Lexikon

Triptolemos

Keleos eleusisi király és Metaneira fia. Más mítoszverzió szerint Dysaulés és Baubó gyermeke, szülei a földből sarjadtak. Nevének jelentése: háromszor harcoló.
A lányát, Persephonét kereső Démétért útbaigazította, ezért az istennő hálából a gabonatermesztés titkát adta neki, amelyet aztán szárnyas sárkányoktól vont szekérrel, vagy más változat szerint szárnyas trónszékével (lásd a Szépművészeti Múzeum amphoráját) terjesztett el az emberek között.

A Triptolemos-relief, Kr.e. 440-430
A gabonaszemek átadásának pillanatát ábrázolja a híres háromalakos dombormű is, amelyet az Athéni Nemzeti Múzeumban, egy részleges másolatát a Metropolitan Museumban őriznek. Az Kr.e. 440-430 közé keltezhető reliefen Triptolemos Démétér és Koré között látható. Régészeti szempontból érdemes megemlíteni, hogy a gabonakalászok eredetileg bronzból készülhettek és csapok rögzítették őket a relief felszínéhez, valamint, hogy a domborművön Triptolemos kicsit fiatalabbként van ábrázolva mint a korabeli athéni vázaképeken.
   
Összesen:1 db

1.Feketealakos amphora (Triptolemos)