Lexikon

Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei = Jahrbücher des Museums der Bildenden Künste in Budapest - Tartalomjegyzék

Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum Évkönyvei = Jahrbücher des Museums der Bildenden Künste in Budapest
Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása - Franklin-Társulat Nyomdája
Folytatás: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts = A Szépművészeti Múzeum közleményei 1 (1947) -

Összeállította Illés Eszter


I. 1918 (1918)
Szerkeszti: Petrovics Elek
Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása - Franklin-Társulat Nyomdája
2, 216,1 p. VI t 111 képpel

1. Petrovics Elek: (Bevezető). I. p.
2. Hekler Antal: Görög férfitorzó a Szépművészeti Múzeumban. 1-17. p. 7 képpel, I. t
3. Lederer Sándor: A Szépművészeti Múzeum firenzei trecento-képei. 18-39. p. 9 képpel
4. Swarzenski György: A budapesti gótikus kőmadonna és kapcsolata a középrajnai szobrászattal. 40-48. p. 6 képpel, II. t
5. Hoffmann Edith: Cseh miniatürök a Szépművészeti Múzeumban. 49-74. p. 13 képpel
6. Meller Simon: Leonardo da Vinci lovasábrázolásai s a Szépművészeti Múzeum bronzlovasa. 75-134. p. 47 képpel, III. t
7. Éber László: A pozsonyszentgyörgyi oltár. 135-150. p. 4 képpel, IV. t
8. Takács Zoltán, Felvinczi: Hollósy Simonról. 151-177. p. 4 képpel, V. t
9. Petrovics Elek: A Szépművészeti Múzeum újabb szerzeményei. 178-209. p. 21 képpel, VI. t
10. A Szépművészeti Múzeum 1917-ben. 210-216. p.

II. 1919-1920 (1920)
Szerkeszti: Petrovics Elek
Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása - Franklin-Társulat Nyomdája
2,86 p. II t 32 képpel

11. Hekler Antal: Hermarchos és Pittakos mellképe a Szépművészeti Múzeumban. 1-8. p. 5 képpel
12. Hoffmann Edith: A Colombe-műhely egy ismeretlen imádságos könyve a Magy. Tud. Akadémiában. 9-21. p. 11 képpel
13. Meller Simon: Id. Peter Vischer Szent Kristóf szobrocskája. 22-26. p. I. t
14. Baldass, Ludwig: Albrecht Altdorfer két festménye a Szépművészeti Múzeumban. 27-40. p. 8 képpel II. t
15. Lederer Sándor: Sodoma Lukrécia-képeiről. 41-56. p. 4 képpel
16. Rózsaffy Dezső: Ingres "Oedipus"-a és a British-Museum Meidias Hydriája. 57-66. p. 4 képpel
17. Lyka Károly: Magyar művészek Rómában a XIX. század első felében. 67-80. p.
18. A Szépművészeti Múzeum 1918-ban és 1919-ben. 81-86. p.

III. 1921-1923 (1924)
Szerkeszti: Petrovics Elek
Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása - Franklin-Társulat Nyomdája
2,129,1 p. III t 50 képpel

