Lexikon

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum közleményei - Tartalomjegyzék - 1. (1947-1971)

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum közleményei
Az 50 (1978). számtól jelölve: ISSN 0133-5545
Előzmény: Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei = Jahrbücher des Museums der Bildenden Künste in Budapest

Összeállította Illés Eszter


1. 1947. mai
Felelős kiadó: Genthon István. (Szerkesztette: Balogh Jolán)
Budapest: O. M. Szépművészeti Múzeum; Egyetemi Nyomda
35,1 p. 15 képpel

1. Oroszlán Zoltán: Tete de jeune fille grecque = Görög leányfej. 1. 1947. 1-5. 24-26. p. 2 képpel
2. Dobrovits Aladár: Une statuette de serviteur égyptienne au Musée des Beaux-Arts de Budapest = Egy egyiptomi "szolgaszobrocska" a Szépművészeti Múzeumban. 1. 1947. 5-8. 26-28. p. 1 képpel
3. Balogh Jolán: La Madone D'André Báthory = Báthory András Madonnája. 1. 1947. 8-14. 28-30. p. 7 képpel
4. Pigler Andor: Quelques oeuvres inconnues de Francesco Fontebasso = Francesco Fontebasso ismeretlen művei. 1. 1947. 14-17. 31-32. p. 2 képpel
5. Radocsay Dénes: Le legs Petrovics = Petrovics Elek hagyatéka. 1. 1947. 17-19. 32-33. p. 1 képpel
6. Balogh Ilona: La bibliotheque D'Arthur Elek au Musée des Beaux-Arts = Elek Artur könyvtára a Szépművészeti Múzeumban. 1. 1947. 19-20. 33-34. p.
7. G(enthon István): In memoriam. Alexis Petrovics = Petrovics Elek. 1. 1947. 21-23. 34-35. p. 1 képpel
8. G(enthon István): In memoriam. Edith Hoffmann = Hoffmann Edith. 1. 1947. 23-24. 35-36. p. 1 képpel

2. 1948.
Felelős kiadó: Genthon István. (Szerkesztette: Balogh Jolán)
Budapest: O. M. Szépművészeti Múzeum; Egyetemi Nyomda
69 p. 35 képpel

9. Haeffner Emil: Fragment d'une stéle de l'époque de la XIXme dynastie = Sztélé-töredék a XIX-ik dinasztia korából. 2. 1948. 1-5. 44-46. p. 1 képpel
10. Borhegyi István Ferenc: Statuettes égyptiennes en terre cuite au Musée des Beaux-Arts = Egyiptomi terrakotta szobrocskák a Szépművészeti Múzeumban. 2. 1948. 5-10. 46-49. 9 képpel
11. Dobrovits Aladár: Une statuette de bronze d'Anatolie au Musée des Beaux-Arts = Egy anatoliai kis bronz-szobor a Szépművészeti Múzeumban. 2. 1948. 10-12. 49-51. p. 1 képpel
12. Balogh Ilona: Gravures sur bois romaines de la fin du XVe siecle = Római fametszetek a XV. század végéről. 2. 1948. 13-19. 51-55. p. 3 képpel
13. Balogh Jolán: Titien et Marie de Hongrie = Tizian és Mária királyné. 2. 1948. 19-22. 55-57. p. 2 képpel
14. Garas Klára: Tableaux provenant de la collection de l'archiduc Léopold-Guillaume au Musée des Beaux-Arts = Lipót Vilmos főherceg gyűjteményéből származó képek a Szépművészeti Múzeumban. 2. 1948. 22-26. 57-60. p. 2 képpel
15. Pigler Andor: Le portrait de Jan Asselyn par Frans Hals = Jan Asselyn képmása Frans Halstól. 2. 1948. 26-29. 60-61. p. 2 képpel
16. Biró Béla: Huit tableaux de François Simó au Musée des Beaux-Arts = Simó Ferenc nyolc képe a Szépművészeti Múzeumban. 2. 1948. 30-33. 61-64. p. 3 képpel
17. Aggházy Mária: Deux esquisses de statue françaises au Musée des Beaux-Arts = Két francia szoborvázlat a Szépművészeti Múzeumban. 2. 1948. 33-36. 64-65. p. 4 képpel
18. G(enthon) I(stván): Compte rendu de l'état et de l'activité du Musée des Beaux-Arts (1945-1947) = Beszámoló a Szépművészeti Múzeum állapotáról és működéséről 1945-1947-ig. 2. 1948. 36-41. 65-66. p. 6 képpel
19. B(alogh) J(olán): In memoriam. Valentin Vári = In memoriam. Vári Bálint. 2. 1948. 41-42. 66-67. p. 1 képpel
20. Balogh Jolán: In memoriam. Hélene Balogh = In memoriam. Dr. Balogh Ilonka. 2. 1948. 42-43. 67-69. p. 1 képpel

3. 1949.
Felelős kiadó: Genthon István. (Szerkesztette: Balogh Jolán)
Budapest: O. M. Szépművészeti Múzeum; Egyetemi Nyomda
49,1 p. 28 képpel

21. Szilágyi János György: Une amphore attique au Musée des Beaux-Arts = Egy attikai Héraklés-amphora. 3. 1949. 1-6. 32-35. p. 3 képpel
22. Haeffner Emil: Une nouvelle statuette de serviteur du Musée Hongrois des Beaux-Arts = Egyiptomi gyűjteményünk újabb kis szolgaszobra. 3. 1949. 7-9. 35-37. p. 2 képpel
23. Radocsay Dénes: Un tableau médiéval hongrois = Egy magyarországi középkori táblaképről. 3. 1949. 9-12. 37-39. p. 1 képpel
24. Ybl Ervin: L'enrichissement de la collection des gravures de Dürer au Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum Dürer-metszetanyagának gyarapodása. 3. 1949. 13-17. 39-42. p. 4 képpel
25. Aggházy Mária: Des gravures de patrons d'ornement au Musée des Beaux-Arts = Ornamentális mintalapok a Szépművészeti Múzeumban. 3. 1949. 17-22. 42-45. p. 12 képpel
26. Balogh Jolán: Un relief allemand de la renaissance tardive = Német dombormű a későrenaissance korból. 3. 1949. 23-24. 45-46. p. 2 képpel
27. Garas Klára: Un nouveau tableau de Zurbaran au Musée Hongrois des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum új Zurbaran képe. 3. 1949. 24-27. 46-47. p. 1 képpel
28. Pigler Andor: Des petits tableaux du Settecento vénitien representant St. Roch = Szent Rókus-képecskék a velencei Settecentóból. 3. 1949. 27-29. 48-49. p. 2 képpel
29. Biró Béla: Le portrait de David Rosenthal par lui-meme = Rosenthal Dávid önarcképe. 3. 1949. 29-31. 49-50. p. 1 képpel

4. 1954.
Felelős szerkesztő: Redő Ferenc. (Szerkesztette: Szilágyi János György, Kaposy Veronika)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Budapesti Szikra Nyomda 105 p. 34 képpel

30. Redő Ferenc: Préface = Előszó. 4. 1954. 3. 67. p.
31. Haeffner Emil: Une stele en calcaire de la fin du Nouvel Empire = Mészkő-sztélé az Újbirodalom végéről. 4. 1954. 4-7. 68-71. p. 1 képpel
32. Wessetzky Vilmos: Remarque sur l'article d'Émile Haeffner "Une stele en calcaire de la fin du Nouvel Empire" = Megjegyzés Haeffner Emil: "Mészkő-sztélé az újbirodalom végéről" c. cikkéhez. 4. 1954. 8. 71. p.
33. Szilágyi János György: Un nouveau vase du peintre de Majewski = A Majewski-festő egy új vázája. 4. 1954. 8-16. 71-76. p. 4 képpel
34. Radocsay Dénes: Deux volets du retable de Hervartó et la statue de Ste Catherine de Palocsa = Két hervartói oltárszárnyról és a palocsai Szent Katalinról. 4. 1954. 16-28. 76-81. p. 10 képpel
35. Pigler Andor: Le tableau vénitien le plus ancien au Musée Hongrois des Beaux-Arts = A Régi Képtár legkorábbi velencei festménye. 4. 1954. 28-31. 81-82. p. 2 képpel
36. Garas Klára: Une lamentation de la Galerie des Maitres Anciens = A Régi Képtár egy Krisztus siratása képéről. 4. 1954. 32-38. 82-85. p. 4 képpel
37. Czobor Ágnes: Les natures mortes de Floris Van Dyck = Floris Van Dyck csendéletei. 4. 1954. 38-43. 86-88. p. 4 képpel
38. Kálmán Mária: Le centenaire des "Lutteurs" = A százéves "Birkózók". 4. 1954. 43-47. 88-91. p. 1 képpel
39. Pataky Dénes: Les dessins d'Eugene Barcsay au Musée des Beaux-Arts = Barcsay Jenő rajzai a Szépművészeti Múzeumban. 4. 1954. 47-49. 91. p. 3 képpel
40. Devich Sándor: La signature d'Andries Benedetti découverte sur un tableau du Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum Benedetti-képének szignatúrája. 4. 1954. 50-51. 91-92. p. 2 képpel
41. Compte-rendu de l'activité du Musée Hongrois des Beaux-Arts 1941-1953 = Beszámoló az Országos Szépművészeti Múzeum munkájáról 1941-1953. 52-64. 93-102. p.
42. Szilágyi János György: Le Département des Antiquités = Antik Osztály. 4. 1954. 52-56. 93-97. p.
43. Pigler Andor: La Galerie des Maitres Anciens = Régi Képtár. 4. 1954. 56-58. 97-98. p.
44. Balogh Jolán: La Collection des Sculptures Anciennes Étrangeres = Régi Külföldi Szoborgyűjtemény. 4. 1954. 58-62. 98-100. p. 2 képpel
45. Radocsay Dénes: Le Département des Monuments Hongrois = Régi Magyar Osztály. 4. 1954. 62-64. 100-102. p.
46. Dobrovits Aladár: In memoriam. Émile Haeffner = In memoriam. Haeffner Emil. 4. 1954. 65-66. 103-104. p. 1 képpel

