Lexikon

Anubis

Anubis a kutyaféle istenekhez tartozik. Pontosan nem lehet megállapítani, hogy az egyiptomiak a sakálra vagy a vad kutyára gondoltak-e, amikor Anubist ábrázolták. Általában ládán fekvő kutyaként jelenik meg, de kutyafejű, embertestű istenként is megjelenítették az Újbirodalomtól. Az egyiptomiak a ládát koporsónak is tekintették. Biztos, hogy Anubis kezdettől fogva a temetői istenek között helyezkedik el. Nem véletlen tehát, hogy a kopt kiállítás tárgyai között is a sírsztéléken szerepel.
Anubis szorosan kapcsolódik Hórushoz mint az atyát kiszolgáló isten. Az atya e körben Osiris, akit fívére Séth meggyilkolt és testét feldarabolta. Míg Hórus bosszút áll atyjáért és helyreállított testét megvédi, Anubis balszamozza őt és így gondoskodik testi épségéről, mint a holtak őre. Ezért Anubis a halotti bíróságon fontos szerepet is kap, azt Hórusszal együtt vezeti. Anubis "a szíveket méri", tudniillik azon emberek szívét, akiknek a halotti bíróság előtt tetteikről számot kellett adniuk. Ez úgy történik, hogy a halott szíve mérlegre kerül, amelyet Anubis ellenőriz, amely mérlegelés alapján kiderül, hogy a halott igaz ember-e vagy nem.
Ha az elhunyt király holtak feletti uralmát kívánták mutatni, Anubis fejét Atum teremtő isten emberi alakjával együtt ábrázolták alakján. Balzsamozóként Anubis így közel áll Osirishoz. Eme isten kíséretében Anubist később erősen hellénizálták. Anubis lélekvezetővé (psychopompos) vált, mint amilyen Hermés volt a görög vallásban. ő vezeti a holt ember lelkét a halottak birodalmába, amelyhez kulcsa is van. A kulcsot Egyiptomba csak a görögök hozták magukkal.
A hellénizált Egyiptomban jegyezték fel azt a hagyományt, hogy Osiris Séth párjával, Nephthysszel hált, aki az együttlét eredményeként megszülte Anubist. Erőszakos párjától való felelmében kitette a csecsemőt, de Isis, Osiris párja kutyákkal megtalálta és felnevelte; "éppúgy őrzi az isteneket, mint ahogy a kutyák az embereket", írta Plutarchos.Luft Ulrich
2005