19. Amelung, W(alther): Plutonnak felajánlott fogadalmi dombormű a Szépművészeti Múzeumban = Weihrelief an Pluton im Museum der bildenden Künste. 1-6. 121-122. p. 5 képpel
20. Hekler Antal: Tarentumi mészkőrelief a Szépművészeti Múzeumban = Kalksteinrelief aus Tarent im Museum der bildenden Künste. 7-8. 121-122. p.
21. Lederer Sándor: Piero di Cosimo egy fel nem ismert képe = Ein unerkannt gebliebenes Bild des Piero di Cosimo. 9-16. 122-123. p. I. t
22. Divald Kornél: Felsőmagyarország gótikus szárnyasoltárairól = Ober-Ungarns gotische Flügelaltäre. 17-31. 123-125. p. 7 képpel
23. Hekler Antal: Leonardo és az antik művészet = Leonardo und die antike Kunst. 32-35. 125. p. 4 képpel
24. Éber László: Alabastrom epitáfium a pécsi székesegyházban = Ein Alabaster-Epitaph in der Kathedrale von Pécs (Fünfkirchen). 36-45. 125. p. II. t, 4 képpel
25. Pigler Andor: Guido Reni két rajza a Szépművészeti Múzeumban = Zwei Zeichnungen von Guido Reni im Museum der bildenden Künste. 46-50. 125-126. p. 3 képpel
26. Ybl Ervin: Szavojai Jenő herceg ráckevei kastélya = Das Schloss des Prinzen Eugen von Savoyen in Ráckeve. 51-75. 126-127. p. 12 képpel - Függelék: Hildebrandt János Lukács levelei Szavojai Jenő herceghez (magyar fordításban). 75-80. p.
27. Takács Zoltán, Felvinczi: Jegyzetek Munkácsy ifjúkorához = Notizen zu Michael Munkácsys Jugend. 81-95. 127-128. p. 5 képpel III. t
28. Takács Zoltán, Felvinczi: Kristályfaragványok a Hopp Ferenc-Keletázsiai Művészeti Múzeumban = Geschnittene Krystalle im Franz Hopp-Museum für Ostasiatische Kunst. 96-101. 128-129 p. 5 képpel
29. Hekler Antal: Az antik gipszgyűjtemény rendezése = Die Neuordnung der Sammlung von antiken Gipsabgüssen. 102-107. 129. p. 6 képpel
30. A Szépművészeti Múzeum 1920-1923-ban. 108-120. p.

IV. 1924-1926 (1927)
Szerkeszti: Petrovics Elek
Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása - Franklin-Társulat Nyomdája
2,230,2 p. 155 képpel

31. Hekler Antal: Bellerophon és Pegasos. Görögdombormű a Szépművészeti Múzeumban = Bellerophon und Pegasos. Griechisches Relief im Museum der bildenden Künste zu Budapest. 1-9. 219. p. 9 képpel
32. Sirén, Osvald: A Szépművészeti Múzeum néhány korai olasz képéről = Über einige frühitalienische Gemälde im Museum der bildenden Künste. 10-29. 219-221. p. 16 képpel
33. Divald Kornél: Az eperjesi Szent Miklós-templom = Die Sankt Nikolauskirche in Eperjes. 30-51. 221-222. p. 10 képpel - Függelék. Iványi Béla közlései az eperjesi levéltár anyagából. 52-73. p.
34. Hoffmann Edith: Henrik csukárdi plébános miniátor = Der Miniator Heinricus, Plebanus von Csukárd. 74-90. 222-223. p. 14 képpel
35. Balogh Jolán: Nanni Unghero. 91-115. 223-224. p. 6 képpel
36. Hoffmann Edith: A Szépművészeti Múzeum néhány olasz rajzáról = Über einige italienische Zeichnungen im Museum der bildenden Künste zu Budapest. 116-173. 224-227. p. 63 képpel
37. Pigler Andor: XVIII. századi osztrák festők rajzai a Szépművészeti Múzeumban = Handzeichnungen österreichischer Maler des XVIII. Jahrhunderts im Museum der bildenden Künste. 174-195. 227-230. p. 21 képpel
38. A Szépművészeti Múzeum 1924-1926-ban. 196-217. p. 16 képpel

V. 1927-1928 (1929)
Szerkeszti: Petrovics Elek
Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása - Franklin-Társulat Nyomdája
2,233,2 p. I t 153 képpel