5. 1954.
Felelős szerkesztő: Redő Ferenc. (Szerkesztette: Szilágyi János György, Kaposy Veronika)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Budapesti Szikra Nyomda 142,2 p. 46 képpel

47. Wessetzky Vilmos: Les problemes des "amulettes de nouvel an" égyptiennes = Az egyiptomi "újév-amulettek" problémái. 5. 1954. 3-10. 90-95. p. 4 képpel
48. Castiglione László: Un nouveau fragment du groupe des trois Charites = A három Charis csoport újabb töredéke. 5. 1954. 10-20. 96-102. p. 4 képpel
49. Aggházy Mária: Quelques pages enluminées de manuscrit au Musée Hongrois des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum néhány miniaturás kódexlapja. 5. 1954. 20-28. 102-106. p. 6 képpel
50. Lajta Edith: Trois scenes de la légende de St. Stanislas = Szent Szaniszló legendájának három jelenete. 5. 1954. 29-35. 107-110. p. 3 képpel
51. Gerszi Teréz: Un dessin d'Aldegrever considére comme perdu et découvert au Musée Hongrois des Beaux-Arts = Aldegrever egy elveszettnek hitt rajza a Szépművészeti Múzeumban. 5. 1954. 35-44. 111-114. p. 6 képpel
52. Fenyő Iván: Un dessin et quelques tableaux de Cranach au Musée des Beaux-Arts = Cranach-rajz és néhány festmény a Szépművészeti Múzeumban. 5. 1954. 44-53. 114-117. p. 9 képpel
53. Pogány Edit: Quelques données sur la datation du "Visegrád", toile de Charles Markó ainé = Adalékok Markó Károly "Visegrád" című képének keletkezéséhez. 5. 1954. 54-58. 117-119. p. 3 képpel
54. Biró Béla: Une lettre inconnue de Charles Markó écrite en 1854 a Edmond Zichy = Markó Károly ismeretlen levele Zichy Edmundhoz 1854-ben. 5. 1954. 58-62. 119-122. p.
55. Bacher Béla: Quelques nouvelles données sur les rapports entre Verechtchaguine et la Hongrie = Újabb adatok Verescsagin magyarországi kapcsolatairól. 5 1954. 63-68. 123-125. p. 6 képpel
56. Henszelmann Lilla: Cinq oeuvres d'Aloyse Strobl = Strobl Alajos öt szobra. 5. 1954. 68-76. 125-128. p. 5 képpel
57. Compte-rendu de l'activité du Musée Hongrois des Beaux-Arts 1941-1953 = Beszámoló az Országos Szépművészeti Múzeum munkájáról. 1941-1953. 77-89. 129-139. p.
58. Rajnai Miklós: La Galerie des Tableaux Hongrois Modernes = Új Magyar Képtár. 5. 1954. 77-81. 129-132. p.
59. Meller Péter: La Collection des Sculptures Modernes Hongroises et Étrangeres = Modern Magyar és Külföldi Szoborgyűjtemény. 5. 1954. 81-83. 132-134. p.
60. Genthon István: La Galerie des Tableaux Étrangeres Modernes = Modern Külföldi Képtár. 5. 1954. 83-84. 134. p.
61. Vayer Lajos: Cabinet d'Estampes = Grafikai Osztály. 5. 1954. 84-86. 135-136. p.
62. Kákay Szabó György: Département de restauration = Restaurátor Osztály. 5. 1954. 86-88. 136-138. p.
63. Aggházy Mária: La Bibliotheque = Könyvtár. 5. 1954. 88-89. 138-139. p.

6. 1955.
Felelős szerkesztő: Redő Ferenc. (Szerkesztette: Szilágyi János György, Kaposy Veronika)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Budapesti Szikra Nyomda 112,4 p. 52 képpel

64. Dávid Antal: Reglement de compte de l'orge provenanat d'Ur III. = Árpa-elszámolás Ur III-ból. 6. 1955. 3-5. 72-73. p. 4 képpel
65. Kiss Ákos: Les chapiteaux de pilastres de l'époques de Vespasien au Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum Vespasianus-kori pilaszterfői. 6. 1955. 5-13. 74-78. p. 9 képpel
66. Kaposy Veronika: Contribution a l'iconographie des monuments de l'époque romane en Hongrie = Adalék románkori emlékeink ikonográfiájához. 6. 1955. 13-19. 78-83. p. 1 képpel
67. Aggházy Mária: Un nouveau groupe de pages enluminées de manuscrits au Musée des Beaux-Arts = Miniaturás kódexlapok újabb csoportja a Szépművészeti Múzeumban. 6. 1955. 19-27. 83-86. p. 7 képpel
68. Radocsay Dénes: L'autel de la Vierge de Felka-Velká = A felkai Mária oltár. 6. 1955. 27-34. 87-91. p. 3 képpel
69. Czobor Ágnes: Remarques sur une composition de Jan Muller = Megjegyzések Jan Muller egyik kompozíciójához. 6. 1955. 34-39. 91-93. p. 3 képpel
70. Eszláry Éva: Une ébauche d'Atlante de Giovanni Giuliani au Musée des Beaux-Arts = Giovanni Giuliani atlasz-bozettoja a Szépművészeti Múzeumban. 6. 1955. 39-44. 94-96. p. 7 képpel
71. Soós Gyula: Les médailles d'Étienne Ferenczy = Ferenczy István érmei. 6. 1955. 44-51. 96-99. p. 12 képpel
72. Farkas Zoltán: Le "Héros du villages" de Michel Munkácsy au Musée des Beaux-Arts = Munkácsy Mihály "Falu hőse" című festménye a Szépművészeti Múzeumban. 6 1955. 51-54. 100-101. p. 1 képpel
73. Rajnai Miklós: L'exposition Ladislas de Paál = Paál László kiállítás. 6. 1955. 54-59. 101-104. p. 2 képpel
74. Genthon István: L'exposition commémorative Jules Derkovits = Derkovits Gyula emlékkiállítás. 6. 1955. 59-65. 104-106. p. 3 képpel
75. Czobor Ágnes: Le catalogue de la Galerie des Maitres Anciens = A Régi Képtár katalógusa. (Pigler Andor: A Régi Képtár katalógusa. Budapest, 1954. I-II. Könyvismertetés) 6. 1955. 65-66. 107-108. p.
76. Redő Ferenc: Le Musée des Beaux-Arts en 1954 = A Szépművészeti Múzeum 1954-ben. 67-71. 109-112. p.

7. 1955.
Felelős szerkesztő: Redő Ferenc. (Szerkesztette: Szilágyi János György, Kaposy Veronika)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Budapesti Szikra Nyomda 103 p. 42 képpel

77. Varga Edith: La représentation de la création du monde sur un fragment de cercueil au Musée des Beaux-Arts = Világteremtés-ábrázolás a Szépművészeti Múzeum koporsótöredékén. 7. 1955. 3-9. 67-71. p. 3 képpel
78. Szilágyi János György: Une "olpé" attique = Egy attikai "olpé". 7. 1955. 9-18. 71-76. p. 4 képpel
79. Balogh Jolán: Sur des statues de l'époque Arpadienne. I. Tete de pierre retirée du Danube = Árpád-kori szobrokról. I. Kőfej a Dunából. 7. 1955. 18-27. 77-82. p. 11 képpel
80. Gerszi Teréz: Un dessin inconnu de Hans Leu le jeune au Musée des Beaux-Arts = Ifjabb Hans Leu ismeretlen rajza a Szépművészeti Múzeumban. 7. 1955. 28-34. 82-84. p. 6 képpel
81. Takács Marianna: Un nouveau portrait de la Reine Marie de Hongrie a la Galerie des Maitres Anciens = Mária magyar királyné újabb arcképe a Régi Képtárban. 7. 1955. 35-41. 84-88. p. 3 képpel
82. Garas Klára: Deux tableaux de Rocco Marconi en Hongrie = Rocco Marconi két képe Magyarországon. 7. 1955. 42-49. 88-92. p. 5 képpel
83. Pigler Andor: Deux Apothéoses du XVIIe siecle = Két Apotheozis a XVII. századból. 7. 1955. 49-53. 92-94. p. 2 képpel
84. Lajta Edith: Un tableau historique de Charles Brocky. A l'occasion du centennaire de la mort de l'artiste = Brocky Károly történeti festménye. A művész halálának 100. évfordulója alkalmából. 7. 1955. 53-62. 94-98. p. 6 képpel
85. Szilágyi János György: L'exposition des Antiquités Grecques et Romaines = Görög-római kiállítás. 7. 1955. 63-66. 99-101. p. 2 képpel

8. 1956.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Szilágyi János György, Kaposy Veronika)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata; Athenaeum 133 p. 53 képpel

