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Múzsák Közművelődési Kiadó; Múzsák Közművelődési Kiadó Nyomdája
149,2 p. 64 képpel

635. Szilágyi János György: Kallikles a Budapest = Kallikles Budapesten. 66-67. 1986. 3-15. 99-105. p. 6 képpel, szignatúrával
636. Nagy Miklós Árpád: Un vase a visage de l'époque impériale = Egy császárkori arcos edény. 66-67. 1986. 17-26. 107-113. p. 5 képpel
637. Eszláry Éva, Szmodisné: A propos de la sculpture des Pays-Bas et de ses confins = A Németalföld és harárvidékeinek szobrászatához. 66-67. 1986. 27-48. 115-122. p. 23 képpel
638. Nyerges Éva: Nouvelles oeuvres médiévales acquises par la Collection Espagnole = A Spanyol Gyűjtemény középkori új szerzeményeiről. 66-67. 1986. 49-68. 123-132. p. 11 képpel
639. Bodnár Szilvia: Les copies de Hans Hoffmann d'apres un dessin de Dürer = Hans Hoffmann másolatai egy Dürer rajzról. 66-67. 1986. 69-82. 133-140. p. 6 képpel
640. Tátrai Vilmos: Le Musée de Beaux-Arts en 1983 = A Szépművészeti Múzeum 1983-ban. 66-67. 1986. 83-86. 141-143. p. 2 képpel
641. Tátrai Vilmos: Le Musée de Beaux-Arts en 1984 = A Szépművészeti Múzeum 1984-ben. 66-67. 1986. 87-97. 144-148. p. 11 képpel

68-69. 1987.
Felelős szerkesztő: Varga Edith. (Szerkesztőbizottság: Szabó Miklós, Tátrai Vilmos, Zentai Loránd. Technikai szerkesztő: Zentai Lorándné), Budapest: Szépművészeti Múzeum; Múzsák Közművelődési Kiadó; Múzsák Közművelődési Kiadó Nyomdája
297,2 p. 141 képpel

642. László Péter: Le cercueil d'un pretre d'Isis dans une collection d'antiquités en Hongrie. I. Historique de monument = Izisz-pap koporsója egy magyarországi gyűjteményben. I. A koporsó története. 68-69. 1987. 3-6. 203-205. p. 1 képpel
643. Varga Edith: Le cercueil d'un pretre d'Isis dans une collection d'antiquités en Hongrie. II. Le cercueil de Hori et les restes d'une inhumation postérieure y découverts = Izisz-pap koporsója egy magyarországi gyűjteményben. II. A koporsó és a benne talált másodlagos temetkezés emlékei. 68-69. 1987. 7-44. 206-221. p. 38 képpel
644. Kovács Petronella: Le cercueil d'un pretre d'Isis dans une collection d'antiquités en Hongrie. III. Restauration du cercueil = Izisz-pap koporsója egy magyarországi gyűjteményben. III. A koporsó restaurálása. 68-69. 1987. 45-52. 222-224. p. 6 képpel
645. Nagy István: Statue-bloc de Basse Époque dans la Collection Égyptienne = Későkori kockaszobor az Egyiptomi Gyűjteményben. 68-69. 1987. 53-58. 225-227. p. 6 képpel
646. Szilágyi János György: Un pionnier = Egy úttörő. 68-69. 1987. 59-79. 229-242. p. 8 képpel
647. Eisler János: Buste de doge Marco Barbarigo dans le Département des Sculptures Anciennes = Marco Barbarigo doge büsztje a Régi Szoborosztályon. 68-69. 1987. 81-90. 243-247. p. 6 képpel
648. Tátrai Vilmos: Une peinture peu connue de Garofalo = Garofalo egy kevéssé ismert festménye. 68-69 1987. 91-102. 249-255. p. 5 képpel
649. Móré Miklós: Remarques sur l'état antérieur des tableaux volés et récupérés de Raffaello Santi et de Jacopo Tintoretto; compte-rendu de la restauration des dégats causés par ce vol = Észrevételek Raffaello Santi és Jacopo Tintoretto elrabolt, majd visszakerült képeinek korábbi állapotáról; beszámoló az utóbbi események során keletkezett károk helyreállításáról. 68-69. 1987. 103-129. 257-261. p. 25 képpel
650. Gerszi Teréz: Un dessin de Jan de Mont = Egy Jan de Mont rajz. 68-69. 1987. 131-138. 263-266. p. 4 képpel
651. Zentai Loránd: Un nouveau dessin de Pietro Faccini = Egy újabb Pietro Faccini rajz. 68-69. 1987. 139-148. 267-271. p. 6 képpel
652. Urbach Zsuzsa: Une oeuvre inconnue de Johann König au Musée des Beaux-Arts = Johann König egy ismeretlen képe a Szépművészeti Múzeumban. 68-69. 1987. 149-172. 273-283. p. 18 képpel
653. Benkő Éva: Paysage de John Wootton a Budapest = John Wootton tájkép Budapesten. 68-69. 1987. 173-190. 285-292. p. 12 képpel
654. Nyerges Éva: Deux oeuvre inconnue de Francesco Liani a Budapest = Francesco Liani két ismeretlen műve Budapesten. 68-69. 1987. 191-201. 293-296. p. 6 képpel

70-71. 1989.
Felelős szerkesztő: Varga Edith. (Szerkesztő: Szilágyi János György. Technikai szerkesztő: Zentai Lorándné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; MARKETMIX; Kossuth Nyomda, 195 p. 103 képpel

655. T(átrai) V(ilmos): In memoriam. Ágnes Katona-Czobor (1914-1987) = In memoriam. Katonáné Czobor Ágnes (1914-1987). 70-71. 1989. 3-4. 127. p. 1 képpel
656. H(ámori) K(atalin): Bibliographie des publication d'Ágnes Katona-Czobor. 70-71. 1989. 4-6. p.
657. Varga Edith: Remarques sur les données généalogiques de la statue-bloc de P(3)-wrm = Megjegyzések P(3)-wrm kockaszobrának genealógiai adataihoz. 70-71. 1989. 7-9. 129-130. p. 2 képpel
658. Győry Hedvig: Une amulette particuliere du dieu Bes = Egy különleges Besz-amulett. 70-71. 1989. 11-16. 131-135. p. 7 képpel
659. Szilágyi János György: Echo Lysippea. 70-71. 1989. 17-30. 137-144. p. 19 képpel
660. Nagy Árpád Miklós: Une statuette de Lare dans la Collection des Antiquités = Lar-szobor az Antik Gyűjteményben. 70-71. 1989. 31-39. 145-150. p. 6 képpel
661. Tátrai Vilmos: Deux tableaux du cercle de Battista Dossi = Két festmény Battista Dossi köréből. 70-71. 1989. 41-46. 151-153. p. 3 képpel
662. Garas Klára: Oeuvre inconnue de Maffeo Verona a Budapest = Maffeo Verona ismeretlen műve Budapesten. 70-71. 1989. 47-57. 155-159. p. 9 képpel
663. Szigethi Ágnes: Une peinture inconnue de Battistello Caracciolo et d'autres apports a la peinture napolitaine du Seicento = Battistello Caracciolo újabb ismeretlen festménye és egyéb adalékok a nápolyi Seicento festészethez. 70-71. 1989. 59-70. 161-165. p. 13 képpel
664. Eszláry Éva, Szmodisné: Tete d'enfant idealisée du cercle d'Alessandro Algardi = Alessandro Algardi köréből származó gyermek ideálfej. 70-71. 1989. 71-79. 167-170. p. 9 képpel
665. Hámori Katalin: Groupes de bronze "Mercure et Psyché" du cercle de Hubert Gerhard = "Mercurius és Psyche" bronzcsoportok Hubert Gerhard köréből. 70-71. 1989. 81-91. 171-176. p. 10 képpel
666. Németh István: Sur l'interprétation d'un tableau de Jan Steen a Budapest = Jan Steen egyik budapesti képének értelmezéséhez. 70-71. 1989. 93-100. 177-180. p. 5 képpel
667. Czére Andrea: Dessins de Sebastiano Galeotti a Chicago et a Budapest = Sebastiano Galeotti-rajzok Chicagóban és Budapesten. 70-71. 1989. 101-108. 181-185. p. 5 képpel
668. Tátrai Vilmos: Le Musée des Beaux-Arts en 1985 = A Szépművészeti Múzeum 1985-ben. 70-71. 1989. 109-125. 187-194. p. 14 képpel