39. Hekler Antal: Attikai síremlék a Szépművészeti Múzeumban = Attisches Grabrelief im Museum der bildenden Künste. 1-4. 219. p. 2 képpel
40. Gombosi György: Nardo di Cione és a Szépművészeti Múzeum Somzée-féle madonnája = Nardo di Ciones Madonna im Museum der bildenden Künste. 5-18. 219-220. p. 9 képpel
41. Divald Kornél: A kassai dóm mesterei = Der Kaschauer Dom und seine Meister. 19-58. 220-222. p. 22 képpel
42. Ybl Ervin: Lorenzo Bregno márványdomborművei a Szépművészeti Múzeumban = Lorenzo Bregnos Marmorreliefs im Museum der Bildenden Künste. 59-67. 222. p. 2 képpel
43. Venturi, Adolfo: Adatok a budapesti Szépművészeti Múzeum katalógusához = Beiträge zum Kataloge des Museums der bildenden Künste. 68-78. 222-223. p. 11 képpel
44. Balogh Jolán: Jacopo Sansovino műhelyéből való szobor a Szépművészeti Múzeumban = Statuette aus der Werkstatt Sansovinos im Museum der bildenden Künste zu Budapest. 79-88. 223-224. p. 17 képpel
45. Hoffmann Edith: A Szépművészeti Múzeum néhány németalföldi és német rajzáról = Über einige niederländische und deutsche Zeichnungen im Museum der bildenen Künste. 89-143. 224-228. p. 50 képpel
46. Fleischer Gyula: Adatok a féltoronyi kastély és belső díszítésének történetéhez = Beiträge zur Geschichte und Innenausstattung des Schlosses Halbthurn. 144-162. 228-232. p. 13 képpel
47. Meller Simon: Munkácsy vázlatrajzai "Krisztus Pilátus előtt" című festményéhez = Michael Munkácsys Skizzen zu seinem Gemälden "Christus vor Pilatus". 163-170.232. p. 8 képpel, 1 t
48. Takács Zoltán, Felvinczi: Keletázsiai festmények a Hopp Ferenc-Múzeumban = Chinesische und Japanische Bilder im Franz Hopp-Museum für Ostasiatische Kunst. 171-199. 233. 16 képpel
49. A Szépművészeti Múzeum 1927-ben és 1928-ban. 200-218. p. 16 képpel

VI. 1929-1930 (1931)
Szerkeszti: Petrovics Elek
Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása - Franklin-Társulat Nyomdája
274,1 p. 238 képpel

50. Balogh Jolán: Tanulmányok a Szépművészeti Múzeum szobrászati gyűjteményében = Studien in der Skulpturen-Sammlung des Museums der Bildenden Künste. 5-51. 254-256. p. 55 képpel
51 Péter András: Pietro és Ambrogio Lorenzetti egy elpusztult freskó-ciklusa = Ein verlorener Freskenzyklus der Brüder Lorenzetti. 52-81. 256-260. p. 27 képpel
52. Baldass, Ludwig: Két középrajnai festmény magyar múzeumokban = Zwei mittelrheinische Bilder in ungarischen Museen. 82-90. 260. p. 8 képpel
53. Gombosi György: Pannóniai Mihály és a renaissance kezdetei Ferrarában = Michele Pannonio und die Anfänge der Renaissance in Ferrara. 91-108. 260-261. p. 8 képpel
54. Ybl Ervin: Francesco di Giorgio ismeretlen bronzszobrocskája = Eine unbekannte Bronzestatuette des Francesco di Giorgio. 109-117. 261-262. p. 9 képpel
55. Pigler Andor: Giovanni Antonio da Pordenone ismeretlen festményei = Wiedergefundene Bilder von Giovanni Antonio da Pordenone. 118-128. 262-263. p. 8 képpel
56. Hoffmann Edith: Újabb meghatározások a rajzgyűjteményben = Neuere Bestimmungen in der Zeichnungensammlung. 129-206. 263-270. p. 91 képpel
57. Pigler Andor: Giovanni Battista Pittoni Szent Erzsébet-vázlata = G. B. Pittonis Ölskizze: die Almosenspende der hl. Elisabeth von Ungarn. 207-213. 270-271. p. 3 képpel
58. Fleischer Gyula: A felsőelefánti Gróf Edelsheim-Gyulai kastély és mennyezetképei = Schloss Felső-Elefánt und seine Deckengemälde. 214-231. 271-274. p. 12 képpel
59. Leweke-Weyde Gizella: A podolini Szent Katalin-szobor helyreállítása. 232-236. p. 3 képpel
60. A Szépművészeti Múzeum 1929-ben és 1930-ban. 237-253. p. 14 képpel

VII. 1931-1934 (1935)
Szerkeszti: Petrovics Elek
Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása - Franklin-Társulat Nyomdája
Magyar Tudományos Akadémia támogatásával
217,2 p. VII t 148 képpel

61. Meller Simon: Szinyei Merse Pál élete és művei 1845-1920 = Paul Merse von Szinyei (1845-1920). 5-123. 209-213. p. 65 képpel VII t
62. Fiocco, Giuseppe: A Szépművészeti Múzeum Ghed-i freskói = Die Fresken von Ghedi im Museum der Bildenden Künste. 124-137. 213-214. p. 9 képpel
63. Hoffmann Edith: Iparművészeti és egyéb rajzok a Szépművészeti Múzeumban = Kunstgewerbliche und einige andere Zeichnungen im Museum der Bildenden Künste. 138-164. 214-216. p. 30 képpel
64. Rózsaffy Dezső: Jegyzetek a Szépművészeti Múzeum Van der Heyden-csendéletéhez = Notizen zu van der Heyden's Stilleben im Museum der Bildenden Künste. 165-171. 216-217. p. 4 képpel
65. A Szépművészeti Múzeum 1931-1934-ben. 172-208. p. 40 képpel

VIII. 1935-1936 (1937)
Szerkeszti: Csánky Dénes
Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása - Athenaeum
209,1 p. 64 képpel

66. Csánky Dénes: Szepeshelyi táblaképfestészet a XV.-XVI. században (Szepesi festő két táblája a boroszlói Szépművészeti Múzeumban) = Tafelmalerei von Szepeshely (Zipser Kapitel) im XV.-XVI. Jahrhundert (Zwei Tafeln eines Zipser Malers im Museum der Bildenden Künste zu Breslau). 7-128. p. 113 képpel
67. Hoffmann Edith: Vázlatok, tanulmányok a rajzgyűjteményben = Studien und Skizzen in der Zeichnungensammlung. 129-143. p. 11 képpel
68. Oroszlán Zoltán: A Szépművészeti Múzeum antik terrakotta gyűjteményének rhytonjai = Die "Rhyta" der Terrakkottensammlung des Museums der Bildenden Künste zu Budapest. 144-164. p. 6 képpel
69. A Szépművészeti Múzeum 1935-36-ban. 165-209. p. 34 képpel

IX. 1937-1939 (1940)
Szerkeszti: Csánky Dénes
Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása - Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
283,3 p. XLIV t 211 képpel

70. Balogh Jolán: Tanulmányok a Szépművészeti Múzeum Régi Szoborgyűjteményében. II. = Studien in der alten Skulturensammlung des Museums der Bildenden Künste. II. 7-136. p. 147 képpel
71. Ybl Ervin: Anna királyné arcképe. Seisenegger Jakab ismeretlen alkotása a Szépművészeti Múzeumban = Das Portrait der Königin Anna. Ein unbekanntes Werk Jakob Seiseneggers im Museum der Bildenden Künste. 137-154. p. 4 képpel
72. Ybl Ervin: Gróf Károlyi Istvánné fóti síremléke. Ferenczy István ismeretlen műve = Das Grabmal der Gräfin Stephan Károlyi. Ein unbekanntes werk Stephan Ferenczys in Fót. 155-170. p. 5 képpel
73. Pigler Andor: Firenzei képek a tizenhetedik századból = Florentinische Gemälde aus dem Siebzehnten Jahrhundert. 171-184. p. 6 képpel
74. Csánky Miklós: Két későgótikus bécsi táblakép a Szépművészeti Múzeumban = Zwei spätgotische wiener Tafelbilder im Museum der Bildenden Künste. 185-196. p. 4 képpel
75. Héjjas János: A Szépművészeti Múzeum új ifj. P. Bruegel képe = Ein neues Bild vom jüngeren P. Bruegel im Budapester Museum der Bildenden Künste. 197-214. p. 9 képpel
76. Oroszlán Zoltán: Színész-maszkok és szobrocskák antik terrakotta-gyűjteményünkben = Schauspieler-Masken und Darstellungen in der antiken Terrakotten-Sammlung des Museums der Bildenden Künste in Budapest. 215-258. p. 33 képpel
77. Dobrovits Aladár: Egy egyiptomi férfiportré a Szépművészeti Múzeumban = Ein ägyptisches Männerportrait im Museum der Bildenden Künste. 259-265. p. 3 képpel
78. A Szépművészeti Múzeum 1937, 1938, 1939-ben. 266-283. p.
79. Új szerzemények (1937-1939). 285. p. XLIV t