86. Kákosy László: Les nouvelles statuettes de serviteures égyptiennes du Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum új egyiptomi szolgaszobrai. 8. 1956. 3-11. 86-90. p. 7 képpel
87. Frel, Jirí: Un nouveau portrait de Thucydide = Egy új Thukydidés-portré. 8. 1956. 12-19. 91-96. p. 7 képpel
88. Balogh Jolán: Sur des statues de l'époque Arpadienne. 2. La lunette de Szentkirály = Árpád-kori szobrokról. 2. A szentkirályi lunetta. 8. 1956. 20-32. 97-103. p. 11 képpel
89. Aggházy Mária: L'adoration des Bergers. Nouvelles données sur la migration des motifs baroques = Pásztorok imádása. Újabb adatok a barokk motívum-vándorláshoz. 8. 1956. 33-38. 104-106. p. 3 képpel
90. Czobor Ágnes: Un peintre de genre hollandais inconnu du premier quart du XVIIe siecle = Ismeretlen holland életképfestő a XVII. század első negyedéből. 8 1956. 39-42. 107-108. p. 3 képpel, szignatúrával
91. Fenyő Iván: Deux tableaux de Jan Wildens = Jan Wildens két festménye. 8. 1956. 43-46. 109-110. p. 2 képpel
92. Garas Klára: Oeuvres inconnues de Maulbertsch au Musée des Beaux-Arts = Maulbertsch ismeretlen művei a Szépművészeti Múzeumban. 8. 1956. 47-57. 111-116. p. 5 képpel
93. Soós Gyula - Szilágyi János György: Les statuettes de Nicolas Izsó et l'art antique = Izsó Miklós kisplasztikái és az antik művészet. 8. 1956. 58-64. 117-120. p. 4 képpel
94. Dobai János: L'exposition commémorative Barthélémy Székely = Székely Bertalan emlékkiállítás. 8. 1956. 65-72. 121-124. p. 5 képpel
95. Körner Éva: La LXXXVIIIe exposition du Cabinet des Estampes. Nouvelles acquisitions II. = A Grafikai Osztály LXXXVIII. Kiállítása. Új szerzemények II. 8 1956. 73-80. 125-127. p. 6 képpel
96. Le Musée des Beaux-Arts en 1955 = A Szépművészeti Múzeum 1955-ben. 8. 1956. 81-85. 128-132. p.

9. 1956.
Felelős szerkesztő: Pogány Ö. Gábor. (Szerkesztette: Szilágyi János György, Kaposy Veronika)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóhivatala; Athenaeum 123 p. 48 képpel

97. Sz(ilágyi János György) - P(igler Andor): Le Musée des Beaux-Arts a cinquante ans = 50 éves a Szépművészeti Múzeum. 9- 1956. 3-4. 81-82. p. 1 képpel
98. Majewski, Kazimierz: Une terre cuite du Hélladique récent au Musée Hongrois des Beaux-Arts = Késő-helladikus terrakotta a Szépművészeti Múzeumban. 9. 1956. 5-11. 83-86. p. 3 képpel
99. Castiglione László: Deux nouveaux exemplaires de l'Aphrodite d'Alexandrie = Az alexandriai Aphrodité két újabb példánya. 9. 1956. 12-21. 87-92. p. 5 képpel
100. Aggházy Mária: Un nouveau groupe de pages de manuscrits au Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum kódexlapjainak újabb csoportja. 9. 1956. 22-27. 93-95. p. 4 képpel
101. Garas Klára: Le retable du Calvaire de Memling = Memling Kálvária-oltára. 9. 1956. 28-36. 96-100. p. 7 képpel
102. Radocsay Dénes: La "Crucifixion" de Svaety Ondrej nad Váhom = A liptószentandrási Kálvária-kép. 9. 1956. 37-44. 101-105. p. 3 képpel
103. Pataky Dénes: La peinture a gouache de Jacob Bogdány = Bogdány Jakab gouache festménye. 9. 1956. 45-47. 106-107. p. 2 képpel
104. Fenyő Iván: Deux dessins inconnus de Fontebasso = Fontebasso két ismeretlen rajza. 9. 1956. 48-57. 108-111. p. 7 képpel
105. Kaposy Veronika: Les dessins de Jacob de Wit au Musée des Beaux-Arts = Jacob de Wit rajzai a Szépművészeti Múzeumban. 9. 1956. 58-69. 112-117. p. 9 képpel
106. Oelmacher Anna: La peinture hongroise actuelle (1945-1955). Exposition de la Galerie des Tableaux Hongrois = Mai magyar festészet (1945-1955). Kiállítás az Új Magyar Képtárban. 9. 1956. 70-80. 118-122. p. 7 képpel

10. 1957.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Kaposy Veronika)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum 112,3 p. 37 képpel

107. Kákosy László: Une situle égyptienne au Musée des Beaux-Arts = Egyiptomi szitula a Szépművészeti Múzeumban. 10. 1957. 3-7. 73-74. p. 5 képpel
108. Harmatta János: Deux gemmes sassanides a inscriptions = Két feliratos szaszanida gemma. 10. 1957. 8-20. 75-84. p. 5 képpel
109. Mojzer Miklós: Deux tableaux inconnus de Vincenzo Pagano = Vincenzo Pagano két ismeretlen képe. 10. 1957. 21-25. 85-86. p. 3 képpel
110. Czobor Ágnes: "L'Arrestation du Christ" du Caravage = Caravaggio "Krisztus elfogatása" képe. 10. 1957. 26-31. 87-90. p. 3 képpel
111. Gerszi Teréz: Deux dessins suisses du XVIIe siecle = Két svájci rajz a XVII. századból. 10. 1957. 32-43. 91-94. p. 9 képpel
112. Eszláry Éva: La Vierge de la Visitation de Meinrad Guggenbichler = Meinrad Guggenbichler Vizitációjának Mária-szobra. 10. 1957. 44-52. 95-98. 6 képpel
113. Aggházy Mária: Les représentations du purgatoire au XVIIIe siecle = Purgatórium ábrázolások a XVIII. században. 10. 1957. 53-61. 99-103. p. 6 képpel
114. Gerszi Teréz: L'histoire du Musée des Beaux-Arts = Az Országos Szépművészeti Múzeum története. (A Szépművészeti Múzeum 1906-1956. Szerkesztették: Pogány Ö. Gábor, Bacher Béla. Budapest, 1956. Könyvismertetés) 10. 1957. 62-65. 104-106. p.
115. P(igler) A(ndor): In memoriam. Hilda Tost = Tost Hilda. 10. 1957. 66. 107. p.
116. Le Musée des Beaux-Arts en 1956 = A Szépművészeti Múzeum 1956-ban. 10. 1957. 67-72. 108-113. p.

11. 1957.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Kaposy Veronika)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum 138,1 p. 52 képpel

117. Wessetzky Vilmos: Remarques sur la question des formes des vases canopes = Megjegyzések a kanopusz-edények formakérdéséhez. 11. 1957. 3-10. 92-96. p. 3 képpel
118. Szilágyi János György: Un maitre corinthien tardif = Egy késő-korinthosi mester. 11. 1957. 11-16. 97-99. p. 3 képpel
119. Radocsay Dénes: Le fragment du sarcophage de Kalocsa = A kalocsai szarkofág töredéke. 11. 1957. 17-27. 100-106. p. 4 képpel
120. Drobná, Zoroslava: Les huit miniatures tcheques de Budapest = A nyolc budapesti cseh miniatúra. 11. 1957. 28-50. 107-118. p. 11 képpel
121. Gerszi Teréz: Une série de dessins allemands du XVIe siecle représentant les travaux des mois = Egy hónapábrázolásokból álló XVI. századi német rajzsorozat. 11. 1957. 51-60. 119-122. p. 15 képpel
122. Fenyő Iván: Deux tableaux inconnus de Francesco Maffei = Francesco Maffei ismeretlen festményei. 11. 1957. 61-71. 123-129. p. 5 képpel
123. Takács Marianna: Peintures de Bernardo Strozzi au Musée des Beaux-Arts = Bernardo Strozzi festményei a Szépművészeti Múzeumban. 11. 1957. 72-84. 130-135. p. 7 képpel
124. Kovács Éva: Les tableaux de Corot en Hongrie = Corot képei Magyarországon. 11. 1957. 85-91. 136-138. p. 4 képpel

12. 1958.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Kaposy Veronika)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum 133,2 p. 50 képpel

125. Varga Edith: Les rapports cosmogoniques d'une scene d'offrande figurée sur un fragment de stele égyptienne au Musée des Beaux-Arts = Egy áldozati jelenet kozmogónikus vonatkozásai a Szépművészeti Múzeum egyiptomi sztélé-töredékén. 12. 1958. 3-16. 85-94. p. 4 képpel
126. Castiglione László: La statue de culte hellénistique du Sarapieion d'Alexandrie = Az alexandriai Sarapieion hellénisztikus kultusz-szobra. 12. 1958. 17-39. 95-108. p. 19 képpel
127. Halmágyi István: Une statue sauvée de la ruine = Egy pusztuló szobor megmentése. 12. 1958. 40-44. 109-110. p. 5 képpel
128. Aggházy Mária: Remarques sur la question des "Huit miniatures tchéques de Budapest" = Hozzászólás "A nyolc budapesti cseh miniatúra" kérdéséhez. 12. 1958. 45-46. 111-112. p.
129. Takács Marianna: Un tableau inconnu de Rottenhammer au Musée des Beaux-Arts = Rottenhammer ismeretlen képe a Szépművészeti Múzeumban. 12. 1958. 47-53. 113-116. p. 3 képpel
130. Garas Klára: Les dessins de Johann Bergl en Hongrie = Johann Bergl rajzai Magyarországon. 12. 1958. 54-62. 117-120. p. 6 képpel
131. Gerszi Teréz: L'esquisse de plafond de J. G. Bergmüller = J. G. Bergmüller mennyezet vázlata. 12. 1958. 63-67. 121-122. p. 4 képpel
132. R(adocsay) D(énes): Le nouvel aménagement de la Galerie des Maitres Anciens et de la Galerie des Tableaux Modernes = A Régi Képtár és a Modern Képtár új rendezése. 12. 1958. 68-73. 123-125. p. 5 képpel
133. P(igler) A(ndor): Les reproductions en couleurs des plus belles feuilles de la collection de dessins anciens = A régi rajzgyűjtemény legszebb lapjainak színes reprodukciói. (Vayer Lajos: A rajzművészet mesterei, a Szépművészeti Múzeum régi külföldi rajzgyűjteményének legszebb lapjai. Budapest, 1957. Könyvismertetés) 12. 1958. 74-75. 126-127. p.
134. B(alogh) J(olán): Im memoriam. Émeric B. Papp 1889-1957 = In memoriam. B. Papp Imre (1889-1957). 12. 1958. 76. 128. p.
135. Le Musée des Beaux-Arts en 1957 = A Szépművészeti Múzeum 1957-ben. 12. 1958. 77-84. 129-132. p. 4 képpel

13. 1958.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Kaposy Veronika)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat; Athenaeum 157,2 p. 67 képpel

136. Dávid Antal: Une tablette d'UR III = Egy ékiratos tábla Ur III-ból. 13. 1958. 3-6. 107-109. p. 6 képpel
137. Castiglione László: Erós Enagónios. 13. 1958. 7-20. 110-119. p. 4 képpel
138. Gerszi Teréz: Contribution a l'art des peintres allemands de la cour de Rodolphe II = Adalékok a prágai rudolfinus-kör német mestereinek művészetéhez. 13. 1958. 21-43. 120-127. p. 17 képpel
139. Mojzer Miklós: La "Scene de camp" de Robert van den Hoecke au Musée des Beaux-Arts = Robert van den Hoecke "Tábori jelenet"-e a Szépművészeti Múzeumban. 13. 1958. 44-47. 128-129. p. 3 képpel
140. Pigler Andor: Contribution a l'oeuvre de Spillenberger = Spillenberger művészetéhez. 13. 1958. 48-52. 130-131. p. 3 képpel
141. Aggházy Mária: Les modeles des statues du monument funéraires de la famille Esterházy = Az Esterházy család síremlékszobrainak modelljei. 13. 1958. 53-58. 132-134. p. 4 képpel
142. Fenyő Iván: Dessins italiens inconnus = Ismeretlen olasz rajzok. 13. 1958. 59-86. 135-143. p. 23 képpel
143. Garas Klára: Felix Ivo Leicher 1727-1812. Liste des oeuvre de Leicher = Felix Ivo Leicher 1727-1812. A 142. művek jegyzéke. 13. 1958. 87-103. 144-154. p. 6 képpel
144. Bordács Lenke: Le tableau de Paul Louis Kérouédan au Musée des Beaux-Arts = Paul Louis Kérouédan képe a Szépművészeti Múzeumban. 13. 1958. 104-105. 155. p. 1 képpel
145. A(ggházy) M(ária): In memoriam. Elisabeth Concha = In memoriam. Concha Erzsébet. 13. 1958. 106. 156. p.

14. 1959.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum 156 p. 58 képpel

146. Kákosy László: Nouvelles statuettes de serviteurs dans la Collection Égyptienne = Újabb szolgaszobrok az Egyiptomi Gyűjteményben. 14. 1959. 3-9. 101-104. p. 7 képpel
147. Szilágyi János György: Vases lucaniens au Musée des Beaux-Arts = Lucaniai vázák a Szépművészeti Múzeumban. 14. 1959. 10-34. 105-117. p. 13 képpel
148. Radocsay Dénes: Sur quelques statues de bois gothiques = Néhány gótikus faszoborról. 14. 1959. 35-46. 118-123. p. 10 képpel
149. Jakubik Anna: La Pieta de l'atelier Leinberger = A Leinberger-műhely Pieta szobra. 14. 1959. 47-53. 124-128. p. 3 képpel
150. Devich Sándor: La restauration du tableau d'Angelo Bronzino intitulé "Vénus, l’Amour et la Jalousie" = Angelo Bronzino "Venus, Amor és a Féltékenység" c. festményének restaurálása. 14. 1959. 54-57. 129-130. p. 5 képpel
151. Gerszi Teréz: Deux dessins inconnus de Friedrich Sustris = Friedrich Sustris két ismeretlen rajza. 14. 1959. 58-67. 131-134. p. 8 képpel
152. Czobor Ágnes: Le tableau de Giovanni Francesco Romanelli dans la Galerie des Maitres Anciens = Giovanni Francesco Romanelli képe a Régi Képtárban. 14. 1959. 68-74. 135-137. p. 4 képpel
153. Garas Klára: Joseph Winterhalter 1743-1807. = Josef Winterhalter 1743-1807. 14 1959. 75-90. 138-146. p. 8 képpel
154. Pigler Andor: La nouvelle présentation de la Galerie des Maitres Anciens, II = A Régi Képtár új rendezése II. 14 1959. 91-94. 147-150. p.
155. Bacher Béla: L'exposition pemanente de Sculpture Moderne = A Modern Szoborgyűjtemény állandó kiállítása. 14. 1959. 95-96. 151-152. p.
156. Le Musée des Beaux-Arts en 1958 = A Szépművészeti Múzeum 1958-ban. 14. 1959. 97-100. 153-155. p.

15. 1959.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum Nyomda 102,2 p. 41 képpel

157. Aström, Paul: Deux vases thériomorphes et une figurine de Chypre = Két állatalakú edény és egy szobrocska Ciprusból. 15. 1959. 3-8. 68-70. p. 4 képpel
158. Sprincz Emma: Fragments de sarcophages antiques au Musée des Beaux-Arts =A Szépművészeti Múzeum antik szarkofágtöredékei. 15. 1959. 9-26. 71-80. p. 10 képpel
159. Entz Géza: Deux pierres sculptées a décor de palmettes de Sződ = Két palmettadíszes kő Sződről. 15. 1959. 27-33. 81-84. p. 3 képpel
160. P(igler) A(ndor): Un volume de la bibliotheque de Quevedo = Quevedo könyvtárából. 15. 1959. 34-38. 85-87. p. 2 képpel
161. Takács Marianna: Un tableau de Nicolas Poussin au Musée des Beaux-Arts = Nicolas Poussin képe a Szépművészeti Múzeumban. 15. 1959. 39-45. 88-91. p. 3 képpel
162. Czobor Ágnes: Quatre nouveaux tableaux de la Galerie des Maîtres Anciens = A Régi Képtár négy új festménye. 15. 1959. 46-54. 92-94. p. 9 képpel
163. Aggházy Mária, G.: Deux sculpteurs inconnus, Antoine Marschal et Jean Kutschera = Marschal Antal és Kutschera János, két ismeretlen szobrász. 15. 1959. 55-57. 95-96. p. 4 képpel
164. Molnár Zsuzsa: Remaques sur quatre dessins de Camille Corot = Megjegyzések Camille Corot négy rajzáról. 15. 1959. 58-64. 97-100. p. 5 képpel
165. Bacher Béla: Un nouveau document relatif a l'histoire du portrait de Szinyei par Wilhelm Leibl = Új adat Wilhelm Leibl Szinyei-portréjának történetéhez. 15. 1959. 65-67. 101-102. p. 1 képpel

16. 1960.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum Nyomda 146,2 p. 63 képpel

166. Varga Edith: Contributions a l'histoire des modèles de sculpture en stuc de l'Ancienne Égypte = Az óegyiptomi stukkó szobrászminták történetéhez. 16. 1960. 3-20. 101-111. p. 11 képpel
167. Szilágyi János György: Vases provenant de l'atelier du peintre C. A. = A C. A. festő műhelyéből. 16. 1960. 21-40. 112-119. p. 15 képpel
168. Frel, Jirí: Remarques sur quelques monuments antiques = Megjegyzések néhány antik tárgyhoz. 16. 1960. 41-49. 120-123. p. 6 képpel
169. Boskovits Miklós: Un "Christ de Pitié" bolonais = Bolognai "Imago Pietatis". 16. 1960. 51-63. 124-131. p. 6 képpel
170. Kákay Szabó György - Radocsay Dénes: Les volets du maitre-autel de Sabinov. Restauration. Questions du style = A kisszebeni főoltár szárnyképei. Restaurálás. Stíluskérdések. 16. 1960. 65-76. 132-135. p. 10 képpel
171. Gerszi Teréz: Dessins de peintres maniéristes de l'Allemagne du Sud = Délnémet manieristák rajzai. 16. 1960. 77-88. 136-139. p. 10 képpel
172. Bernáth Mária: Sur deux tableaux anglais = Két angol kép a Szépművészeti Múzeumban. 16. 1960. 89-92. 140-142. p. 2 képpel
173. Le Musée des Beaux-Arts en 1959 = A Szépművészeti Múzeum 1959-ben. 16. 1960. 93-99. 143-146. p. 3 képpel

17. 1960.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), M. Kabay Éva.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum Nyomda 159 p. 81 képpel

174. Kiss Ákos: Un chapiteau de la haute époque impériale récemment acquis = Koracsászárkori oszlopfő a Szépművészeti Múzeumban. 17. 1960. 3-8. 109-112. p. 7 képpel
175. Pigler Andor: Utilisation répétée de cartons de fresques = Freskókartonok ismételt felhasználása. 17. 1960. 9-21. 113-116. p. 18 képpel
176. Fenyő Iván: Dessins inconnus des Carracci = Ismeretlen Carracci rajzok. 17. 1960. 23-45. 117-125. p. 16 képpel
177. Radocsay Dénes: Le probleme des confins de la sculpture en bois gothique de Hongrie. I. = A magyarországi gótikus faszobrászat határkérdéséhez. I. 17. 1960. 47-61. 126-134. p. 10 képpel
178. Eszláry Éva: Une statuette équestre baroque dans la Collection des Sculptures Anciennes = Barokk márvány lovasszobrocska a Régi Szoborgyűjteményben. 17. 1960. 63-70. 135-138. p. 9 képpel
179. Garas Klára: Carlo Innocenzo Carlone 1686-1775. Répertoire des oeuvres = Carlo Innocenzo Carlone 1686-1775. A művek jegyzéke. 17. 1960. 71-100. 139-154. p. 15 képpel
180. Czobor Ágnes: Les variantes d'une composition dans l'oeuvre de Martin Johann Schmidt = Egy kompozíció változatai Martin Johann Schmidt művészetében. 17. 1960. 101-107. 155-158. p. 6 képpel

18. 1961.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), M. Kabay Éva.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum Nyomda 152 p. 67 képpel

181. Varga Edith: Les modeles de sculpture de Basse Époque dans la Collection Égyptienne = Az Egyiptomi Gyűjtemény késői kori szobrászmintái. 18. 1961. 3-19. 103-111. p. 12 képpel
182. Castiglione László: Un taureau apis gréco-égyptien du VIe siecle avant N.E. = Görög-egyiptomi Apis bika az i.e. VI. századból. 18. 1961. 21-29. 112-117. p. 5 képpel
183. Balogh Jolán: Une statuette de Vierge gothique espagnole = Gótikus Madonna-szobrocska Spanyolországból. 18. 1961. 31-38. 118-120. p. 10 képpel
184. Puppi, Lionello: Une ancienne copie du "Cristo e il manigoldo" de Giorgione au Musée des Beaux-Arts = Giorgione "Cristo e il manigoldo" c. képének egy régi másolata. 18. 1961. 39-49. 121-126. p. 9 képpel
185. Takács Marianna, H.: Un tableau de Sebastian Vrancx a la Galerie des Maîtres Anciens = Un tableau de Sebastian Vrancx a la Galerie des Maîtres Anciens = Sebastian Vrancx festménye a Régi Képtárban. 18. 1961. 51-62. 127-133. p. 5 képpel
186. Radocsay Dénes: Le probleme des confins de la sculpture en bois gothique de Hongrie. II. = A magyarországi gótikus faszobrászat határkérdéséhez. II. 18. 1961. 63-84. 134-143. p. 14 képpel
187. Pogány-Balás, Edit: Quatre aquarelles de David Cox = David Cox négy vízfestménye. 18. 1961. 85-94. 144-148. p. 8 képpel
188. Kovács Éva: Un chefs-d'oeuvre de jeunesse d'Oscar Kokoschka = Oskar Kokoschka egy ifjúkori főműve Magyarországon. 18. 1961. 95-100. 149-150. p. 4 képpel
189. In memoriam. Béla Bacher 1890-1960 = In memoriam. Bacher Béla 1890-1960. 18. 1961. 101. 151. p.

19. 1961.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), M. Kabay Éva.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum Nyomda 141,3 p. 61 képpel

190. Komoróczy Géza: Cinq cylindres-sceaux de la Mésopotamie archaique = Öt korai mezopotámiai pecséthenger. 19. 1961. 3-18. 97-107. p. 13 képpel
191. Szilágyi János György: Quelques données nouvelles sur l'oeuvre du peintre A. P. Z. = Az A. P. Z. festő munkásságához. 19. 1961. 19-31. 108-112. p. 12 képpel
192. Pigler Andor: L'élément nordique dans l'art de Lorenzo Lotto = Az északi elem Lorenzo Lotto művészetében. 19. 1961. 33-42. 113-118. p. 4 képpel
193. Popham, Arthur Ewart: Dessins du Parmesan au Musée des Beaux-Arts de Budapest = Parmigianino rajzai a Szépművészeti Múzeumban. 19. 1961. 43-58. 119-124. p. 14 képpel
194. Fenyő Iván: Sur quelques dessins italiens du XVIe siecle = Néhány XVI. századi olasz rajzról. 19. 1961. 59-75. 125-133. p. 9 képpel
195. Soós Gyula: Un buste de M. G. Manizer = Matvej Genrihovics Menyizer portré-szobra. 9. 1961. 77-80. 134-135. p. 2 képpel
Revue des livres = Könyvszemle
196. Garas Klára: Meisterwerke der alten Malerei im Museum der Bildenden Künste Budapest. Leipzig, 1960. 19. 1961. 81. 136. p.
197. Genthon István: Magyarország művészeti emléki (Les monuments d'art de la Hongrie) I-II. Budapest, 1959. 19. 1961. 81-82. 136. p.
198. Bacher Béla: Orosz szobrászat (L'histoire de la sculpture russe). Budapest, 1960. 19. 1961. 82. 137. p.
199. Czobor Ágnes: Caravaggio. Budapest, 1960. 19. 1961. 82. 137. p.
200. Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon (La sculpture baroque en Hongrie) I-III. Budapest, 1959. 19. 1961. 82-83. 137. p.
201. Garas Klára: Franz Anton Maulbertsch. Wien - Zürich - Leipzig, 1960. 19. 1961. 83. 137-138. p.
202. Gerszi Teréz: A magyar kőrajzolás története a XIX. században (L'histoire de la lithographie hongroise au XIXe siecle). Budapest, 1960. 19. 1961. 83. 138. p.
203. Le Musée des Beaux-Arts en 1960 = A Szépművészeti Múzeum 1960-ban. 19. 1961. 85-95. 139-142. p. 7 képpel

20. 1962.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), M. Kabay Éva.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum Nyomda 113,3 p. 37 képpel

204. Kákosy László: Une version abrégée du chapitre 108 du Livre des Morts = A Halottak Könyve 108. fejezetének rövidített változata. 20. 1962. 3-10. 75-80. p. 1 képpel
205. Frel, Jirí: Une tete d'Athéna et autres identifications = Egy Athéna-fej és egyéb meghatározások. 20. 1962. 11-21. 81-85. p. 10 képpel
206. Eszláry Éva: La fragment d'un bas-relief italien du XIVe siecle = A Régi Szoborgyűjtemény egyik trecento töredékéről. 20. 1962. 23-28. 86-89. p. 2 képpel
207. Panofsky, Erwin: La contruction de l'Argo en tant qu'allégorie platonicienne. L'iconographie d'un dessin mantegnesque vers 1500 = Az Argo építése mint platonista allegória. Egy 1500 körüli mantegneszk rajz ikonográfiája. 20. 1962. 29-33. 90-92. p. 3 képpel
208. Jakubik Anna: Un bas-relief Renaissance allemand d'apres Hans Leinberger = Német reneszánsz dombormű Hans Leinberger után. 20. 1962. 35-46. 93-98. p. 7 képpel
209. Móré Miklós: La restauration de la "Prédication de Saint Jean-Baptiste" de Bacchiacca = Bacchiacca "Keresztelő Szt. János prédikációja" című képének restaurálása. 20. 1962. 47-53. 99-101. p. 5 képpel
210. Czobor Ágnes: Un tableau d'Antonio Tempesta récemment identifié = Antonio Tempesta újonnan azonosított képe. 20. 1962. 55-60. 102-105. p. 3 képpel
211. Takács Marianna, Harasztiné: Les tableaux de Jan Victors dans les collections de Budapest = Jan Victors képei Budapesten. 20 1962. 61-70. 106-111. p. 5 képpel
212. Pigler Andor: Un tableau provenant de la succession de Sebastiano Ricci = Egy kép Sebastiano Ricci hagyatékából. 20. 1962. 71-73. 112-113. p. 1 képpel

21. 1962.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), M. Kabay Éva.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum Nyomda 159,1 p. 65 képpel

213. Wessetzky Vilmos: Le scarabée du coeur d'une pretresse d'Amon = Egy Ámon papnő szívskarabeusa. 21. 1962. 3-9. 107-112. p. 3 képpel
214. Bouzek, Jan: Quelques vases géométriques attiques = Néhány attikai geometrikus vázáról. 21. 1962. 11-19. 113-116. p. 8 képpel
215. Boskovits Miklós: Une Madone de l'atelier de Niccolo di Pietro Gerini = Egy Madonna-kép Niccolo di Pietro Gerini műhelyéből. 21. 1962. 21-30. 117-121. p. 7 képpel
216. Puppi, Lionello: Angelo Zotto et quelques fresques padouanes du XVe siecle = Angelo Zotto és néhány padovai freskó a XV. századból. 21. 1962. 31-43. 122-128. p. 10 képpel
217. Balogh Jolán: Une gravure sur bois allemande du XVe siecle = Német fametszet a XV. századból. 21. 1962. 45-54. 129-131. p. 8 képpel
218. Pigler Andor: Notices sur quelques portraits néerlandais = Megjegyzések németalföldi képmásokhoz. 21. 1962. 55-74. 132-140. p. 17 képpel
219. Garas Klára: Le plafond de la Banque Royale de Giovanni Antonio Pellegrini = Giovanni Antonio Pellegrini párizsi mennyezetképe. 21. 1962. 75-93. 141-151. p. 6 képpel
220. Balogh Jolán: Exposition permanente du Département des Sculptures Anciennes. Ire partie. Écoles Italiennes = A Régi Szoborosztály állandó kiállítása. I. Olasz iskolák. 21. 1962. 95-97. 152-154. p.
221. Le Musée des Beaux-Arts en 1961 = A Szépművészeti Múzeum 1961-ben. 21. 1962. 99-105. 155-157. p. 6 képpel

22. 1963.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), M. Kabay Éva.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum Nyomda 189,2 p. 76 képpel

222. Varga Edith: La stele de Rwd-ch3w et d'Ippj = Rwd-ch3w és Ippj sztéléje. 22. 1963. 3-7. 127-130. p. 1 képpel
223. Castiglione László: Quelques tetes de terre cuite hellénistiques = Néhány hellénisztikus terrakotta-fej. 22. 1963. 9-23. 131-138. p. 10 képpel
224. Radocsay Dénes: Une statue d'apotre tcheque inconnue = Egy ismeretlen cseh apostolszobor. 22. 1963. 25-31. 139-142. p. 4 képpel
225. Balogh Jolán: Une tete de Saint Jean gothique d'origine anglaise = Gótikus Szent János-fej Angliából. 22. 1963. 33-39. 143-145. p. 11 képpel
226. Katona Imre: La prédication de Saint Jean-Baptiste de Bruegel = Bruegel: Keresztelő János prédikációja 22. 1963. 41-69. 146-167. p. 8 képpel
227. Benesch, Otto: Über den Werdegang einer Komposition Rembrandts. Ein Beitrag zur Geschichte seines künstlerischen Denkens = Rembrandt egyik kompozíciójának fejlődéséről. Adalék Rembrandt művészi gondolkodásmódjának történetéhez. 22. 1963. 71-87. 168-174. p. 13 képpel
228. Fenyő Iván: Dessins italiens inconus du XVe au XVIIIe siecle = Ismeretlen olasz rajzok a XV-XVIII. századból. 22. 1963. 89-123. 175-186. p. 29 képpel
Revue des livres = Könyvszemle
229. Wessetzky Vilmos: Die ägyptischen Kulte zur Römerzeit in Ungarn. Leiden, 1961. 22. 1963. 125. 187. p.
230. Szilágyi János György: A görög művészet világa. I-II. (L'univers de l'art grec I-II.) Budapest, 1962. 22. 1963. 125. 187. p.
231. Castiglione László: Görög művészet (L'art grec). Budapest, 1961. 22. 1963. 126. 187-188. p.
232. Mojzer Miklós: Werke deutscher Künstler in Ungarn. Teil I: Architektur. Baden-Baden - Strasbourg, 1962. 22. 1963. 126. 188. p.
233. Soós Gyula: Fadrusz János (János Fadrusz). Budapest, 1961. 22. 1963. 126. 188. p.

23. 1963.
Felelős szerkesztő: Pigler Andor. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), M. Kabay Éva.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum Nyomda 161,2 p. 85 képpel

234. David Antal: Encore une tablette de Ur III = Még egy ékírásos tábla Ur III-ból. 23. 1963. 3-5. 111-112. p. 2 képpel
235. Szilágyi János György: Un skyphos attique de l'époque classique tardive = Egy későklasszikus-kori attikai skyphos. 23. 1963. 7-12. 113-115. p. 4 képpel
236. Kampis Antal: La Vierge de Szlatvin = A szlatvini Madonna. 23. 1963. 13-20. 116-120. p. 4 képpel
237. Kutal, Albert: La "Belle Madone" de Budapest = A budapesti "Szép Madonna". 23. 1963. 21-40. 121-131. p. 16 képpel
238. Végh János: Sur les relations viennoises de peintre de retable de Hervartó = A két hervartói oltárszárny festőjének bécsi kapcsolatairól. 23. 1963. 41-46. 132-134. p. 4 képpel
239. Eszláry Éva: Une figure de prophete de l'atelier d'Erasmus Grasser = Próféta dombormű Erasmus Grasser műhelyéből. 23. 1963. 47-52. 135-137. p. 7 képpel
240. Czobor Ágnes: Recherches faites dans le fonds hollandais et flamand de la Galerie des Maîtres Anciens = Kutatások a Régi Képtár holland és flamand anyagában. 23. 1963. 53-77. 138-147. p. 24 képpel
241. Garas Klára: Quelques oeuvres inconnues de Gaspare Diziane a Budapest = Gaspare Diziani néhány ismeretlen műve Budapesten. 23. 1963. 79-96. 148-155. p. 13 képpel
242. Soós Gyula: Sept bas-reliefs en plâtre de Thorvaldsen = Thorvaldsen hét gipszdomborműve. 23. 1963. 97-100. 156-157. p. 4 képpel
243. Le Musée des Beaux-Arts en 1962 = A Szépművészeti Múzeum 1962-ben. 23. 1963. 101-109. 158-160. p. 7 képpel

24. 1964.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), M. Kabay Éva.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum Nyomda 151 p. 77 képpel

244. Frel, Jirí: Deux tetes d'"Arktoi" et deux rectifications supplémentaires = Két "Arktos" fej és két kiegészítő adat. 24. 1964. 3-8. 101-102. p. 5 képpel
245. Kákosy László: Reflexions sur le probleme de Totoes = Megjegyzések a Totoés problémához. 24. 1964. 9-16. 103-108. p. 4 képpel
246. Entz Géza: Un chantier du XIe siecle a Zalavár = XI. századi kőfaragó műhely Zalaváron. 24. 1964. 17-46. 109-124. p. 24 képpel
247. Pigler Andor: La mouche peinte: un talisman = A festett légy mint talizmán. 24. 1964. 47-64. 125-131. p. 16 képpel
248. Gerszi Teréz: Dessins maniéristes néerlandais = Németalföldi manierista rajzok. 24. 1964. 65-78. 132-137. p. 14 képpel
249. Balogh Jolán: Un bas-relief en bronze de l'atelier de Hans Reichle = Bronz-dombormű Hans Reichle műhelyéből. 24. 1964. 79-84. 138-139. p. 6 képpel
250. Czobor Ágnes: La "Sainte Trinité" un tableau de Pietro Novelli il Monrealese, au Musée des Beaux-Arts = Pietro Novelli il Monrealese budapesti Szentháromság-képe. 24. 1964. 85-93. 140-144. p. 4 képpel
251. Chiarini, Marco: Una veduta di Castel Sant'Angelo = Az Angyalvár egy látképéről. 24. 1964. 95-96. 145-146. p. 1 képpel
252. Endrei W(alter) Gy(örgy) - Szilágyi J(ános) Gy(örgy): Une fausse gemme de Pyrgotéles = Egy ál-Pyrgotelés gemma. 24. 1964. 97-100. 147-150. p. 3 képpel

25. 1964.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), M. Kabay Éva.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; Athenaeum Nyomda 179,1 p. 89 képpel

253. Varga Edith: Les monuments d'une coutume funéraire égyptienne de Basse Époque = Egy késői kori egyiptomi halotti szokás emlékei. 25. 1964. 3-17. 123-132. p. 9 képpel
254. Szilágyi János György: Musique de Sirene = Szirén-zene. 25. 1964. 19-27. 133-138. p. 4 képpel
255. Balogh Jolán: Vierges gothiques françaises = Francia gótikus Madonna-szobrok. 25. 1964. 29-49. 139-145. p. 25 képpel
256. Garas Klára: Giorgione et giorgionisme au XVIIe siecle. I. = Giorgione és giorgionizmus a XVII. században. I. 25. 1964. 51-80. 146-160. p. 18 képpel
257. Gerszi Teréz: Deux feuilles d'étude de Jacques de Gheyn = Jacques de Gheyn két tanulmánylapja. 25. 1964. 81-86. 161-164. p. 3 képpel
258. Jaffé, Michael: Some pen drawings of landscape with figures by Annibale Carracci = Annibale Carracci néhány tájképrajza alakokkal. 25. 1964. 87-97. 165-169. p. 12 képpel
259. Pogány-Balás Edit: Quatre aquarelles de Giacinto Gigante et Gonsalvo Carelli = Giacinto Gigante és Gonsalvo Carelli négy vízfestményéről. 25. 1964. 99-106. 170-174. p. 4 képpel
260. Soós Gyula: Les nouvelles acquisitions de la Collection des Sculptures Modernes = A Modern Szoborgyűjtemény új szerzeményei. 25. 1964. 107-112. 175-176. p. 4 képpel
261. Le Musée des Beaux-Arts en 1963 = A Szépművészeti Múzeum 1963-ban. 25. 1964. 113-121. 177-179. p. 10 képpel

26. 1965.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), Körner Éva.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Franklin-Nyomda
141,2 p. 51 képpel

262. David Antal: Une brique sigillée de Nabu-kudurri-ucur = Nabu-kudurri-ucur egy pecsétes téglája. 26. 1965. 3-6. 91-93. p. 2 képpel
263. Nagy Tibor: Le bas-relief d'Épona au Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum Epona-domborműve. 26. 1965. 7-34. 95-116. p. 7 képpel
264. Musper, H(einrich) Th(eodor): Eine Kreuzigung von Dirck Baegert in Budapest = Dirck Baegert "Kálvária"-képe Budapesten. 26. 1965. 35-38. 117-118. p. 3 képpel
265. Czobor Ágnes: Sur deux tableaux de Jacob de Wit = Jacob de Wit két képéről. 26. 1965. 39-46. 119-122. p. 5 képpel
266. Genthon István: Un tableau de Toulouse-Lautrec au Musée des Beaux-Arts = Múzeumunk Toulouse-Lautrec- képe. 26. 1965. 47-50. 123-124. p. 4 képpel
267. Takács Marianna, Harasztiné: Études sur Toulouse-Lautrec = Toulouse-Lautrec-tanulmányok. 26. 1965. 51-80. 125-135. p. 24 képpel
268. Balogh Jolán: L'exposition permanente du Département des Sculptures Anciennes. IIe partie, École du Nord = A Régi Szoborosztály állandó kiállítása. II. rész. Északi Iskolák. 26. 1965. 81-87. 136-138. p. 6 képpel
269. P(igler) A(ndor): In memoriam. Georges Kákay Szabó (1903-1964) = In memoriam. Kákay Szabó György (1903-1964). 26. 1965. 89-90. 139-140. p.

