Vissza a tematikákhoz

Témanap mozgássérült gyerekek részére

 

A témanapok szervesen kapcsolódnak a hetedikes tanmenethez. Közmondások segítségével ismerkedünk a németalföldi festményekkel, mitológiai és újszövetségi történeteket dolgozunk fel, az ünnepekhez kötődő népszokásokat elevenítjük fel, valamint a lovagkorral ismerkedünk a festmények segítségével. A foglalkozásokat az aktuális témához kapcsolódó kreatív alkotással zárjuk.

 
Fotók a Mozgásjavító Általános Iskola diákjainak tartott foglalkozásokról

Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
és Diákotthon, 2011. október 6.

Témanap szakközépiskolások részére

 

A roma nemzetiségi szakközépiskola tanulóinak olyan programot állítottunk össze, amely szorosan kapcsolódik a roma identitáshoz és erősíti azt. Foglalkozásaink érintik a család, a zene és népszokások témakörét, valamint az európai kultúra szerves részét képező tematikát. Beszélünk a könyvek és az írásbeliség fontosságáról, a Biblia világáról és a művészeti korstílusokról. Kreatív alkotó tevékenységgel zárjuk a témanapot, amely kötődik a múzeumban látottakkal.

 


 

Fotók a Kaji Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak tartott foglalkozásokrólKaji Jag Roma Nemzetiségi Szakiskola, Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2011. október 13.

Témanap gimnazisták részére

 

A témanapok kapcsolódnak a kilencedikes gimnáziumi tananyaghoz. Az ókori kultúrákkal való ismerkedésen túl (egyiptomi és görög-római civilizáció) eljutunk a keresztény kultúra kialakulásáig, illetve a képzőművészetben való megjelenéséig. Kalandozásaink során a Régi Képtárban megismerjük a különböző művészeti stílusokat, a könyves ábrázolások szimbolikáját fejtjük meg, valamint betekintünk az emberábrázolás történetébe, különös tekintettel a portréfestészetre. Kreatív alkotás zárja és teszi még élményszerűbbé a látottakat.

Fotók a gimnazisták számára tartott témanapokrólBatthyány Kázmér Gimnázium, 2012. január 4.

Bejelentkezés: