Lexikon

Tympanon

Ókori kézidob, alapja egy 30-50 cm átmérőjű keret, amelyre egyik vagy mindkét oldalról marha- vagy szarvasbőrhártyát feszítettek. A dob peremét és a membránt néha különböző motívumokkal vagy szalagokkal díszítették.
Bal kézben függőlegesen tartották, és a jobb tenyérrel vagy ujjheggyel ütötték - ez módosította a dob hangzását. A kényelmesebb fogás érdekében szíjakat erősítettek a peremére, egy hosszabb szíj segítségével pedig vállra lehetett akasztani

A tympanon, akár a többi ütőhangszer (krotala, kymbala) keleti eredetű, hasonló dobokat találhatunk más ókori népnél is. A zsidóknál tánc és karének kísérője, a párthusoknál és egyiptomiaknál harci dob, a görög kultúrában kultikus szertartások fontos kelléke. Leginkább nők játszottak a hangszeren, főként Dionysos kísérőinél (mainasok, silénosok) látható, ritkábban magánál az istennél. Eredetileg a phrygiai anyaistennő, Kybelé tiszteletéhez kötődött; az istennő kultusza a Kr. e. 7. sz.-tól Kis-Ázsiából a szigeteken át jutott el görögföldre, majd innen Kr. e. 204-ben Rómába. A hangszer a Kybelé-kultuszból került át Dionysoséba, kultikus események ábrázolásain legtöbbször az aulossal és a barbitonnal együtt szerepel.
Először Homéros, majd az archaikus költők említik. Ábrázolása az ázsiai istenkultuszok terjedése nyomán a Kr. e. 5. sz. végén a vázaképeken is gyakorivá válik. A Kr. e. 4. századra a tympanon már a vallási kontextus mellett a mindennapi életben is megjelenik: mozaikábrázolások szerint színészek, utcai zenészek hangszere, illetve - szintén keleti hatásra - a halottkultuszban is előfordul.


Bella Erika
latin szakos hallgató
PTE Klasszika Filológia Tanszék
2004
   
Összesen:8 db

1.Ülő nő kézidobbal
2.Tunikadísz harcos alakjával
3.Terrakotta domborműves lap: herma előtt táncoló mainas
4.Kézidobot tartó nőalak
5.Agyagdombormű: Bacchikus áldozati menet
6.Álló alakot mintázó szobrocska
7.Vörösalakos vízhordó edény (hydria)
8.Vörösalakos csésze (skyphos)