27. 1965.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), Körner Éva.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Athenaeum Nyomda
111,1 p. 51 képpel

270. Wessetzky Vilmos: Le scarabée a la chasse aux lions d'Amenophis III = III. Amenophis oroszlánvadászat-skarabeusa. 27. 1965. 3-6. 75-77. p. 2 képpel
271. Boriskovskaya, S. P.: Le "Maitre des Duels" Corinthien = A korinthosi "Párviadal-festő". 27. 1965. 7-12. 78-81. p. 7 képpel
272. Kamínková, Eva: Les dalles de pavement de Zalavár: deux inscriptions = Két zalavári padlóburkoló kő felirata. 27. 1965. 13-14. 82-83. p.
273. Gerevich László: Le maitre des reliefs en marbre du roi Mathias et de sa femme Béatrice = Mátyás király és Beatrix királyné márvány domborművének mestere. 27. 1965. 15-32. 84-89. p. 18 képpel
274. Garas Klára: Giorgione et giorgionisme au XVIIe siecle. II. = Giorgione és giorgionizmus a XVII. században. II. 27. 1965. 33-58. 90-102. p. 15 képpel
275. Takács Marianna, Harasztiné: Un tableau de Nicolas Fouché récemment identifié = Nicolas Fouché újonnan azonosított képe. 27. 1965. 59-62. 103-105. p. 2 képpel
276. Novotny, Fritz: Zu einem Aquarell von Anton Romako = Anton Romako vízfestményéről. 27. 1965. 63-67. 106-107. p. 4 képpel
277. Le Musée des Beaux-Arts en 1964 = A Szépművészeti Múzeum 1964-ben. 27. 1965. 69-74. 108-110. p. 3 képpel

28. 1966.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné), D. Párdányi Klára.
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Révai Nyomda
179,1 p. 72 képpel

278. Komoróczy Géza: Les cylindres-sceaux de l'Asie Antérieure du Musée des Beaux-Arts. II. Cylindres sumériens, akkadiens et mitanniens = A Szépművészeti Múzeum elő-ázsiai pecséthengerei. II. (Sumér, akkád és mitanni pecséthengerek). 28. 1966. 3-12. 115-122. p. 4 képpel
279. Szilágyi János György: Une coupe du peintre d'Andokides = Az Andokidés-festő egyik kylixe. 28. 1966. 13-29. 123-133. p. 9 képpel
280. Entz Géza: Les pierres sculptées de la cathédrale de Kalocsa = A kalocsai székesegyház faragványai. 28 1966. 31-56. 134-144. p. 28 képpel
281. Eszláry Éva, Szmodisné: Une statue de Sainte Barbe sortie de l’entourage du Maître de l'autel des "Sept Joies" de Kalkar = Szent Borbála szobor a kalkari "Hét öröm"-oltár mesterének köréből. 28. 1966. 57-67. 145-148. p. 11 képpel
282. Garas Klára: Giorgione et giorgionisme au XVIIe siecle. III. = Giorgione és giorgionizmus a XVII. században. III. = 28. 1966. 69-93. 149-159. p. 17 képpel
283. Pogány-Balás Edit: Une marine de Charles Hoguet = Charles Hoguet tengerrajza. 28. 1966. 95-99. 160-163. p. 3 képpel
284. P(igler) A(ndor): Les visiteurs de la Galerie Esterházy. 1849-1865 = Az Esterházy-képtár látogatói. 1849-1865. 28. 1966. 101-110. 164-174. p.
Revue des livres = Könyvszemle
285. Kovács Éva: Kopfreliquiare des Mittelalters. Budapest - Leipzig, 1964. 28. 1966. 111. 175. p.
286. Boskovics Miklós - Mojzer Miklós - Mucsi András: Az esztergomi Keresztény Múzeum képtára. (La galerie de tableaux du Musée Chrétien d'Esztergom.) 28. 1966. 111. 175. p.
287. Radocsay Dénes: Les primitifs de Hongrie. Budapest, 1964. 28. 1966. 111. 175. p.
288. Garas Klára: Portraits de la Renaissance italienne. Budapest, 1965. 28. 1966. 111-112. 175-176. p.
289. Fenyő Iván: North Italian drawings - From the Collection of the Budapest Museum of Fine Arts. Budapest, 1965. 28. 1966. 112. 176. p.
290. Fenyő Iván: Disegni veneti del Museo di Budapest. Catalogo della mostra. Fondazione Giorgio Cini. Avec une préface par Giuseppe Fiocco. Venezia, 1965. 28. 1966. 112. 176. p.
291. Genthon István: Du romantisme au postimpressionnisme. Budapest, 1965. 28. 1966. 112. 176. p.
292. Genthon István: Ferenczy Károly. Budapest, 1963. 28. 1966. 112-113. 176. p.
293. Genthon István: István Szőnyi. Berlin, 1964. 28. 1966. 113. 177. p.

29. 1966.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Révai Nyomda
125,2 p. 81 képpel

294. Szabó Miklós: Quelques monuments de la glyptiques crétois-mycénienne = A krétai-mykénei glyptika néhány emléke. 29. 1966. 3-7. 89-92. p. 4 képpel
295. Szilágyi János György: La collection du J(enő) Lázár = Lázár Jenő gyűjteménye. 29 1966. 9-23. 93-98. p. 12 képpel
296. Balogh Jolán: Statues gothiques allemandes = Német gótikus szobrok. 29. 1966. 25-68. 99-113. p. 52 képpel
297. Mojzer Miklós: La huitième tableau de chevalet du Maitre MS = MS Mester nyolcadik táblaképe. 29. 1966. 69-82. 114-120. p. 9 képpel
298. Le Musée des Beaux-Arts en 1965 = A Szépművészeti Múzeum 1965-ben. 29. 1966. 83-87. 121-123. p. 4 képpel

30. 1967.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Révai Nyomda
123,1 p. 52 képpel

299. Wessetzky Vilmos: Les reliefs de Charouna et l'expédition de Philippe Back = A sharunai reliefek és Back Fülöp expedíciója. 30. 1967. 3-6. 81-83. p. 1 képpel
300. Kiss Ákos: Deux chapiteaux romains de l'époque impériale = Két római császárkori oszlopfő. 30. 1967. 7-17. 84-88. p. 10 képpel
301. Winzinger, Franz: Ein umstrittenes Studienblatt Albrecht Dürers in Budapest = Albrecht Dürer vitatott budapesti rajztanulmánya. 30. 1967. 19-27. 89-92. p. 11 képpel
302. Garas Klára: Le tableau du Tintoret du Musée de Budapest et le cycle peint pour l'empereur Rodolphe II. = Tintoretto budapesti képe és a II. Rudolf császárnak festett sorozat. 30. 1967. 29-48. 93-103. p. 13 képpel
303. Takács Marianna, Harasztiné: Compositions de nus et leurs modeles. Études sur la conception de la nature et sur la représentation de la figue humaine dans la peinture de maniéristes nordiques = Aktkompozíciók és modelljeik. Tanulmányok az északi manierizmus természetszemlélete és emberábrázolása köréből. 30. 1967. 49-75. 104-119. p. 16 képpel
304. Csatkai Endre: L'enseigne viennoise de Leopold Kupelwieser = Leopold Kupelwieser bécsi bolti cégére. 30. 1967. 77-79. 120-121. p. 1 képpel

31. 1968,
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Franklin Nyomda
143,1 p. 59 képpel

305. Varga Edith: Le fragment d'un hypocéphale égyptien = Egy Hypokefal-töredék. 31. 1968. 3-15. 95-103. p. 7 képpel
306. Bothmer, Dietrich von: An amphora by Exekias = Egy Exekias-amphora. 31. 1968. 17-25. 105-108. p. 9 képpel
307. Frel, Jirí: Le sculpteur de Budapest = A Budapest-szobrász. 31. 1968. 27-34. 109-112. p. 7 képpel
308. Eszláry Éva, Szmodisné: Sculptures néerlandaises, hollandaises et flamandes en Hongrie. I. Un détail de retable sorti de l'atelier de Jan Borman le vieux = Németalföldi, holland és flamand szobrok Magyarországon. I. Oltárrészlet idősebb Jan Borman műhelyéből. 31. 1968. 35-52. 113-118. p. 15 képpel
309. Takács Marianna, Harasztiné: Nouvelles données relatives à la vie et a l'oeuvre de Sofonisba Anguissola = Újabb adalékok Sofonisba Anguissola életéhez és műveihez. 31. 1968. 53-67. 119-126. p. 8 képpel, szignatúrával
310. Ember Veronika: La restauration du tableau de la Vierge de Sofonisba Anguissola = Sofonisba Anguissola Madonna képének restaurálása. 31. 1968. 69-70. 127. p. szignatúrával
311. Passuth Krisztina: Trois oeuvre de Kolos-Vary au Musée des Beaux-Arts = Kolos-Vary három műve a Szépművészeti Múzeumban. 31. 1968. 71-78. 129-132. p. 5 képpel
312. Balogh Jolán: L'exposition permanente du Département des Sculptures Anciennes du Musée des Beaux-Arts. III. Les sculptures baroques = A Szépművészeti Múzeum Régi Szoborosztályának állandó kiállítása. III. Barokk szobrok. 31. 1968. 79-82. 133-134. p. 2 képpel
Revue des livres = Könyvszemle
313. Garas Klára - Genthon István - Haraszti Takács Marianna: Museo de Bellas Artes de Budapest. Madrid, 1966. 31. 1968. 83. 135. p.
314. Garas Klára: Mesterművek a Régi Képtárban = Chefs-d'oeuvre dans la Galerie des Maîtres Anciens. Budapest, 1967. 31. 1968. 83. 135. p.
315. Takács Marianna, Harasztiné: Spanyol mesterek = Maitres espagnols. Budapest, 1966. 31. 1968. 83. 135. p.
316. Czobor Ágnes: Holland tájképek = Paysages hollandais. Budapest, 1967. 31. 1968. 84. 135-136. p.
317. Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában (L'art dans la cour du roi Mathias). I-II. Budapest, 1966. 31. 1968. 84. 136. p.
318. Garas Klára: Kortársak a németalföldi festőművészetről (Contemporains sur la peinture néerlandaise). Budapest, 1967. 31. 1968. 84. 136. p.
319. Barigozzi Brini, Amalia – Garas Klára: Carlo Innocenzo Carloni. Milano, 1967. 31 1968. 84-85. 136. p.
320. Sándy Erika: Rubens. Budapest, 1967. 31. 1968. 85. 136-137. p.
321. Pataky Dénes: Monet. Budapest, 1966. 31. 1968. 85. 137. p.
322. Le Musée des Beaux-Arts en 1966 = A Szépművészeti Múzeum 1966-ban. 31. 1968. 87-93. 139-141. p. 6 képpel