X. 1940 (1941)
Szerkeszti: Csánky Dénes
Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadása - Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
209,3 p. XVI t 146 képpel

80. Hoffmann Edith: Elveszett Dürer-rajzok és néhány olasz rajz a Szépművészeti Múzeumban = Verlorene Dürerzeichnungen und einige italienische Zeichnungen im Museum der Bildenden Künste. 7-46. p. 27 képpel
81. Csánky Miklós: A bártfai Madonna-kép. Fejlődéstörténeti tanulmány = Das Bartfelder Madonnen-Bild. Entwicklungsgeschichtliche Studie. 47-98. p. 60 képpel
82. Héjjas János: Domenico Tintoretto festménye a kecskeméti könyvtárban = Ein Gemälde Domenico Tintorettos in der Städtischen Bibliothek zu Kecskemét. 99-110. p. 4 képpel
83. Oroszlán Zoltán: Tanagráink és társaik. Nő-, gyermek- és pán-szobrocskák antik terrakotta-gyűjteményünkben = Tanagrafiguren und ihre Genossen. Frauen-, Kinder- und Panfigürchen unserer antiken Terrakotten-Sammlung. 111-178. p. 52 képpel
84. Dobrovits Aladár: Egyiptomi papnő szobra a Szépművészeti Múzeumban = Statue einer ägyptischen Priesterin im Museum der Bildenden Künste. 179-194. p. 5 képpel
85. Farkas Zoltán: Paál László levelei Munkácsy Mihályhoz. 195-201. p.
86. A Szépművészeti Múzeum 1940-ben. 202-209. p.
87. Új szerzemények (1940). 211. p. XVI. t

Szerzőnév szerinti mutató
Amelung, Walther 19.
Baldass, Ludwig 14., 52.
Balogh Jolán 35., 44., 50., 70.
Csánky Dénes 66.
Csánky Miklós 74., 81.
Divald Károly 33.
Divald Kornél 22., 41.
Dobrovits Aladár 77., 84.
Éber László 7., 24.
Farkas Zoltán 85.
Fiocco, Giuseppe 62.
Fleischer Gyula 46., 58.
Gombosi György 40., 53.
Hekler Antal 2., 11., 20., 23., 29., 31., 39.
Héjjas János 75., 82.
Hoffmann Edith 5., 12., 34., 36., 45., 56., 63., 67., 80.
Lederer Sándor 3., 15., 21.
Leweke-Weyde Gizella 59.
Lyka Károly17.
Meller Simon 6., 13., 47., 61.
Oroszlán Zoltán 68., 76., 83.
Petrovics Elek 1. 9.
Péter András 51.
Pigler Andor 25., 37., 55., 57., 73.
Rózsaffy Dezső 16., 64.
Siren, Oswald 32.
Swarzenski György 4.
Takács Zoltán, Felvinczi 8., 28., 48.
Venturi, Adolfo 43.
Ybl Ervin 26., 42., 54., 71., 72.

Témakörök szerinti mutató
Egyiptomi művészet
77. Dobrovits (férfiportré)
84. Dobrovits (papnő)
Görög-római művészet
2. Hekler (Görög torzó)
11. Hekler (Római mellszobor)
19. Amelung (fogadalmi dombormű)
20. Hekler (Tarentumi mészkőrelief)
29. Hekler (Gipszgy.)
31. Hekler (Görög dombormű)
39. Hekler (attikai síremlék)
68. Oroszlán (terrakotta gyűjteményünk)
76. Oroszlán (színészmaszk, terrakotta gy.)
83. Oroszlán (Boiotiai tanagrafifurák)
Antik művészet, hatása
16. Rózsaffy (Ingres)
23. Hekler (Leonardo)
Szépművészeti Múzeum, múzeumi élet
1. Petrovics Bevezető
10. (1917.)
18. (1918-1919.)
29. Hekler (Gipszgy.)
30. (1920-1923.)
38. (1924-1926.)
49. (1927-1928.)
60. (1929-1930.)
65. (1931-1934.)
69. (1935-1936.)
78. (1937-1938-1939.)
86. (1940.)
Szépművészeti Múzeum, új szerzemények
9. (1918.)
79. (1937-1939.)
87- (1940.)