72. 1990.
Felelős szerkesztő: Varga Edith. (Szerkesztő: Szilágyi János György. Technikai szerkesztő: Illyés Mária)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; MARKETMIX; Akcidens Print Kft, 99 p. 50 képpel

669. Eszláry Éva, Szmodisné: In memoriam. Dr. Balogh Jolán (1900-1988) = In memoriam. Dr. Balogh Jolán (1900-1988). 72. 1990. 3-6. 67-68. p. 1 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth
670. Wessetzky Vilmos: Statuette d'Imhotep en bronze avec inscription = A Szépművészeti Múzeum feliratos bronz Imhotep szobrocskája. 72 1990. 7-14. 69-72. p. 10 képpel
Traduit par István Nagy
671. Pécasse, Marianne: Une coupe du peintre d'Andokides = Az Andokidés-festő új csészéje. 72. 1990. 15-26. 73-79. p. 10 képpel
Fordította Szilágyi János György
672. Zentai Loránd: Les dessins de Livio Agresti pour la fresque de la Sala Regia du Vatican = Livio Agresti rajzai a vatikáni Sala Regia freskójához. 72. 1990. 27-35. 81-84. p. 4 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth
673. Eszláry Éva, Szmodisné: Deux reliefs en marqueterie de Cheb (Eger) = Két égeri (chebi) intarzia dombormű. 72. 1990. 37-40. 85-86. p. 4 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth
674. Geskó Judit: Nouvelles acquisitions de XXe siecle au Cabinet des Dessins et Estampes = 20. századi új szerzemények a Grafikai Gyűjteményben. 72. 1990. 41-47. 87-90. p. 8 képpel
Traduit par Judit Moll
675. Tátrai Vilmos: Le Musée des Beaux-Arts en 1986 = A Szépművészeti Múzeum 1986-ban. 72. 1990. 49-53. 91-93. p. 3 képpel
676. Tátrai Vilmos: Le Musée des Beaux-Arts en 1987 = A Szépművészeti Múzeum 1987-ben. 72. 1990. 53-65. 93-98. p. 10 képpel
Traduit par Judit Moll

73. 1990.
Felelős kiadó: Varga Edith. (Szerkesztő: Szilágyi János György. Technikai szerkesztő: Illyés Mária), Budapest: Szépművészeti Múzeum; MARKETMIX; Akcidens Print Kft.
135,1 p. 48 képpel

677. Gaboda Péter: Un scaraboide de hérisson a inscription cryptographique = Sünskaraboid kriptografikus felirattal. 73. 1990. 3-10. 85-92. p. 4 képpel
Traduit par István Nagy
678. Nagy Árpád Miklós: Pilula crystallina. 73. 1990. 11-19. 93-98. p. 6 képpel
Traduit par Mme Á. Kiss, révisée par M. Teissedre
679. Gerszi Teréz: Nouvelles attributions aux maitres de la cour des Rodolphe II = Újabb meghatározások a rudolfinus rajzművészet köréből. 73. 1990. 21-38. 99-106. p. 14 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth
680. Gosztola Annamária: Une acquisition récente de la Collection des Peintures Flamandes = A Flamand Gyűjtemény legújabb szerzeménye. 73. 1990. 39-44. 107-109. p. 3 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth
681. Simon Zsuzsanna: Le Musée des Beaux-Arts de Budapest en tant que modele artistique = A Szépművészeti Múzeum mint a művészet modellje. 73. 1990. 45-60. 111-118. p. 11 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth
682. Mravik László: La rétrospective Károly Pulszky = Pulszky Károly emlékkiállítás. 73. 1990. 61-64. 119-121. p. 1 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth
683. Sz(ilágyi) J(ános) Gy(örgy): Le monde des Étrusques = Az etruszkok világa (kiállítás-ismertetés). 73. 1990. 65-69. 123-125. p. 3 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth
684. T(átrai) V(ilmos): Le Musée Hongrois des Beaux-Arts en 1988 = A Szépművészeti Múzeum 1988-ban. 73. 1990. 71-75. 127-129. p. 2 képpel
685. T(átrai) V(ilmos): Le Musée Hongrois des Beaux-Arts en 1989 = A Szépművészeti Múzeum 1989-ben. 73. 1990. 75-83. 130-134. p. 4 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth

74. 1991.
Felelős kiadó: Varga Edith. (Szerkesztő : Szilágyi János György. Technikai szerkesztő : Illyés Mária, Gonda Zsuzsa)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Open Art Stúdió
119,1 p. 37 képpel, 1 térképpel

686. Wessetzky Vilmos: La stele de Neferhaout = Noferhaut emlékköve. 74. 1991. 3-9. 77-80. p. 2 képpel
Traduit par István Nagy
687. Lochman, Tomas: Deux reliefs anatoliens au Musée des Beaux-Arts de Budapest = Két anatóliai dombormű. 74. 1991. 11-24. 81-88. p. 8 képpel, térképpel
Fordította Szilágyi János György
688. Zacchi, Alessandro: Un disegno inedito di Giulio Morina alla Pinacoteca di Bologna = Giulio Morina kiadatlan rajza a bolognai képtárban. 74. 1991. 25-30. 89-90. p. 4 képpel
Fordította Czére Andrea
689. Garas Klára: Natures mortes du XVIIIe siecle au Musée des Beaux-Arts. Maximilian Pfeiler, Franz Werner Tamm et Gabriele Salci = 18. századi csendéletfestők művei a Szépművészeti Múzeumban. Maximilian Pfeiler, Franz Werner Tamm és Gabriele Salci. 74. 1991. 31-48. 91-99. p. 11 képpel
Traduit par Judit Moll
690. Geskó Judit: Le modele antique de la "Méditerranée" de Maillol (A propos d'un dessin inconnu de l'artiste) = Maillol Földközi-tenger szobrának antik előképe (a művész egy ismeretlen rajza kapcsán). 74. 1991. 49-61. 101-107. p. 9 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth
691. B(odnár) Sz(ilvia): Destin des astres et destinés humaines = Csillagsorsok és embersorsok (kiállítás-ismertetés). 74. 1991. 63-64. 109-110. p. 1 képpel
Traduit par Éva Szilágyi
692. Komoróczy Géza: L'ordre des astres, ordre dans le monde humain. Discours d'inauguration de l'exposition d'oeuvres graphiques Destin des astres et destinés humaines du Musée des Beaux-Arts le 9 mars 1990 = Csillagok rendje, rend az emberi világban. Megnyitó a Szépművészeti Múzeum Csillagsorsok és embersorsok című grafikai kiállításán 1990. március 9-én. 74. 1991. 65-69. 110-113. p. 1 képpel
Traduit par Éva Szilágyi
693. Szilágyi János György: Le legs d'András Alföldi = Alföldi András hagyatéka. 74. 1991. 71-76. 115-118. p. 1 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth

75. 1991.
Felelős kiadó: Varga Edith. (Szerkesztette : Szilágyi János György. Technikai szerkesztő : Illyés Mária, Gonda Zsuzsa)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Open Art Stúdió
131,4 p. 59 képpel

694. Nagy István: Un collier d'or composé de figurines de Thouéris = Arany nyaklánc Thoérisz figurákkal. 75. 1991. 3-13. 85-90. p. 10 képpel, Traduit par l'auteur
695. Borhy László: Fragment d'une jambiere de parade d'époque romaine = Római kori díszlábvért töredéke. 75. 1991. 15-25. 91-97. p. 9 képpel, Traduit par Éva Szilágyi
696. Zentai Loránd: "Le Massacre des Innocents". Remarques sur les compositions de Raphaël et de Raimondi = "A betlehemi gyermekgyilkosság". Megjegyzések Raffaello és Raimondi kompozíciójához. 75. 1991. 27-41. 99-106. p. 12 képpel
Traduit par Mireille T. Tóth
697. Eszláry Éva, Szmodisné: Le groupe représentant la Lamentation provenant de l'atelier de Lienhart Astl = Lienhart Astl műhelyéből származó Krisztus siratása csoport. 75. 1991. 43-52. 107-111. p. 11 képpel
Traduit par Kálmán Lux
698. Cifka Brigitta: Tableau de porc