32-33. 1969.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Franklin Nyomda
219,1 p. 112 képpel

323. Wessetzky Vilmos: Le nom d'Ankhou sur uns stele de Budapest = Az Ankhu név egy budapesti sztélén. 32-33. 1969. 3-6. 145-146. p. 3 képpel
324. Boardman, John: Near Eastern and archaic greek gems in Budapest = Közelkeleti és görög archaikus gemmák Budapesten. 32-33. 1969. 7-17. 147-152. p. 20 képpel
325. Szilágyi János György: Un probleme iconographique = Egy ikonográfiai probléma. 32-33. 1969. 19-30. 153-159. p. 6 képpel
326. Levárdy Ferenc: Abraham et les trois anges l'iconographie de relief de "Kalocsa" = Ábrahám és a három angyal. A "kalocsai" dombormű ikonográfiája. 32-33. 1969. 31-43. 161-168. p. 7 képpel
327. Urbach Zsuzsa: La copie du "Jardin des Délices" de Jérome Bosch au Musée des Beaux-Arts = Hieronymus Bosch "A Gyönyörök kertje" című képének másolata a Szépművészeti Múzeumban. 32-33. 1969. 45-62. 169-177. p. 11 képpel
328. Siskov, Ludmil: La restauration de la copie du "Jardin des Délices" de Jérome Bosch = Hieronymus Bosch "A Gyönyörök kertje" című képe másolatának restaurálása. 32-33. 1969. 63-68. 178-180. p. 4 képpel
329. Fenyő Iván: Le "Hercule endormi" et autres dessins du Parmesan = Az alvó Hercules és más Parmigianino rajzok. 32-33. 1969. 69-78. 181-184. p. 10 képpel
330. Eszláry Éva, Szmodisné: Sculptures néerlandaises, hollandaises et flamandes en Hongrie. II. Bas-reliefs d'Albatre de Malines = Németalföldi, holland és flamand szobrok Magyarországon. II. Mecheleni alabástrom domborművek. 32-33. 1969. 79-89. 185-189. p. 10 képpel
331. Garas Klára: La collection de tableaux du Chateau Royal de Buda au XVIIIe siecle = A budai vár XVIII. századi képgyűjteménye. 32-33. 1969. 91-121. 191-206. p. 21 képpel
332. Chiarini, Marco: Alcuni quadri di paesaggio nel Museo di Belle Arti di Budapest = A Szépművészeti Múzeum néhány tájábrázolásáról. 32-33. 1969. 123-129. 207-209. p 8 képpel
333. Pogány-Balás Edit: Une aquarelle de Pinelli récemment acquise = Pinelli vízfestménye az új szerzemények között. 32-33. 1969. 131-138. 210-214. p. 7 képpel
334. Le Musée des Beaux-Arts en 1967 = A Szépművészeti Múzeum 1967-ben. 32-33. 1969. 139-144. 215-217. p. 5 képpel

34-35. 1970.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Radocsay Dénes, Gerevich Lászlóné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Franklin Nyomda 235,4 p. 116 képpel

335. André Pigler a soixante-dix ans. Ouvrage principaux d'André Pigler. 34-35. 1970. 3-6. p. 1 képpel
336. Kákosy László: Les steles d'"Horus sur les crocodiles" du Musée des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum Horus-táblái. 34-35. 1970. 7-24. 159-169. p. 14 képpel
337. Szabó Miklós: Trois statuettes de bronze grecques préclassiques = Három preklasszikus görög kisbronz-szobor. 34-35. 1970. 25-35. 170-177. p. 9 képpel
338. Castiglione László: Isis Pharia. Remarque sur la statue de Budapest = Isis Pharia. Megjegyzések a budapesti szoborhoz. 34-35. 1970. 37-55. 178-189. p. 16 képpel
339. Urbach Zsuzsa: La "Vierge de Douleur" de Hans Baldung Grien au Musée des Beaux-Arts = Hans Baldung Grien Mater Dolorosa táblája a Szépművészeti Múzeumban. 34-35. 1970. 57-84. 190-202. p. 19 képpel
340. Czobor Ágnes: Un tableau de Pesaro retrouvé di Niccolo Martinelli dit Le Trometta = Niccolo Martinelli, Il Trometta előkerült pesarói képéről. 34-35. 1970. 85-92. 203-206. p. 5 képpel
341. Eszláry Éva, Szmodisné: Sculptures néerlandaises, hollandaises et flamandes en Hongrois. III. Un petit bronze inconnue de Hendrick de Keyser = Németalföldi, holland és flamand szobrok Magyarországon. III. Hendrick de Keyser ismeretlen kisbronza. 34-35. 1970. 93-102. 207-211. p. 7 képpel
342. Wegner, Wolfgang: Bemerkungen zu Zeichnungen der Rembrandtschule im Museum der Bildenden Künste in Budapest und zum Problem der Rembrandtwerkstatt = Megjegyzések a Szépművészeti Múzeum Rembrant-iskolához tartozó rajzaihoz és a Rembrandt-műhely problémájához. 34-35. 1970. 103-110. 212-215. p. 6 képpel
343. Garas Klára: Les oeuvres de J. H. Schönfeld et de J. Heiss en Hongrie = J. H. Schönfeld és J. Heiss művei Magyarországon. 34-35. 1970. 111-123. 216-220. p. 11 képpel
344. Kaposy Veronika: Une esquisse a l'huile de J. P. Norblin au Musée des Beaux-Arts = J. P. Norblin olajvázlata a Szépművészeti Múzeumban. 34-35. 1970. 125-131. 221-223. p. 5 képpel
345. Pogány-Balás Edit: Remarques sur la question des antécédents et de la survivance des motifs de quelques gravures de Marcantonio Raimondi = Észrevételek Marcantonio Raimondi néhány metszete motívum-előzményeinek és továbbhatásának kérdéséhez. 34-35. 1970. 133-148. 224-230. p. 17 képpel
346. R(adocsay) D(énes): In memoriam. Étienne Genthon (1903-1969) = In memoriam. Genthon István (1903-1969). 34-35. 1970. 149-150. 231-232. p.
347. Le Musée des Beaux-Arts en 1968 = A Szépművészeti Múzeum 1968-ban. 34-35. 1970. 151-157. 233-235. p. 6 képpel

36. 1971.
Felelős szerkesztő: Garas Klára. (Szerkesztette: Gerevich Lászlóné)
Budapest: Szépművészeti Múzeum; Népművelési Propaganda Iroda; Franklin Nyomda 200 p. 101 képpel

348. Nagy István: Deux ouchebti saïtes de la Collection Égyptienne du Musée des Beaux-Arts = Két szaiszi kori usébti a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi gyűjteményéből. 36. 1971. 3-8. 125-129. p. 2 képpel
349. Bisi, Anne Marie: La collection d'antiquités puniques du Musée des Beaux-Arts de Budapest = Pun régiségek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből. 36 1971. 9-27. 130-139. p. 40 képpel
350. Severin, Hans-Georg: Oströmische Reliefs mit Darstellungen des Abrahamsopfers = Ábrahám áldozatát ábrázoló keletrómai dombormű. 36. 1971. 29-46. 140-150. p. 10 képpel
351. Mravik László: Contribution a quelques problemes du portrait de "BROKARDVS" de Budapest = A budapesti "BROKARDVS"-portré néhány kérdéséhez. 36. 1971. 47-60. 151-158. p. 11 képpel
352. Aggházy Mária: La statuette équestre de Léonard de Vinci = Leonardo da Vinci lovas szobra. 36. 1971. 61-78. 159-169. p. 9 képpel
353. Zentai Loránd: Un dessin de Giovanni Battista Sangallo et les projets de fresques de la Chapelle Médicis = Giovanni Battista Sangallo rajza és a Medici kápolna freskóterve. 36 1971. 79-92. 171-177. p. 8 képpel
354. Gerszi Teréz: Études sur les dessins des éléves de Rembrandt = Tanulmányok a Rembrandt tanítványok rajzairól. 36. 1971. 93-108. 179-187. p. 12 képpel
Revue des livres = Könyvszemle
355. Cz(obor) Á(gnes): Pigler Andor, Museum der Bildenden Künste. Katalog der Galerie Alter Meister. I-II. Budapest, 1967. 36. 1971. 109-110. 188-189. p.
356. Szentléleky Tihamér: Ancient lamps. Budapest, 1969. 36. 1971. 110-111. 189. p.
357. Garas Klára - Radocsay Dénes: Museo de Belles Artes de Budapest. Buenos Aires - Madrid - Mexico - Rio de Janeiro, 1969. 36. 1971. 111. 189-190. p.
358. Boskovits Miklós: Primitifs italiens = Korai olasz táblaképek. Budapest, Corvina, 1966. 36. 1971. 111. 190. p.
359. Végh János: Tableaux allemands et bohémiens du XVe siecle = XV. századi német és cseh táblaképek. Budapest, 1967. 36